De nya överlevarna - extremt för tidigt födda barn

De nya överlevarna
- extremt för tidigt födda barn
bild: Läkartidningen
Yonas Berhan, barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Sunderby sjukhus
De nya överlevarna – extremt för tidigt födda barn
• För tidigt född
– född mellan 27 - 36 graviditetsveckor (6-8 månader)
motsvarande >1000g i födelsevikt.
– kan födas på Sunderby sjukhus och vårdas på
avdelning 56, neonatalavdelningen.
• Extremt för tidigt född
– född tidigare än 27 graviditetsveckor (6 månader)
motsvarande <1000g i födelsevikt
– initial vård centraliserad, barn från Norrbotten vårdas
primärt vid NUS, Umeå. Flyttar sedan hem när de
uppnått motsvarande 28 v eller 1000g.
De nya överlevarna – extremt för tidigt födda barn
Utmaningar i början
– Etiska
• Hur tidigt födda barn kan/bör man rädda livet på?
Bild: SVD
– Medicinska
• Andning
– omogna lungor
• Infektioner
– omoget infektionsförsvar
• Näring och tillväxt
– kan inte själv äta
• Temperatur
– kan inte själva reglera kroppstemperaturen
Bild: avd 56
De nya överlevarna – extremt för tidigt födda barn
Ref: Läkartidningen
• På 40 år har överlevnad
ökat från 5% till över 85%
• Ca 200 barn per år i
Sverige överlever.
• I Norrbotten ca 6 extremt
för tidigt födda per år (7090 för tidigt födda årligen
på Sunderby sjukhus).
• Ökade kostnader för
tidiga insatser och
framtida stöd.
De nya överlevarna – extremt för tidigt födda barn
Hur går det för dem?
Studier visar att
• 50 % klarar sig helt utan men
• 25 % har ett lätt till måttligt funktionshinder
• 25 % har ett svårt funktionshinder
Fortsatta utmaningar
– Ökad risk för neurologiska funktionshinder
• CP, synstörningar, ADHD
– Ökad risk för högt blodtryck
• hjärt-/kärlsjukdomar?
• typ-2 diabetes?