Utbildningsplan för Sociologiprogrammet 120/160 poäng MSC and

advertisement
Utbildningsplan för Sociologiprogrammet 120/160 poäng
MSC and BSc programme in sociology
Allmänt
Utbildningsplanen är senast reviderad 2002-12-03 av dekanus för den filosofiska fakultetsnämnden samt justerad
enligt delegation till tjänsteman 2003-02-27.
Omfattning
Utbildningen omfattar 120 poäng för kandidatexamen alternativt 160 poäng för magisterexamen.
Examensbenämning
Efter genomgången utbildning kan följande examensbenämningar erhållas
Filosofi kandidat med huvudämne sociologi (Bachelor of Social Science with a major in Sociology)
Filosofi magister med huvudämne sociologi (Master of Social Science with a major in Sociology)
Filosofie magister med huvudämne sociologi, inriktning arbetsvetenskap och personaladministration (Master of
Social Science with a major in Sociology. Specialization in Human Resources Management)
Filosofie magister med huvudämne sociologi, inriktning mot utredningssociologi (Master of Social Science with a
major in Sociology. Specialization in Evaluation studies)
Behörighet
Grundläggande behörighet samt standardbehörighet Ma A + Sh A
Betyget i vart och ett av dessa ska vara godkänd.
Kurser som utbildningen omfattar
För kandidat- eller magisterexamen från sociologiprogrammet (120 respektive 160 poäng) krävs:
Obligatoriska kurser
Sociologi A
20 p
Sociologi B
20 p
Sociologi C
20 p
Sociologi D (krav endast för magisterexamen)
20 p
Vetenskaplig Bastermin
20 p
Valfria kurser totalt minst 40 poäng.
För att erhålla en viss examensinriktningsbenämning krävs:
För att erhålla inriktning Arbetsvetenskap och personaladministration:
ARS300
ARS301
ARS307
ARS308
ARS304
ARS305
ARS306
IEF326
IEF327
IER309
IER310
ARP300
PÄP601
Sociologi A
Sociologi B
Sociologi CD
Vetenskapsteori för sociologer
Statistik och vetenskaplig metod
Tillämpad sociologi 5 p
Arbetsvetenskap och personaladministration
A:2 Ekonomistyring I tillsammans med IEF327
A:3 Ekonomistyring II alternativ till IER309
Juridisk Översiktskurs och IER310
Arbetsrätt
Psykologi eller PÄP601
Pedagogik
20p
20p
40p
5p
10p
5p
20p
5p
5p
10p
10p
20p
20p
För att erhålla inriktning mot Utredningssociologi
ARS300
ARS301
Sociologi A
Sociologi B
20p
20p
ARS307
Sociologi CD
40p
ARS308
ARS304
ARS305
ARS309
Vetenskapsteori för sociologer
Statistik och vetenskaplig metod p
Tillämpad sociologi 5 p
Utredningssociologi
5p
10p
5p
20p
Valfria kurser omfattande 40 poäng i andra samhällsvetenskapliga ämnen
40p
Rekommenderad studieplan för de obligatoriska kurserna:
Studieår 1
lp1 lp2 lp3 lp4 Kommentar
ARS300
ARS308
Sociologi A 20 p
Vetenskapsteori för sociologer
ARS304
Statistik och vetenskaplig metod 10 p
ARS305
Tillämpad sociologi
Studieår 2
ARS301
PÄP601
ARP300
5
5
ARS309
5
5
Sociologi B 20 p
Fritt valbar kurs eller
Pedagogik 20 p
Psykologi 20 p
10
10
10
10
10
10
10
10
lp1 lp2 lp3 lp4 Kommentar
Sociologi C 20 p
Sociologi CD 40 p
Fritt valbar kurs 20 p
10
10
Studieår 4
ARS303
ARS307
ARS306
10
lp1 lp2 lp3 lp4 Kommentar
Studieår 3
ARS302
ARS307
10
Sociologi D
Sociologi CD
Arbetsvetenskap och
personaladministration
Utredningssociologi
20p
40p
20p
20p
10
10
10
10
lp1
lp2
10
10
10
10
10 Kandidatexamen
10 Magisterexamen
För ARS309 krävs 40 p i
andra samhällsvetenskapliga
ämnen
lp3
lp4 Kommentar
10
10
Magisterexamen
Magisterexamen
Inriktning eller fritt val
10
10
Inriktning eller fritt val
Fritt val
De fritt valbara kurserna kan även väljas ur det totala kursutbudet vid Luleå tekniska universitet.
Download