Vaccination - Region Uppsala

advertisement
.
Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”] kodas J09.9
Ex. på vaccinationskoder för influensa A(H1N1) [”svininfluensa”]:
Patienten kommer enbart för att få influensavaccin:
Z25.1 Vaccination avseende influensa A(H1N1) [”svininfluensa”]
DT030 Vaccination
ATC-kod J07BB02
Kommer för kontroll av sin sjukdom och får samtidigt influensavaccin:
J45.0 Allergisk astma
DT030 Vaccination
ATC-kod J07BB02
Är planerad för att få influensavaccination men vaccinationen genomförs
ej beroende av olika anledningar:
Z25.- Vaccination
Z28.- Ej genomförd vaccination
Om patienten söker för komplikation av vaccinationen:
T88.0 Infektion som följd av vaccination
Y59.0 Virusvacciner
L50.9 Urticaria
Y57.9 Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till
ogynnsam effekt
ATC-kod J07BB02
Om patienten söker för pneumoni pga influensa A(H1N1)
J17.1* J09.9† Pneumoni vid virussjukdom
J09.9 Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”]
DRG-kodargruppen,Gunilla Holmberg/2009
Download