För att nå godkänt på prov 1 i matte åk 8 så ska du kunna följande:

advertisement
För att nå godkänt på prov 1 i matte åk 8 så ska du kunna följande:

1)
Kunna ställa upp och räkna med de olika räknesätten
4,56 + 7,3
2) 6,7 – 4,82
3) 4,6 ∙ 7,9
4) 456 / 3

Räkna ut enkla tal utan miniräknare som t.ex
1) 0,3 + 0,25
2) 10  4,2
3) 16
100
4) 0,1  36

Veta om talet blir mindre eller större när man dividerar och multiplicerar.
1) 0,8  85
2)
37
0,99
3) 4
1,01
4) 1,05  35

Räkna ut kg-pris eller vad något kostar.
1) 8 kg äpplen kostar 48 kronor, vad blir kg-priset ?
2) 1 kg päron kostar 12 kronor, vad kostar 3 kg?

Räkna med negativa tal och ställa tal i storleksordning
1) 4 + (– 2)
2) (– 3) – (– 4)
3) (– 1) + (– 2)
4) 5 – (– 3)
5) 1,7

0,97
(-1,05) (-0,05) Ställ i storleksordning
Skriva och räkna ut tal i potensform.
1) Skriv ett tal med basen 2 och exponenten 4
2) Räkna ut 33
3) ( Skriv i potensform 23  24 )
Download