Ny sepsisdefinition

advertisement
Sepsis-3
-de nya sepsisdefinitionerna
Patrik Gille-Johnson
Infektionskliniken
“During the years 1870 to 1872 alone, more than forty
original researches on sepsis...were published...And yet at
the present time... it is not even possible to give a general
definition of the term..., which could correctly represent
all the different conceptions of its nature”
vasodilatation
ökad
kapillärpermeabilitet
myokarddepression
Hypotension
C3b
IL-1
mikrotrombotisering
Hypoperfusion
cytotoxiska
effekter
Organsvikt
SEPTISK CHOCK=
fortsatt hypotension
(SBT<90)
trots vätskebolus
SVÅR SEPSIS = SEPSIS med:
- hypotension (SBT<90)
och/eller
- hypoperfusion (laktat > 3 mmol/l)
23% av infektionspatienter
och/eller
som utvecklade svår sepsis
- sviktande organfunktion inom 24h uppfyllde inte
SIRS vid ankomst!
SEPSIS = infektion med tecken på kraftig allmän inflammation
Minst 2 av:
- tachykardi (HF>90)
- tachypné (AF >20)
- onormalt antal vita blodkroppar (LPK >12 el. <4)
- onormal temperatur (temp >38° el. <36°)
Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you
-Jean-Louis Vincent, 1997
Nya sepsisdefinitioner– varför?
• SIRS
Nya sepsisdefinitioner– varför?
• SIRS
• Hög variation bland studiedefinitionerusel generaliserbarhet
• Vad menar vi när vi säger sepsis?
• Uppdrag ESICM/SCCM
-intensivister, infektionsläkare, kirurger,
lungmedicinare
Nya sepsisdefinitioner
• Sepsis=livshotande organdysfunktion orsakad av ett
dysreglerat infektionsförsvar
• Septisk chock=en undergrupp till sepsis med
särskilt omfattande cirkulatoriska, cellulära och
metabola störningar vilka medför en högre risk för
dödlighet än enbart sepsis
Nya sepsisdefinitionerklinisk praxis?
Infektion
Sepsis
Svår sepsis
Nya sepsisdefinitionerklinisk praxis?
Nya sepsisdefinitionerklinisk praxis?
• Ökad risk för sjukhusmortalitet och långvarig
intensivvård (≥3 dygn)
Nya sepsisdefinitionerklinisk praxis
• Sepsis =livshotande organdysfunktion orsakad av
ett dysreglerat infektionsförsvar
• Organdysfunktion=akut förändring av SOFA-score ≥2
poäng
• Utanför IVA kan patienter med misstänkt infektion och
ökad risk för långvarig intensivvård och död identifieras
via ≥2 ”qSOFA”:
• Mental påverkan
• Syst BT <100
• AF ≥22
Vad är SOFA-score?
• Sepsis-related Organ Failure Assessment
• Sequential Organ Failure Assessment
≤95%
≤91%
≤78%
Nya sepsisdefinitionerklinisk praxis
• Septisk chock =en undergrupp till sepsis med
särskilt omfattande cirkulatoriska, cellulära och
metabola störningar vilka medför en högre risk för
dödlighet än enbart sepsis
• Behov av vasopressor för MAP ≥65 och
• Laktat >2 mmol/l
Tidig identifikation
Sepsis har många ansikten
• Plötslig andningspåverkan
• Plötslig frossa/feber
• Plötsligt illamående/kräkningar/diaréer
• Plötslig muskelsvaghet
• Plötslig medvetandepåverkan
• Plötslig svår smärta
TRAUMATEAM
ATLS
Standardiserad
undersökning
- EKG
- labprover
TRIAGE
strukturerad diagnostik
vätska, O2, antibiotika
Tidig IVA-kontakt
IVA
operation
röntgen
övervakningsavdelning
PCI
hjärtövervakning
IVA
vårdavdelning
Download