(Microsoft PowerPoint - Klimat f\366r v\345rden 101129 AR)

Klimatförändring och
hälsa
Arne Runehagen
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /1
Klimatförändringar-hur påverkas vi?
1) Värmens direkta effekter
2) Påverkan på livsmedelshygien
3) Vattenkvalitet
• Dricksvatten
• Badvatten
4) Påverkan på ekosystem
5) Flyktingar
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /2
1.
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /3
Värmebölja + död
• 2003 dog 15000 i Frankrike under 10
dagar pga värme. I Europa räknade man
till ca 70 000 extra dödsfall.
• SoS skall utreda behov av
beredskapsplan
– Varningssystem
– Utbildning av omsorgspersonal
– Beredskap för vårdplatser
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /4
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /5
2. Rötmånad blir rötkvartal?
• Infaller 23/7 till 23/8
• På engelsk ”dogdays” hundmånad
• Ökad förekomst av ”sommarsjuka”
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /6
Förutsättningar och kunskap
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /7
Campylobacter i Kronoberg 2009inhemsk smitta
25
20
15
10
5
0
Jan
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /8
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dec
3. Vattenkvalitet
• Dricksvatten
– Ökad humusförekomst och varmare
sjövatten gör det svårare att ha sjöar
som vattentäkter
– Skyfall öar risk för bräddning av
avloppsvatten. (Milwaukee 1993)
– Privata brunnar störst risk.
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /9
Badvatten
– Badsårsfeber Vibrio
– Algblomning
– Simmarklåda eller badklåda
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /10
Badsårsfeber
•
•
•
•
Vattenlevande vibriobakterier
Bräckt vatten, sötvatten
Vattentemperatur > 20 grader
Extern otit, sårinfektion, erysipelas, sepsis
med hög mortalitet
• År 2006 41 fall varav hälften inhemska, 3
personer avled
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /11
5
4
3
2
1
0
2004
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Algblomning
• Blågröna alger är eg.
cyanobakterier
• Flera sorters gifter
– Levergifter
– Nervgifter
– Lipopolysackaridgifter fr cellvägg
• Symtom: feber, kräkning, diarré, svaghet och
leverinflammation
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /13
Simmarklåda
• ”Fågelbilharzia”, sjöfåglar huvudvärd, vissa
sötvattensnäckor mellanvärd
• Sötvatten och bräckt vatten, förökar sig snabbare
om vattnet är varmt
• Angriper människor av misstag, ssk barn
• Kliande utslag några timmar efter bad, kan likna
myggbett
• Självläkande inom 1 v
• Symptomatisk behandling
• Smittar ej mellan människor
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /14
Simmarklåda
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /15
4. Ekosystem påverkar vektorer
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /16
4. Ekosystem påverkar vektorer
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /17
Fästingöverförda sjd
• Ökad nordlig utbredning
• Ökar vid milda vintrar eller skyddande snö
– Aktiva temp 5-8 °C
– Fuktiga somrar. Fästing känslig
uttorkning
• Borrelia ca 10 000 fall per år
• TBE 150-200 fall per år
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /18
TBE utbredning i Sverige
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /19
Fjärilsmyggan ”sandfly”
• Sprider visceral
leishmaniasis
• Zoonos främst hundar
• Vektorn har rapporterats fr
Paris och södra Tyskland
• Sjukdomsfall har nu
rapporterats fr norra
Italien, norra Kroatien,
Schweiz och södra
Tyskland
• Kan komma hit inom 100
år SOU 2007:60
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /20
Visceral leishmaniasis,
Kala Azar
• Feber, avmagring,
diarré, levermjältförstoring, anemi
• Dödlig om obehandlad
• Mkt allvarligt om
samtidig HIV-infektion
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /21
4. Ekosystem påverkar vektorer
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /22
Culex stickmyggor
• Myggan finns redan
• Sprider West Nile fever
• Finns Afrika, Israel Syd och
centraleuropa
• Kom 1999 till NY
• Enl SOU 2007:60
medelstarkt samband
men allvarliga
konsekvenser
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /23
West Nile Fever
•
•
•
•
Oftast subklinisk infektion
Feber, huvud- och muskelvärk
< 15 % meningit, encefalit, myokardit
Risk för kvarstående neurologiska
symptom
• Symptomatisk behandling, ofta
självläkande
• Skydda sig mot myggstick
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /24
West Nile Fever i USA
1999
2002
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /25
2001
2003
www.cdc.gov/
West Nile till Sverige?
•
•
•
•
Ännu inga humanfall eller fall
bland hästar i Sverige
I Europa har viruset cirkulerat
under en 10-årsperiod och
utbrott finns beskrivna i
Rumänien (1996), Tjeckien
(1997) och Frankrike (2003)
Hösten 2009 åtminstone 9
humanfall i Italien, 3 döda
2000 flyttfåglar från Ottenby,
1 st med positiv serologi
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /26
Tigermygga Aedes albopictus
•
•
•
•
•
•
Ursprungligen från Asiens skogar
Spridit sig som fripassagerare
Sprider Chikunngunya Ger feber muskel
och ledvärk
2006-2007 stort utbrott i franska
Reunion. Ca 1/3 av befolkning
drabbades
En italiensk turist förde smittan till norra
Italien där sedan 292 personer
insjuknade.
Man befarar att vi kan få smittan inom
50-100 år
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /27
4. Ekosystem påverkar vektorer
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /28
Anophelesmyggor
• Malaria med anophelesarter. De vi har i
landet sticker främst djur.
• Fanns i landet till 1930 talet
– Djur människor separerades
– Bättre bostäder missgynnar myggan
– Lägre temperator slutet 1800 talet –
1930
• Europa förklarades fritt 1975
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /29
Kan malaria återkomma i landet?
• Ökad risk
– Varmare fuktigare klimat ökar vektorer
– Längre somrar möjliggör underlättar utmognad
i vektorn
• Minskar risk
– Bara människa värd, behandling bryter kedjan
– Ladugård bostadshus separerade
Medelstarkt samband med klimat men mycket
begränsade konsekvenser
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /30
5. Både torka och
översvämningar kan ge
flyktingströmningar
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /31
Tack
Vaccinationsplan, 2009-09-16 /32