employee touchpoint

advertisement
SOLUTION SHEET – EMPLOYEE TOUCHPOINT
VÄRDEFULLA INSIKTER GENOM
HELA MEDARBETARLIVSCYKELN –
EMPLOYEE
TOUCHPOINT
BEHÅLL MEDARBETARE, ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH FATTA BÄTTRE BESLUT
Människor är av central betydelse för att nå framgång i dagens konkurrensutsatta, kunskapsdrivna ekonomi. Oavsett
vilken sektor du arbetar inom är det, idag mer än någonsin, medarbetarnas färdigheter och idéer som gör skillnaden. Att
rekrytera, behålla och utveckla topptalanger är därför av största vikt om du vill öka den organisatoriska effektiviteten och
få ett försprång inom både HR och det högre ledarskapet – global forskning som nyligen genomförts av Conference Board*
beskriver kriget om talangerna som den största utmaningen för företagsledare idag.
För att säkerställa produktiviteten är det nödvändigt att personalen snabbt får upp tempot genom tydliga och strukturerade
introduktionsprocesser, så att de så snart som möjligt kan bidra till företagets resultat. Dessutom visar studier att
upplevelserna under de första tre månaderna på ett jobb har störst betydelse för om en medarbetare väljer att stanna kvar
långsiktigt eller inte.
Dagens anställda är allt mer mobila, mindre lojala och kräver mer av sina arbetsgivare. Att behålla talanger är av största vikt
för att nå framgång. Kampen om att behålla de bästa medarbetarna är en ständig utmaning som kräver att organisationen
fokuserar på att lyssna på sin personal under hela deras resa inom företaget, från första dagen till den sista. Att agera på
denna insikt är av största vikt om ett företag vill öka sin organisatoriska effektivitet och nå större framgång.
UTMANINGAR
PERSONALOMSÄTTNING
PRODUKTIVITET
Det kan kosta uppemot en hel årslön att byta ut
en medarbetare. Att förlora färdigheter, kunskap
och idéer påverkar starkt en organisations förmåga
att konkurrera på dagens hårt konkurrensutsatta
marknader. Framgångsrik introduktion är en
nödvändighet för att engagera nyanställda i
verksamheten, och det ökar chanserna för att de ska
stanna i organisationen under många år.
För företag är det nödvändigt att medarbetare kan
bidra till företagets resultat så fort som möjligt.
Men det kan vara lite skrämmande att komma in i
en ny organisation och lära sig nya sätt att arbeta
och anpassa sig till företagskulturen. Denna process
tar tid och påverkar produktiviteten och företagets
resultat.
BESLUTSFATTANDE
EFFEKTIVITET
Tempot blir allt snabbare på många företag, vilket
innebär att dagens chefer måste fatta snabbare
beslut. Men den information som behövs för en
snabb beslutsprocess befinner sig alltför ofta enbart
i huvudet på medarbetare, i form av tankar och
åsikter. På många företag saknas ett sätt att snabbt
samla in, analysera och dra nytta av denna feedback.
Företag måste idag göra mer med mindre. Kraven
på kostnadseffektiva processer ökar och budgetar
minskar. Även HR-avdelningar måste bidra till en
ökad organisatorisk effektivitet genom ett förbättrat
arbetssätt som är inriktat på att öka konkurrens­
kraften.
QUESTBACK.SE
1
Conference board: The Conference Board’s 2016 CEO Challenge
SOLUTION SHEET – EMPLOYEE TOUCHPOINT
ATTRAHERA, BEHÅLL
OCH UTVECKLA DINA
MEDARBETARE
Employee Touchpoint från Questback ger organisationer detaljerade insikter i realtid om vad deras medarbetare egentligen
tänker vid viktiga skeden under resan som anställd. De kan då agera på feedback och effektivisera organisationen, minska
personalomsättningen och öka produktiviteten.
Att lyssna på sina medarbetare är av central betydelse för att kunna förutspå och planera strategier för att behålla personal,
utveckla sina anställda och för att kunna fatta bättre affärsbeslut. Employee Touchpoint skapar en naturlig kanal för dina
medarbetares feedback, vilket i sin tur leder till mätbara ökningar av prestationer och minskar effekten av och kostnader
kopplade till personalomsättningen.
ATT LYSSNA UNDER
MEDARBETARENS LIVSCYKEL
NÅ PRODUKTIVITET
SNABBARE
Employee Touchpoint är utformad för att koppla samman
organisationer med sina anställda under viktiga skeden
i medarbetarens livscykel – Entry, Onboarding och Exit.
Employee Touchpoint är en skalbar och lättanvänd lösning,
som ger företaget en överblick i realtid över hela resan som en
anställd gör, genom en enda dashboard som är skräddarsydd
för de inblandades olika roller och ansvarsområden. Det gör
det enkelt att agera på feedback och ger den insikt som krävs
för att anpassa företaget, så att du långsiktigt får ut så mycket
som möjligt av alla dina anställda.
Skapa en miljö som hjälper nyanställda att komma igång direkt
och snabbt bidra till företagets resultat. Få tillgång till deras
åsikter under hela introduktionen och visa din uppskattning
genom att lyssna på dem. Använd deras feedback för att
direkt hantera eventuella problem och låt dem snabbare
fokusera på att bidra till företagets framgång.
BEHÅLL OCH UTVECKLA
NYCKELMEDARBETARE
FÖRBÄTTRA ORGANISATORISK
EFFEKTIVITET
Minska personalomsättningens effekter och kostnader genom
att löpande få fram viktiga insikter från anställda och därigenom
upptäcka tidiga varningssignaler redan innan personalen lämnar
företaget, samt förstå hur du kan förbättra dina processer för
att behålla anställda i framtiden. Employee Touchpoint hjälper
dig att skapa engagemang under hela medarbetarlivscykeln
genom att lyssna och agera på de anställdas feedback. Bli
en vinnare i kriget om talangerna och behåll personal och de
färdigheter som du behöver för att lyckas.
Genom att lyssna direkt på dina medarbetare och få veta
hur de mår vid viktiga tillfällen under anställningen ger
Employee Touchpoint förstahandsinsikter om hur ditt företag
och dess processer fungerar, upptäcker trender samt gör att
organisationen kan fatta bättre beslut på både kort och lång
sikt. Effektivisera organisationen och gör mer med mindre
genom att fokusera på det viktiga – dina medarbetare.
QUESTBACK.SE
SOLUTION SHEET – EMPLOYEE TOUCHPOINT
SKALBAR OCH ENKEL
ATT ANVÄNDA
EMPLOYEE TOUCHPOINT – MODULER
ENTRY PULSE – samlar kvalitativ och kvantitativ feedback efter den första veckan på en befattning. Utvärderar rekryteringsprocessen och anledningen till att söka tjänsten, samt slår larm om problem upptäcks.
ONBOARDING PULSE – startar efter avslutad introduktion, ger feedback och insikter om introduktionsprocesserna, mäter engagemang och identifierar de kommande stegen i den anställdas utveckling.
EXIT PULSE – visar anledningarna till varför personer lämnar företaget och använder dessa insikter för att minimera de affärsmässiga effekterna av personalomsättningen, samt förbättrar processerna för att kunna behålla medarbetare
i framtiden.
STRATEGIC EMPLOYEE INSIGHT MAP – en analytisk dashboard i realtid som är skräddarsydd för HR-rollen och dess ansvarsområden. Den låter dig följa medarbetarens resa och håller koll på förändringar över tid i organisationen.
FUNKTIONER
Lättanvänd och molnbaserad lösning, vilket minskar uppstartstid och komplexitet
Öppen och enkel att integrera med de större HR- och affärssystemen
Byggt på det skalbara Questback Feedback Cloud, vilket gör det enkelt att integrera med alla andra typer
av feedback – oavsett hur dina behov ser ut idag och i framtiden
Säker datalagring i europeiska och amerikanska datacenter
Fullständig lokal support från Questback Professional Service
QUESTBACK.SE
SOLUTION SHEET – EMPLOYEE TOUCHPOINT
VARFÖR VÄLJA
QUESTBACK?
Questbacks heltäckande plattform för feedback kopplar ihop alla funktioner du behöver för att maximera värdet av den
feedback du får från dina kunder, anställda och marknaden.
OM QUESTBACK
Questback är global ledare inom Enterprise Feedback Management. Fler än 5 000 företag världen över, inklusive en
tredjedel av Forbes Global 2000 såsom DHL, John Lewis, General Mills och Swiss International Airlines, använder Questbacks
plattformar för att samla in, analysera och agera på feedback. Questback-tekniken bidrar till nöjdare kunder och anställda,
mer underbyggda affärsbeslut och därmed bättre finansiella resultat. Questback anser att människor och företag behöver
feedback för att lära sig utvecklas och växa. Questback har kontor i Europa och USA, globala partnerorganisationer och
betjänar kunder i 50 länder.
VILL DU VETA MER?
Kontakta oss för en live-demo på 08-440 88 00 eller skicka e-post
till: [email protected]
NÅGRA AV VÅRA KUNDER:
HITTA OSS PÅ SOCIALA MEDIER:
QUESTBACK.SE
Download