Vi har drop-in tisdagar kl.14-18 under v. 42

Vi har drop-in tisdagar kl.14-18 under v. 42-46, dvs följande datum:
15, 22, 29 oktober
5, 13 november
Det går att få vaccination även andra tider efter överenskomelse.
Priset är 180.För dig som tillhör riskgrupp är det gratis.
Riskgrupperna är:
●
personer över 65 års ålder
●
gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
●
personer med kroniska sjukdomar
-kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
-instabil diabetes mellitus
-kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
-kronisk lever- eller njursvikt
-astma (med behov av läkemedel de senaste 3 åren och/eller konstaterad
funtionsnedsättning. För barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med
funtionsnedsättning.
●
extrem fetma (störst risk vid BMI>40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar
andningen
●
flerfunktionshinder hos barn
Vänta med vaccination om du är förkyld med feber och känner dig allmänpåverkad.