DBT vid borderline Peter Csatlos 5 november

[email protected]
ICD
Kognitiv beteendeterapi
Dialektisk filosofi
Mindfuleness
(medveten närvaro)
kedjeanalyser på beteenden
DSM IV
utvecklingen
av...
Emotionell Instabil
Personlighetsstörning
Borderline
301.83
1. Separations
känslighet
1. Individualterapi
förändra beteendekedjor
gör stora ansträngningar för att undvika
verkliga eller fantiserade separationer
... dessa reaktioner förstärks ofta av
omgivningens responser
"körskola"
6- 8 pat.
2. Färdighetsträning i
grupp
2. Instabila och
intensiva relationer
2 färdighetstränare
funktionen
generalisering
viktig!
i verkliga livet ska man ringa
innan (inte efter) och hitta
"tricket" för att lösa situationer
som dyker upp
för få utlösande
stimuli i terapirummet
man får inte ringa precis när
man hamnat på ex. akuten först efter 24 h
ekologisk
validitet
pat. kan ringa terapeuten när som helst mellan
sessionerna när de hamnar i kriser för att
"påminnas om färdigheten"
3. Identitetsstörning
Ramar för
behandlingen
"Är du inte klok,
sluta nu!"
uppvisar ett mönster av instabila och intensiva
mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem
idealisering omväxlande med extrem nedvärdering
... skiftningen kan komma på mycket
små externa och interna triggers
uppvisar identitetsstörning, dvs. varaktig och
påtaglig instabilitet i självbild och självkänsla
visar impulsivitet i minst två olika
avseenden som kan leda till allvarliga
konsekvenser för personen själv
3. Speciella strategier
för telefonkontakt
4. Impulsivitet
ex. slösaktighet, sexuell äventyrlighet,
drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning
24 timmars regeln
5. Självdestruktivitet
Dialektisk
Beteende
Terapi
4. Terapeut- team med
dialektiskt arbetssätt
Orienteringssamtal
Borderline
Personlighets
Störning
Motivationssamtal
Kontrakt
6. Affektiv
instabilitet
... svårt att veta intentionen utifrån, man måste fråga
patienten om avsikten med en självdestruktiv handling
Är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet
att reagera med förändring av sinnesstämningen
ex. intensiv nedstämdhet, ilska
problematik stabil över lång
tid & och i alla sammanhang
minska livshotande
beteenden
Fas 1: stabilitet och säkerhet
Orientering
och kontrakt
öka färdigheter
och kompetens
7. Kronisk
tomhetskänsla
DBT vid borderline
Peter Csatlos
5 november
minska terapistörande
beteenden
minska
livskvalitetsstörande
beteenden
områden
diagnostik
uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester
eller suicidhot eller självstympande handlingar
ofta kopplat till självskador som
kan använda som reglering av
tomhetskänslor
Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller
har svårt att hantera aggressiva impulser
Delar i
behandlingen
Fas 2: bearbeta livshändelser
en fysisk
upplevelse
pat beskriver det ex som att vara
"levande död" eller vara "gjord av gips"
8. Inadekvat och
intensiv vrede
Fas 3: öka självrespekt/
nå individuella mål
intensiteten står inte i
paritet till triggern
noll eller hundra i
irritationsskattningar
ex. "hänga på Hells Angels klubbar och slå
medlemmarna på käften för att de ser fula ut"
Fas 4: skapa ett liv värt att leva
övergående stressrelaterade
paranoida tankegångar
ångest
självmordstankar
i början av
varje session
9. Misstänksamhet/
dissociation
Veckovisa
skattningar
(kort)
önskan att
skada sig själv
allvarliga dissociativa symptom
problembeteenden
använda färdigheter
mönster
positiv
förstärkning
negativ
förstärkning
framkallande av
önskande sociala
kontakter
ska ha funnits
under en längre
Sociala
funktioner
varaktighet
minska eller slippa
social press
två huvudfunktioner
positiv
förstärkning
funktion
framkallande av
önskade känslor
Känsloreglering
negativ
förstärkning
Självskador
borttagande av
plågsamma känslor
vanligaste
självskadorna
kvinnor skär sig mer
män slår eller
bränner sig mer
möjligen rörande
metod
samma mönster i olika kontexter
ingen skillnad mellan
killar och tjejer vad det
gäller självskador
förekomst
..dock inte så varaktigt som
man vanligen tror
75% är ute ur
diagnos efter 8 år
skillnad mot psykospatienter tankarna försvinner när man
lugnat ned sig
att vara i en glasbubbla,
allting känns overkligt
kopplas ibland till
minnesförlust av
själva händelsen