Vinster med minskad alkoholkonsumtion – bakgrund

Vinster med minskad alkoholkonsumtion – bakgrund
Piggare, orkar mer + bättre, djupare sömn: Alkohol har påverkan på prestationer dagen
efter även om vi själva inte märker det vilket har visats i ett flertal studier. Anledningen är att
sömnkvaliteten försämras med alkohol i kroppen så fast man upplever att man somnar
snabbare så störs sömnmönstret så att den så viktiga REM sömnen berövas oss. Så första
halvan av natten sover man tungt och ”medvetslöst” men drömlöst sedan orsakar alkoholen en
förhöjd kroppstemperatur som sätter kroppen i beredskap och vi får ett adrenergt påslag,
kroppen är aktiv när den skall vila.
Minskade problem med smärtor: Alkohol orsakar en stressreaktion genom ett
sympatikuspåslag som märks mest när promillehalten sjunker och en tid efteråt.
Stresspåslaget orsakar oftast en förhöjd muskeltonus och det kan i vissa situationer bidra till
ökad smärta. Den ökade muskelspänningen kan sitta kvar mycket länge – ibland flera dagar.
Trötthet och ökad ångestbenägenhet är också faktorer som bidrar till sämre tolerans för
nociceptiva stimuli och därmed också ökad smärtupplevelse.
Bättre minne och koncentrationsförmåga: Nya studier bekräftar att hög alkoholkonsumtion
kan påverka hjärnan hos unga. Efter alkoholdebuten ändras hjärnaktiviteten vid
problemlösning och minnestester där man presterar sämre. Resultaten visar att
berusningsdrickande sannolikt har konsekvenser för hjärnans utveckling vilket är allvarligt i
en så viktig period i livet när man skall studera och lära sig köra bil.
Lättare att hålla normal vikt: Alkohol stimulerar aptiten. När man är berusad tenderar man
att äta mer skräpmat, och tillsammans med alkoholmängden som i sig ger många kalorier blir
det svårt att hålla igen. Förbränningen av maten går långsammare eftersom kroppen prioriterar
att göra sig av med alkoholen först då den är giftig. När kroppen inte förbränner maten
ordentligt tenderar energin att lagras som kroppsfett.
1 starköl 40cl = 186 kcal = 11,6 sockerbitar
1 glas rött vin 15cl = 108 kcal = 6,8 sockerbitar
1 glas cosmopolitan 4cl = 120 kcal = 7,5 sockerbitar
1 glas whisky 4cl = 89 kcal = 5,6 sockerbitar
Minskad risk för olycksfall: Många olyckor i trafiken både orsakas av och drabbar
ungdomar 18-25 år. För våldsbrotten ser det lika ut – våld och alkohol hänger ihop. I 8 av 10
fall av våldsbrott finns alkohol med i bilden. I en enkät till ungdomar i gymnasiet uppger flera
tjejer att de råkat ut för våldtäkt i berusat tillstånd. 70 procent av alla misshandelsbrott mot
män begås av berusade personer och nästan hälften av alla som blir misshandlade är själva
berusade. När det kommer till misshandelsbrott mot kvinnor begås 36 procent av berusade
personer och 19 procent av de kvinnor som blir misshandlade är berusade. Alkohol ligger
bakom nästan en tredjedel av alla dödsolyckor. 20-30 procent av alla som dödas i trafiken har
alkohol i blodet och på sjön är andelen ännu större - ca 45 procent av alla som drunknar har
alkohol i blodet
Förbättrat sexliv: Vid ett lågt intag av alkohol kan sexlusten tillfälligt öka och hämningarna
släpper, men i takt med att alkoholintaget ökar minskar möjligheten att genomföra ett samlag.
Det har också visat sig att bland de pojkar och flickor som dricker mest har över hälften haft
problem vad gäller oönskat eller oskyddat sex. Alkohol kan påverka både känslolivet och
omdömet. Du blir mer fysisk och har lättare att passera de spärrar som normalt finns, oavsett
om det handlar om kramar, sex eller våld. Att sexualiteten påverkas av alkohol är ett faktum
och det förekommer att särskilt tjejer blir utnyttjade när de är berusade. Mannen kan få en
försämrad förmåga till erektion och orgasmförmågan minskas hos båda könen. Lyckas man
uppnå orgasm så blir upplevelsen mindre intensiv jämfört när man är nykter. Alkoholen har
ytbedövande egenskaper, vilket har till följd att de erogena zonerna blir mindre känsliga. Det
tar därmed längre tid att nå intensitet i den sexuella upphetsningsnivån eftersom känsligheten
för smekningar och beröring minskar. Alkohol kan ge bestående skador i form av att hjärnans
lustcentrum kan skadas, vilket minskar det sexuella intresset. Det perifera nervsystemet tar
också skada vilket yttrar sig i att könsorganens reaktionsförmåga avtar eller försvinner. Dessa
nervskador är bestående. Ett långvarigt alkoholmissbruk ger även störningar i
hormonbalansen. Alkoholen skadar testiklar, äggstockar och lever, dessutom påverkas
fettvävnaden att öka bildningen av substanser med kvinnliga könshormonsegenskaper. Dessa
påverkar i sin tur bildandet av testosteron, det manliga könshormonet, vilket styr lusten hos
båda könen. Effekten blir att mannen blir mer "kvinnlig" och kvinnan mindre ”kåt”.
Lättare att hantera relationer: Alkohol påverkar omdömet och gör människor mer
impulsiva och benägna att ta risker vilket gör att vi lättare hamnar i gräl och
konfliktsituationer. Det är exempelvis väldigt vanligt vid ett ”normalt” helgfestande att man
blir osams med folk, blir svartsjuk eller säger saker man ångrar på grund av att man dricker.
Att vara påverkad kan också leda till andra oönskade händelser som saboterad vänskap, dåligt
rykte eller oönskat sex
Minskad stress, oro och ångest: Alkohol kan lindra känslor av stress till en början.
Händelser som tär på psyket eller en långvarig stress kan vara orsak till att en del människor
börjar dricka mer alkohol. Om alkoholen däremot blir en del av vardagen leder det med tiden
till sociala problem. Det kan medföra att nya konflikter uppstår och stressymtomen förvärras
ytterligare. Stress kan orsaka återfall i alkoholberoende hos en person som försöker
kontrollera sitt drickande. Alkohol kan lindra ångest för stunden och få oss att känna oss
mindre rädda och spända i sällskap. Kronisk ångest kan därför leda till ett ökat bruk av
alkohol. Om alkohol blir ett självklart inslag i vardagen kan det utlösa panikattacker och
förvärra ångesten, i synnerhet hos kvinnor.
Minskad risk för depression: Det är normalt att vi känner oss deprimerade när vi drabbas av
livskriser. Vi tappar intresset för det som händer omkring oss. Känslor av sorg och olust bildar
kärnan i ett depressionstillstånd. Vi kan komma ur en depression relativt snabbt, men den har
en tendens att återkomma. Man brukar säga att alkohol förstärker den känsla man har varför
man skall undvika alkohol vid depression eller ångest. Fortgående dagligt intag av alkohol
kan å andra sidan leda till depression och känslor av nedstämdhet i stället för att göra det
lättare att stå ut. Exempel på tidiga positiva effekter kan vara: behagliga känslor, avslappning,
att man blir mer social och pratsam, att oro, ångest eller stress minskar, bättre självförtroende,
ökad energi, förstärkta eller förändrade sinnesintryck. Det är lätt att lura sig att man får mer av
de första positiva effekterna om man tar mer. Men hjärnans system anpassar sig eller
förändras av alkohol och då koncentrationen i kroppen blir högre kommer biverkningarna.
Det kan handla om att man känner sig inåtvänd, trött, får humörsvängningar eller blir
illamående. Det är inte ovanligt att man även kan känna sig förvirrad eller må dåligt med
ångest, deppighet, ilska eller paranoia. Alkohol och nästan alla droger gör att man får sämre
kontroll och många undersökningar visar att alkohol eller droger ofta finns med vid
självmord.
Mindre problem med magkatarr och sura uppstötningar: Magkatarr kan utlösas av stress,
rökning och oro men även av alkohol. Alkohol påverkar tonus i övre magmunnen och kan
även skada slemhinnan vilket skulle kunna ge magbesvär. Att helt sluta dricka och röka under
en period lindrar besvären.
Minskat nikotinsug, röker mindre: Att personer som aldrig skulle drömma om att ta en
cigarett på jobbet kan köpa ett helt paket när de ska på fest är ingen slump. Förklaringen finns
att hitta i hjärnans belöningssystem, vars uppgift är att motivera oss att tillfredsställa våra
grundläggande behov. När vi äter, dricker, hör bra musik, ser konst, umgås med människor vi
gillar eller har sex aktiveras belöningssystemen och skapar känslor av välbehag och alla som
någon gång varit fast i rökträsket vet hur extra svårt det är att låta bli cigaretterna till ett glas
vin.
Källor: Fhi, Accent, Ottar, Systembolaget, alko.fi och Sven Wåhlins bok ”Alkohol – en fråga
för oss i vården”