Var startar RA?

advertisement
Var startar RA?
Anna Svärd
Reumatologkliniken
och
Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna
Var startar RA?
Vad är RA?
Vad vet vi om var och hur RA startar?
Hur kan den kunskapen hjälpa patienter med RA?
Ledgångsreumatism / RA finns över hela världen
Nordamerika och
Västeuropa: 0,5 – 1%
Pimaindianer: 5%
Asien: 0,3%
Ledgångsreumatism / RA
Tidigt skede:
’puffiga’ händer
svullna, ömma leder
ofta MCP-leder (knogar) och PIP-leder
(fingrarnas 1:a led)
Ledgångsreumatism / RA
Senare skede:
Begynnande deformitet i MCP-leder (knogar)
med subluxation (’nästan ur led’)
Ledgångsreumatism / RA
Sent skede:
destruerade MCP- leder med ulnardeviation
(=fingrarna pekar mot lillfingersidan)
Ledgångsreumatism / RA
Sent skede:
helt destruerade MCP- och PIP-leder,
vilket ger fingrar ’utan styrsel’
och mycket dålig funktion
Inflammation – vad händer i leden?
ACPA-positiv RA
Inflammation
Immunkomplex
Celldöd
Antikroppsproduktion
ACPA
Ca++
PAD
Omgivningsfaktorer
Rökning
Gener
Shared epitope
Citrullinering
Var startar RA?
Parodontit = inflammation i
tandköttet som leder till
tandlossning
Munslemhinna
Patienter med RA har oftare parodontit (51%)
jämfört med friska kontroller (22%)
Porphyromonas gingivalis - munhålebakterien
med eget PAD
ACPA i saliv - mer aktiv sjukdom
Antikroppar mot P gingivalis?
Var startar RA?
Lungor
Cigarettrökning kombinerat med genvarianten
Shared epitope -> 20 ggr högre risk för RA
Lungförändringar på skiktröntgen innan symtom
från lederna.
Citrullinerade proteiner i lungvävnad vid RA
ACPA i lungsköljvätska hos patienter med RA
ACPA av IgA-typ i blod starkt kopplade till rökning
Var startar RA?
Tarm
Tarmfloran – färre arter vid RA
Tarmbakterierna påverkar immunsystemet
Immunsystemet påverkar tarmbakterierna
Citrullinerade proteiner och ACPA i tarm hos
patienter med RA?
ALLMÄN BAKGRUND
Hur hjälper det patienterna?
Önskvärt att kunna behandla tidigare
Sjukdomen upptäcks, behandling påbörjas
Sjukdomsgrad
Symtom utvecklas
Tid
Genetik
Omgivningsfaktorer
MÅL: Att förhindra RA
MÅL: Att förhindra RA
Tack
Alla medarbetare i Falun, Linköping, Stockholm, Malmö, Blekinge
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards