Antibiotika - pharmguse.net

advertisement
Öron-, näs- och halssjukdomar
Gunnhildur Gudnadottir
Specialistläkare ÖNH
ÖNH kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ÖRON-hörsel
Sensorineural hörselnedsättning eller ledningshinder?
Var sitter problemet?
Ledningshinder
• Sjukdom/skada i hörselgång eller mellanöra
Hörselgång -vax
Inte peta i örat!
Hörselgång-Främmande kropp
Hörselgång – extern otit
Hörselgång – extern otit
• Behandling med
örondroppar
• Behandling med
tamponad
• Per oral antibiotika om
allmänpåverkad eller
spridning till ytteröra
• Terracortril med
Polymyxin B
• Ciloxan
(pseudomonas)
• Locacorten Vioform
• Betnovat- kortison
• Alsolsprit
Öroninflammation – otit
trumhinna
Öroninflammation – otit
Antibiotika behandla:
< 1 år samt > 12 år.
< 2 år med bilateral otit
Vuxna
Behandla också:
• Perforerad otit
• Nedsatt immunförsvar
• Genomgången öronkirurgi (ej
plaströr)
• Ansiktsmissbildning/fraktur
• Enda höröra
• Otitkomplikation tidigare
• Allmänpåverkade
Aktiv expektans:
Smärtstillande. Högläge.
Näsdroppar / spray.
Åter efter 2-3 dagar om ej bättre
Antibiotika: PcV
barn 25 mg/kg x 3 i 5 dagar
vuxna 1,6g x 3 i 5 dagar
Öroninflammation – otit
Recidiv: ny otit inom 1 månad
PcV 25mg/kg x 3 i 10 dagar alt
Amoxicillin 20mg/kg x 3 i 10 dagar
Terapisvikt:
Amoxicillin 20mg/kg i 10 dagar
Penicillinallergi:
Erytromycin
Öroninflammation-mastoidit
inläggning på sjukhus med intravenös antibiotika- Cefotaxim
och ev operation
Kronisk otit
Långvarig infektion
Ibland rinnande öra
• Trumhinneperforation
Akut/kronisk
(Cholesteatom=pärlcysta)
Vätska bakom trumhinnan
Sekretorisk otitis media
Normal trumhinna
Serös mediaotit
Vätska bakom trumhinnan
Barn – adenoid/efter
förkylning/öroninflammation
Vuxna-efter förkylning/
öroninflammation/
tryckskillnad ex flyg
Tryckutjämna!
Otovent ballong barn
Plaströr-operation
Rörotit-rinnande öra
Beh: TCPB droppar
Hörselnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
Duration?
Smärta, feber - infektion?
Rinnande öra?
Öronsus – tinnitus?
Yrsel?
Ärftlighet?
Bullertrauma?
Sensorineural hörselnedsättning
• Sjukdom/skada på inneröra, hörselnerv (kranialnerv nr 8 –
vestibulocochlearis) eller hjärna (pons)
Ledningshinder
Normalt hörselprov
Sensorineural
hörselnedsättning
Sensorineural hörselnedsättning
•
•
•
•
Ålder – presbyacusis
Medfött - ärftligt
Bullertrauma
Plötslig hörselnedsättning – sudden deafness =>
– högdos kortison, 60 mg med nedtrappning, totalt 10
dagar.
– Ca 50% får tillbaka hörseln, helt eller delvis
• Tumörer på hörselnerv eller i hjärna
• Andra sjukdomar, Ménières sjukdom, autoimmuna
sjukdomar
Yrsel
• Komplicerat tillstånd med många olika
orsaker!
• ”ÖNH yrsel” – störning i innerörat eller
balansnerven
–
–
–
–
Godartad lägesyrsel - kristallsjuka
Vestibularis neurit
Menieres sjukdom
Tumörer (akustikus neurinom)
Facialispares
• Högdos kortison:
60mg/dag, uttrappas
• Skydda ögat:
fuktkammare och
tårersättning -viscotears
• Kontroll Boreliaprover, ev
antibiotika
• Om blåsor misstänkt
herpes zoster
Näsa
Lateralvägg
Medialvägg
Näsans funktion
• Andning
– Filtrera bort smuts och
partiklar från luften
– Reglera fuktighet och
värme
• Luktsinne
Nästäppa - orsaker
•
•
•
•
•
•
•
Allergisk rhinit
Icke allergisk rhinit
Bihåleinflammation – sinuit – akut eller kronisk
Näspolypos
Adenoid – körtel bakom näsan
Anatomiska problem, t ex sned nässkiljevägg
Tumör - ovanligt
Allergisk rhinit
• Rinnsnuva, klåda, nysningar
och nästäppa
• Ofta säsongsbunden, t ex
pollen el gräsallergi
• Behandling:
–
–
–
–
–
Nasal steroid
Antihistamin
Nässköljning
Systemisk steroid
Allergivaccination hyposensibilisering
Kortisonnässpray
•
•
Nasonex, Rhinocort, Flutide nasal,
Avamys…
Indikationer
– Rhinit
– Bihåleinflammation
– Näspolyper
•
•
•
•
•
Viktigt med rätt sprayteknik!
Kan ta ett par veckor innan man uppnår
full behandlingseffekt
Få biverkningar (näsblödning)
Låg systemisk biotillgänglighet
Långtidsanvändning vanlig och ofarlig
Nässköljning
• Vid förkylning, allergi, bihåleinflammation,
nästäppa, torra slemhinnor..
• 1 tsk salt i 0,5 L vatten
Rhinitis medicamentosa
• Missbruk av ”vanliga” adrenerga
näsdroppar som Otrivin, Nezeril..
• Bör inte användas mer än 10 dagar i följd!
• Ofta svårbehandlat
– Kortisonnässpray
– Nässköljning
– Perorala steroider
Bihåleinflammation
• Nästäppa, snuva, värk,
feber
• Behandling:
–
–
–
–
Koksaltssköljning
kortisonnässpray
käkspolning
antibiotika (oftast inte
nödvändigt!)
– Operation
Näspolypos
• Samband med astma
• Kronisk inflammationssjukdom
i slemhinnor
• Behandling
–
–
–
–
Kortisonnässpray
Nässköljning
Perorala steroider
Operation
Körteln bakom näsan - adenoid
• Hos barn – växer oftast
bort med tiden
• Ofta felaktigt kallad
polyp bakom näsan
• Nästäppa, snarkningar,
öroninflammationer
• Operation
Näsblödning
•
•
Över 90% främre näsblödning
De flesta behöver inte söka läkare:
–
–
–
–
–
•
Sitt upp.
Snyt ur näsan ordentligt.
Stoppa in en avlång, fingertjock, hård hopkramad
bomullstuss som först doppats i paraffin, matolja eller
annat fett (för att den inte ska torka in och fastna på
nässlemhinnan) i näsborren som blöder. Om
näsdroppar finns hemma, droppa i näsan och på
bomullstussen innan den förs upp i näsan.
Tryck kraftigt med tumme och pekfinger över
mellersta delen av näsan strax nedanför det hård
näsbenet. Tryck under ca 10 minuter och undvik att
svälja blodet som rinner bakåt i halsen eftersom det
kan orsaka illamående.
Om blödningen inte upphört helt, tryck under
ytterligare 10 minuter
Etsning eller tamponad hos läkare i de tillfällen man
inte själv får stopp på blödningen eller vid ofta
återkommande blödningar
Halsmandlar
• Orsak till att operera bort halsmandlar
(tonsillektomi)
– Återkommande halsfluss (tonsilliter) 3-4
gånger per år
– Återkommande halsbölder
– Förstorade halsmandlar hos barn kan ge
problem med snarkningar,
andningsuppehåll i sömnen med försämrad
sömnkvalité, nutritionssvårigheter och
försenad tillväxt
– Misstänkt tumör
Halsfluss - tonsillit
• Viral tonsillit– ofta i samband
med andra förkylningssymptom
– Symptomatisk behandling
• Bakteriell tonsillit – vanligtvis
streptokocker grupp A
– Kåvepenin – 10 dagar
• Halsböld
–
–
–
–
–
Ensidiga symptom
Smärta, sväljningsproblem
Svårt att gapa
Bölden måste dräneras!
Antibiotika
Hals-Stämband
• Heshet
• Stämbands inflammationlaryngit
• Stämbandspares –
förlamat stämband – n.
recurrens laryngis
Inte skrika, viska, tala i
telefon
Aldrig röka!!!
Hals-Stämband
• Benign förändring
• Malign förändring
Infektioner-övrigt
Farlig zon för
infektioner. Vener
leder in blodet till
sinus cavernosus och
sedan till hjärnan
Infekterat ytteröra
Perichondrit:
Hudbakterier. T Heracillin och
Alsolspritsomslag
Rosfeber=Erysipelas
ß-hemolytiska streptokocker
Antibiotika iv PcV
Herpes zoster: Blåsor.
Virus. T Valtrex
Spottkörtlar
Parotis-öronspottkörtel
Bakteriell parotit-uppvätskning, iv antibiotika
Virus parotit-Påssjuka. Vaccination MPR
Tandinfektioner
Munbottenflegmone
Hård svullnad i
munbotten och
submandibulärt
Hotande luftväg!
Vårdas på sjukhus
Antibiotika
intravenöst
Operation
Tumörer
Tungcancer
•
•
•
•
Smärtor
Sväljningssvårigheter
Andningssvårigheter
Viktnedgång
Tonsillcancer
• Behandling:
– Operation
– Strålning
– Kemoterapi
Halsmetastas
Ansiktsfrakturer
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards