AKNE VULGARIS

advertisement
En del barn har fräknar .
Det är en sorts peppar som
har landat på huden.
Benedikte 4 år
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
När man fryser blir
huden rund.
Magnus 5 år
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
DERMTOLOGI
FALLEN
ADRIANA HERRERA
ÖVERLÄKARE
SUNDERBY SJUKHUS
HUDKLINIKEN
2015-09-18
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 81 år
- Diffust avgränsad fläck
- Tidigare hudfrisk
- Rodnad
- Sedan länge fjällande förändringar
- Fjällande
- Ingen infiltration
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Aktinisk keratos
- Solinducerad
- Premalign
- Solexponerad hud
- PAD
Differentialdiagnos
- Skivepitelcancer in situ
Behandling
- Kryobehandling
- 5-fluoro-uracil kräm (Efudix)
- Imikvimod kräm 5% (Aldara)
- Imikvimod 3,75% (Zyclara)
- Ingenolmebutat (Picato)
- PDT (Delta-aminolevulinsyra + röd ljus)
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 2 år
- Ca 1cm stora ytliga ställvis konfluerande sår
- Tidigare hudfrisk
- Fuktande yta
- 2 veckor tilltagande hudförändringar på bålen
- Intorkat exudat
- 4 årig syster med utslag i ansikte
- Gula krustor
- Katt hemma
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Impetigo contagiosa
- Betahemolytiska streptokocker
eller stafylokocker aureus
- Smittas från person till person
- Oftast i ansiktet
- Blåsor
Differentialdiagnos
- Fototoxisk reaktion
- Blåsdermatos (vuxna)
Behandling
- Antibiotika
- Lokalbehandling
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 77 år
- Ca 1cm stor, ljusröd, upphöjd tumör
- Tidigare hudfrisk
- Central hornplugg
- Sedan 2 månader snabbt växande hudförändring
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Keratoakantom
- Benign tumör
- Kan övergå i skivepitelcancer
- Kan tillbakabildas
Differentialdiagnos
- Infiltrerande skivepitelcancer
Behandling
- Excision
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 55 år
- 2-3 mm stora, delvis konfluerande, rödvioleta,
- Hereditet för psoriasis
lättfjällande papler
- Tidigare hudfrisk
- Exkoriationer
- Sedan 2 mån tilltagande,
- Köbnerfenomen
svårt kliande utslag armar och ben
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Lichen ruber planus
- Inflammatorisk sjukdom
- Hud och slemhinnor
- Typisk lokalisering:
* Hand/fotleder
* Längdrygg
- PAD
Differentialdiagnos
- PSO
- Eksem
Behandling
- Grupp IV steroid
- Prednisolon
- Ljusbehandling
- Klådestillande
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 58 år
- Konfluerande, rodnade, infiltrerade papler
- Tidigare hudfrisk
- Symmetrisk distribution
- ÖLI
- Amoxicillin
- Svår klåda
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Toxicodermi (Imacillin)
- Läkemedel
- Symmetrisk distribution
- PAD
Differentialdiagnos
- Virus
Behandling
- Prednisolon
- Antihistamin
- Lokal steroid
- Klådestillande
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 72 år
- 1,5 cm stor, svag rodnad,
- Tidigare hudfrisk
skarpt avgränsad, fjällande fläck
- Fadern med Psoriasis
- Sedan 3 år eksemliknande fläck på fingret
- Grupp I och II steroid utan effekt
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Morbus Bowen (Skivepitelcancer in situ)
- Lokaliserat var som helst på kroppen
- Kan övergå till invasiv skivepitelcancer
- Sol exponering
- PAD obligatorisk
Differentialdiagnos
- Eksem
- Superficiellt basaliom
Behandling
- Excision
- Kryobehandling
- PDT X 2
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 67 år
- På bål och extremiteter 1-2 cm stora, rodnade,
fjällande fläckar
- Tidigare hudfrisk
- Ej atopiker
- En del fläckar vätskande, krustbelagda
- Ingen hereditet för hudsjukdomar
- Rodnade papler, vesikler
- Sedan 1 månad tilltagande, kliande utslag som
debuterade på underben och sedan spred sig
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Nummulärt eksem
- PAD
Differentialdiagnos
- PSO
Behandling
- Antibiotika
- Prednisolon
- Lokal steroid
- Mjukgörande
- Klådestillande
- Ljusbehandling
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 77 år
- En del 0,5 – 1 cm stora blåsor
- Tidigare hudfrisk
- Ytliga, vätskande erosioner
- Sedan flera månader klåda
- Krustbelagda ärr
- Sedan 2 veckor tilltagande blås/sårbildning
på bål och extremiteter
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Pemfigoid
- Blåsdermatos
- Antikroppar mot basalmembran
(= subepidermal blåsbildning)
- Oftast äldre
- IF
- PAD
- Antikroppar
Differentialdiagnos
- Pemfigus (Antikroppar mot intercellular
substans = intraepidermal blåsbildning)
- DH
Behandling
- Prednisolon
- Azathioprin
- MTX
- Cyklofosfamid
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 31 år
- Hypopigmenterade fläckar
- Ljusa fläckar på bålen och halsen
sedan flera månader
- Inga besvär
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Tinea versicolor (pityriasis versicolor)
- Pityrosporum svamp
- Ofta recidiverande
- Hyvelspånsfenomen
- Direktmikroskopi
Differentialdiagnos
- Vitiligo
Behandling
- Selensulfid schampo
- Ketokonazol schampo
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 49 år
- Skarp avgränsade, konfluerande, infiltrerade,
fjällande fläckar
- Hereditet för psoriasis
- Sedan 1 år tilltagande hudbesvär som debuterade
efter infektion
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Psoriasis
- Hereditet
- Infektion
Differentialdiagnos
Behandling
- Lokalbehandling
- Invärtesbehandling
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 12 år
- Skarpt avgränsad, rodnad, fjällande
förändring
- Tidigare hudfrisk
- Sedan 1 vecka tillväxande, kliande
- Mer aktivitet i kanterna
hudförändringar under hakan
- Katt hos mormor
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Tinea corporis
- Svampodling
Differentialdiagnos
- Nummulärt eksem
(om flera förändringar)
Behandling
- Lokalt antimykotikum
- Peroral behandling
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 44 år
- Ca 1 cm stor, kärlrik tumör
- Sedan 1 år långsamt växande hudförändring
- Inga besvär/ litet sår
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Basaliom
- Oftast solexponerad hud
- PAD (Basaliom typ?)
Differentialdiagnos
Behandling
- Excision (Typ II)
- Kyrettage + kryobehandling (Nodulärt)
- Strålning
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 45 år
- Ca 1 cm stor, rodnad, skarpt avgränsad,
- Tidigare hudfrisk
fjällande och med små krustor hudförändring
- Sedan flera månader fjällande, växande
hudförändring
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Superficiellt Basaliom
- Oftast solexponerad hud
- PAD (Basaliom typ?)
Differentialdiagnos
- Eksem fläck
Behandling
- Kryobehandling
- PDT X 2
- Imikvimod kräm 5% (Aldara)
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Anamnes
Status
- 60 år
- Ca 0,5 cm stor, gulvit, glänsande,
- Tidigare hudfrisk
infiltrerande, ärrliknande förändring
- Sedan flera månader växande hudförändring
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Diagnos: Morfea Basaliom (III)
- Oftast solexponerad hud
- PAD (Basaliom typ?)
Differentialdiagnos
- Morfea
Behandling
- Excision med marginal
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
KÄLLOR:
•
Basaliom bilder: Dermis.net, http://dermis.multimedia.de
•
Övriga bilder: Dermatologi Fallen 1- 3; Mats Bjellerup, Docent, Enhet för
hudsjukdomar, Helsingborgs lasarett
Överläkare: Adriana Herrera
Hudkliniken - Sunderby Sjukhus
Download