Tiden mellan krigen

advertisement
Tiden mellan krigen
De inrikespolitiska problemen var stora efter Moskvafreden. Kriget i Europa ledde till
att Finland fick problem med försörjningen. Tyskland erövrade områden i väst, samt
Danmark och Norge medan Sovjetunionen i sin sida bland de baltiska staterna.
Finland (och Sverige) var nu omringad av två stormakter och nästan isolerad.
Förhållandet till Sovjetunionen hade varit spänt ända sedan Moskvafreden och den
hårda freden ökade misstron mot ryssarna.
De ryska kraven på Finland upplevdes som en inblandning i landets inre
angelägenheter, men i allmänhet gav man efter för dem. Man rev befästningsverk som
hade uppförts på Åland och tillät ryska militärtåg och transporter till Hangö. I denna
svåra situation sökte man stöd från Tyskland. Tyskarna började på hösten 1940 sälja
vapen till Finland och Finland tillät tyska permittenter från Nordnorge resan genom
Finland. President Kallio avgick pga. Sjukdom och ny president blev Risto Ryti. Den
22.6 inledde Hitler plan Barbarossa mot Sovjetunionen och i ett radiotal förklarade
Hitler att Finland kämpade på tyskarnas sida. Den 25.6 bombade ryskt flyg finländska
städer och samma dag konstaterade vår riksdag att vi var i krig med Sovjetunionen.
Fortsättningskriget 1941-44
Nu hade Finland en bättre armé än tidigare och dessutom var en stor del av ryssarna
upptagna i kriget med tyskarna. Fortsättningskriget indelas i tre skeden: 1)
Anfallsskedet från juli till december 1941 2) Ställningskriget fram till juni 1944 3)
Reträtten, som ledde till vapenstillestånd i september 1944. Som ”epilog” räknas
Lapplandskriget under hösten/vintern 1944-45
Man återerövrade de områden som förlorats i Moskvafreden, samt gick över gamla
gränser långt in i Östkarelen, återtog områdena på Hangöudd och tog tillbaka Hangö.
Tyskland ville att Finland skulle angripa Leningrad och skära av Murmanskbanan.
Finland vägrade göra det här (de visste att Sovjetunionen aldrig skulle förlåta sådan
attack..). Eftersom Finland var på Tysklands sida, var utrikespolitiken försämrad.
Bland annat England förklarade Finland krig, men ingen krigsföring gjordes. USA
avbröt diplomatiska förbindelserna.
Vändpunkterna i världskriget (Tysklands misslyckanden..) ställde Finland i en ny
situaion. Tyskland var påväg att förlora, och Finland måste lösgöra sig från dem.
Finland började närma sig Sovjetunionen angående fred 1943, men gav inget resultat.
I början av 1944 kallades finska representanter till Sovjetunionen för att höra deras
fredsvillkor. De ansågs för svåra så de avvisades
Den 9 juni inledde ryska armén en våldsam offensiv på Karelska näset. Sovjetunionen
krävde kapitulation men tyskarna lovade hjälp bara de fortsatte kriga. Ryti tecknade
under det sk. Ribbentroppakten med Joachim von Ribbentropp (tyska
utrikesministern), Enligt avtalet lovade han att inte sluta fred med Sovjetunionen.
Som ersättning fick Finland vapen och spannmål av Tyskland. Kriget fortsatte ändå
dåligt för Finland och man började ta till politiska medel för att på något sätt dra sig
ur kriget. President Ryti avgick och ersattes med Mannerheim, som inte var bunden
till det avtal Ryti hade gjort.
Därefter togs förhandlingskontakt med Sovjetunionen och den 4 september ingicks
vapenvila. Den ryska sidan avbröt eldgivning den 5. September. Den 19 september
godkände riksdagen vapenstillståndet mellan länderna.
Lapplandskriget
Av villkoren för vapenstilleståndet var kravet på tyskarnas fördrivande det mest
brådskande. Det fanns cirka 200 000 tyskar kvar i Finland. I söder lämnade de landet
utan kamp, men i norr krävdes hårda strider innan de var borta. De förstörde Lappland
systematiskt och civila flydde till Sverige eller tog sig söderut. Kriget avslutades först
i april 1945.
Freden i Paris
Vapenstilleståndet bekräftades i freden i Paris 10.2 1947, som slöts mellan Finland
och de allierade Avtalet om fred innebar dock hårda villkor för Finland:
-
Gränsen mellan Finland och Sovjetunionen skulle återgå till Moskvafreden
1940, DESSUTOM fick Sovjetunionen Petsamo och Porkala Udd (för 50 år)
Finland skulle avlägga ett krigsskadestånd i varor till ett värde av 300 miljoner
gulddollar till 1938 års priser. Avbetalningen var sex år.
Alla mot Sovjetunionen fientliga eller fascistiska organisationer skulle
förbjudas.
De för kriget ansvariga och personer som gjort sig skyldiga till
krigsförbrytelser skulle ställas inför domstol.
Finska armén begränsades till att omfatta 41 900 man
Ubåtar, bombplan och torpedbåtar förbjöds
Antisovjetisk litteratur skulle avlägnas från biblioteken och de skolböcker som
innehöll mot Sovjetunionen fientliga påpekanden
För att övervaka att villkoren uppfylldes tillsattes en allierad
kontrollkommission, som hade sitt högkvarter i hotell Torni i H:fors.
Trots att villkoren var hårda ansåg man i Finland att de måste uppfyllas med tanke på
landets framtid.
Download