Lennart E Nilsson, presentation vid SFVHs studiedagar

advertisement
Vad är ESBL?
Ett hotande resistensproblem bland
gramnegativa bakterier?
SFVH 18/4 -07
Lennart E Nilsson
Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Resistensmekanismer hos Gram-negativa bakterier
• penetrationshinder (poriner)
• inaktivering av antibiotikamolekyl
• modifiering av antibiotikamolekyl
• förändrad receptor
• efflux (aktiv utransport av antibiotika)
Extended spectrum ß-lactamases (ESBLs)
Plasmidmedierade betalaktamaser
med utvidgat spektrum
Plamidmedierade (smittsam resistens)
enzymer som bryter ner ß-laktamantibiotika
Extended spectrum ß-lactamases (ESBLs)
Plasmidmedierade betalaktamaser
med utvidgat spektrum
• TEM (Enterobacteriacae)
• SHV (Enterobacteriacae)
• CTX-M (Enterobacteriacae)
• OXA (P. aeruginosa)
• PER (P. aeruginosa, Acinetobacter spp)
• VEB (P. aeruginosa, Enterobacteriacae)
TEM
• 1964 ß-laktamas (TEM 1) hos en E. coli som isolerats
från en grekisk flicka med namnet Temoneira
• TEM-1 har överförts (plasmidmedierat) till andra
Enterobacteriacae, H. influenzae och N. gonorrhoeae
• inhiberas av klavulansyra (ß-laktamasinhibitor)
• >100 TEM varianter
Extended Spectrum Beta-Lactamases
ESBL
• En eller flera mutationer har lett till ändrade
aminosyror i strategiska positioner (enzymens
target site för alla ß-lactamantibiotika utom
karbapenemer)
Extended Spectrum ß-laktamas (ESBL)
TEM E. coli, K.pneumoniae
Aktivitet mot
3e gen cefalosporin
TEM-1
1964
Gln39→Lys
TEM-2
1970
TEM-3
1987
Gln39→Lys
Glu104→Lys
Gly238→Ser
TEM-ESBL
Bradford, PA, Clin Microbiol Rev, 14:993-951, 2001
SHV
• sulfhydryl variabel (SHV)
• SHV-1 kromosomalt medierat hos K. pneumoniae
• SHV av ESBL-typ plasmid-medierat hos K. pneumoniae
och E. coli
• inhiberas av klavulansyra (ß-laktamasinhibitor)
• >50 varianter av SHV
SHV-ESBL
Bradford, PA, Clin Microbiol Rev, 14:993-951, 2001
Hos vilka arter kan man hitta
TEM och SHV ESBL?
•
•
•
•
•
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Enterobacter spp
Proteus spp
Salmonella spp
“ESBLs are a’ changing…”
Till nu…
CTX-M
• TEM & SHV
• nosokomial spridning
• Klebsiella spp
and E. coli
• vanligt förekommande i
Sydamerika >10 år
• ökar hos E. coli i Europa
• både öppen och
slutenvård
CTX-M
• cefotaxim modifierande (CTX-M)
• inhiberas av klavulansyra
• >40 varianter av CTX-M (5 subklasser)
Hos vilka arter kan man hitta
CTX-M-typ?
• E. coli
• andra Enterobacteriacae
Vilka ß-laktamantibiotika inaktiveras av
ESBLs
Alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer
(imipenem, meropenem, ertapenem)
Metoder för identifiering av ESBL
• Fenotypisk cefotaxim, ceftazidim med och utan
klavulansyra (ß-laktamasinhibitor)
• Genotypisk PCR, sekvensering
Påvisande av ESBL hos E. coli I med E-test
TZL ceftazidim/klavulansyra
MIC 0.19 mg/l
TZ ceftazidim
MIC>32 mg/l R
CTL cefotaxim/klavulansyra
MIC 0.064 mg/l
CT cefotaxim
MIC>16 mg/l R
E. coli i urin (ResNet 1996-2006)
TEM1,TEM2
Alternativt
enzym
Mutation
gyrA, ParC
ESBL ?
Okänd
ResNet K. pneumoniae 2005-2006
mutation
gyrA, parC
ESBL ?
modifierande
enzym
alternativt
enzym
EARSS 2005
E. coli ESBL invasiva isolat
Bulgarien
Rumänien
Cypern
Portugal
Spanien
Storbritannien
28%
16%
16%
12%
7,7%
6,3%
K. pneumoniae
EARSS 2005
www.rivm.nl/earss/
EARSS 2005
K. pneumaniae invasiva isolat
www.earss.rivm.nl
www.rivm.nl/earss/
Grekland
Polen
Bulgarien
Kroatien
Israel
Cypern
Tjeckien
Ungern
Italien
Storbritannien
66%
66%
60%
45%
38%
33%
32%
28%
19%
12%
EARSS 2005
E. coli ESBL invasiva isolat ARMed 2005
• Egypten
• Marocko
• Jordanien
• Turkiet
• Libanon
• Algeriet
• Tunisien
70%
33 %
31%
31%
21%
16 %
11%
www.slh.gov.mt/armed/default1.asp
Riskfaktorer sluten vård
Risk faktor
aztreonam
3:e generationens cefalosporin
brännskada
cefuroxim
nedsatt njurfunktion
urinkateter
parenteral nutrition
intensivvård
Paterson et al 2004
Odds ratio
3,3
3,0
2,8
2,6
1,9
1,9
1,7
1,7
Riskfaktorer öppen vård
Risk faktor
2 generationens cefalosporin
3 generationens cefalosporin
sjukhusvård senaste 3 månaderna
kinolon behandling
penicillin behandling
antibiotika senaste 3 månaderna
>60 år
diabetes
Colodner et al Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004:23:163-167
Odds ratio
15,8
10,1
8,9
4,1
4,0
3,2
2,6
2,6
Behandling av infektioner orsakade
av ESBL producerare
sepsis, VAP
komplicerad UVI
okomplicerad UVI
ß-lactam allergi
R mot allt ß-lactam allergi
Paterson 2005
imipenem, meropenem, aminoglykosid (om S)
ertapenem, kinolon (om S), aminoglykosid (om S)
nitrofurantoin, fosfomycin
kinolon (om S), aminoglykosid (om S)
tigecyklin, kolistin
Ökad förekomst av ESBL-producerande
E. coli i fecesfloran hos patienter och
frivilliga i Spanien 1991-2003
inneliggande patienter
öppenvårdspatienter
frivilliga friska
Valverde et al 2004
Prevalens (%)
1991
2003
0,7
11,8
0,3
5,5
3,7
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards