dec

advertisement
December
Hej alla föräldrar!
Så plötsligt var vi i december och vi ser fram emot ytterligare en rolig och lärorik månad på
Plantan.
Nu stundar en tid med julstämning och vi kommer att öva en hel del inför vårt luciafirande
som är måndagen den 14/12. Denna dag samlas vi kl.7.00 och räknar med att starta vårt
luciatåg 7.15. Alla barn på Ekhagen serveras frukost och för övriga finns det möjlighet att
köpa frukost till självkostnadspris.
Under denna månad kommer vi också att ha en adventskalender där vi öppnar en ”lucka”
varje dag vid vår samling. Adventskalendern kommer att ha ett varierat innehåll med olika
uppdrag /upplevelser gällande matematik/språk, olika sinnesupplevelser, små överraskningar,
pyssel och så vidare. I samband med detta samtalar vi om årstiden, månader, veckodagar,
siffror och så räknar vi mycket.
På förskolan Ekhagens hemsida (hallsberg.se/skolor/forskolanekhagen) finns nu vår
upprättade ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” utlagd. Varje verksamhet ska
årligen upprätta en sådan plan och syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Arbetet med alla barns lika värde pågår varje dag på vår förskola och är
en del av det som vi brukar kalla värdegrundsarbete.
När det gäller vår förändring av utomhusmiljön så har vi nu gjort vår inventering av vad för
material som ni föräldrar kan bidra med. Tack för god respons! Har ni möjlighet att behålla
materialet hemma till våren så är vi så tacksamma.
Efter jul välkomnar vi Ermina Jonsson tillbaka till Ekhagen. Ermina kommer att arbeta på
Fröet. Samtidigt önskar vi Jennica lycka till på hennes nya arbetsplats. För Jessica stundar
snart föräldraledighet och då väkomnar vi Carina Nordin till Ekhagen. Carina kommer att
arbeta i både i vårt kök och i barngrupp.
I vår hall på Plantan finns en låda med kläder som vi inte vet vem som äger. Ta en titt och se
efter om det finns något där som tillhör er familj. Efter v.52 skänker vi det som finns kvar till
välgörande ändamål. I vår hall finns också en penna att märka kläder med.
Ni är alltid välkomna med era frågor och funderingar!
Vänliga hälsningar Hillevi, Kerstin, Karin och Jessica.
Download