Individuell Mätning och Debitering

advertisement
IMD
Individuell Mätning och Debitering
Varför ?
Krav från Eu och numera även Boverket.
 Minska förbrukningen av energi och vatten. Man
har beräknat en generell minskning med
ca:20%.
 Rättvis debitering av förbrukningen.
 Man betalar för det man faktiskt förbrukar.
 Miljö påverkan.
 Genom att förbruka mindre så gynnar vi miljön.

Hur går det till ?
Förbrukningsperiod 3 månader
juli
Start av mätning
augusti
September
Oktober
Avgifter för nästa period.
Kostnad för varmvatten juli,
augusti, september
specificerat på förbrukning
per månad.
Hur går det till ?

Mätningen startar 1:a juli.

Mätardata hämtas av Infometric en gång per dygn och
lagras.

Vid slutet av varje månad beräknas förbrukning och
kostnaden för perioden av Infometric.

När aktuell månad är slut så skickas förbrukning och
kostnad till HSB.

När aktuell 3 månaders period är slut så sammanställer
HSB perioden och skickar avgifterna för kommande 3
månaders period och kostnaden för den föregående 3
månaders period för förbrukat varmvatten.
Hur går det till ?

Beräkning av behovet av avgiftssänkning och
kostnaden per kbm varmvatten.
 Avgiftssänkning

Schablonmässigt för 1:or, 2:or samt 3:or
 Kostnad
per kbm varmvatten
Uppskattat med formeln pris per kbm vatten
samt kostnaden för att värma vattnet.

Hur går det till ?

Resultat av analysen. Resultatet kommer att
beslutas på nästa styrelsemöte den 3:e maj.
 Förslag
till generell avgifts sänkning är 3,5 %.
 Förslag
till kostnad för 1 kbm varmvatten är 55 :-.
Vad behöver vi göra ?

Det första vi behöver göra är att se till att
mätningen fungerar som den ska.

Nästa steg är att skriva kontrakt med Infometric
rörande insamling av data från mätarna och
beräkning av kostnaden för förbrukningen.

Sista steget är att utöka det ekonomiska avtalet
med HSB Södertörn för att generera fakturor.
När startar vi ?

Vi planerar att starta från och med 1:a juli 2016.

Om vi stöter på problem med mätningen får vi
flytta starten till 1:a oktober 2016.
Övrigt ?

Stambyte

Kalldrag

Säkerhetsdörrar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards