inbjudan - Mynewsdesk

advertisement
INBJUDAN
Välkommen till Öppet Hus hos Järvapsykiatrin!
Fredag 9 mars 2012 kl 10.30–16.00
”Möllanhuset”, Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Rinkeby
alla
människor
bär på en
historia…
Järvapsykiatrin, en verksamhet inom Praktikertjänst Psykiatri AB, har en personalgrupp med bred
kompetens, ett omfattande behandlingsutbud samt en stor kunskap i Transkulturell psykiatri.
Under Öppet Hus kommer vi att presentera delar av vår verksamhet och vårt behandlingsutbud
via posters/postervandring samt parallella miniseminarier och vi finns till hands för att berätta
och svara på era frågor.
Vi bjuder på förfriskningar och bakverk och du väljer förstås själv seminarium. Tider framgår av
programmet på nästa sida.
Inbjudna är våra uppdragsgivare/politiker och tjänstemän i Stockholms läns landsting, Praktikertjänst, våra vårdgrannar, samarbetspartners, brukarorganisationer med flera.
Välkommen till en innehållsrik och förhoppningsvis lärorik dag hos Järvapsykiatrin Rinkeby!
Kersti Gabrielsson
överläkare och verksamhetschef Anne-Sophie Sjöberg
VD Praktikertjänst Psykiatri AB
O S A senast 2 mars 2012 till [email protected], telefon 08-123 384 30
Vi är tacksamma om ni anmäler hur många som kommer.
www.jarvapsykiatrin.se
alla
människor
bär på en
historia…
Tid
11.00–11.30
Öppet Hus hos Järvapsykiatrin
Fredag 9 mars 2012 kl 10.30–16.00
SEMINARIEPROGRAM
Vita Rummet
Aktivitetsrummet
Träningsköket
Teamrummet
Gymnastiksalen Rum 62
Aktuell D-vitaminforskning
Med.dr, överläkare
Ann Gardner
Psykiatrisk arbetsterapi,
grupper, bedömning,
hjälpmedel
Leg.arbetsterapeut Pernilla
Heving, Kerstin Jacka, Sari
Prusti, Lena Björk, Jenny
Ekbäck
Kl 11–11.45
Psykiatriska sjukdomstillstånd
och behandlingsformer
Överläkare Elizabet Haking
och Zahra Isaksson-Stammler
Neuropsykiatriska tillstånd
Kliniska aspekter
Överläkare Elisabeth Nordinge,
leg.sjuksköterska Jonas
Åström, leg.psykolog Marita
Thorén
Psykiatrisk sjukgymnastik
Pröva på
Leg.sjukgymnast Sara Murray
Remissfördelning och
teamarbete – rollspel
Verksamhetschef Kersti
Gabrielsson, sektionschef Laszlo Pattyi samt
medarbetare från tre
psykiatriska team
”Att arbeta förebyggande och
uppsökande” samverkan med
Somaliska hälsoteamet
Sektionschef/kurator Helena
Persson, skötare Ulla Vilja,
Amina Ali Yusuf, Agnetha
Hellne (IFS)
Taktil Massage
Pröva på
Leg.sjuksköterska
Birgitta Westerman
Barn- och Ungdoms­
psykiatri inom Järva
BUP, Praktikertjänst
Kurator Elisabeth Djärf,
socionompraktikant
Helena Sjöqvist
Psykiatri i ett mångkulturellt
område. Diagnos och
behand­ling ”Kulturformu­le­
ringen”Leg.psykolog Laszlo
Pattyi, överläkare Kersti
Gabrielsson
Mindfulness
Pröva på
Leg.psykoterapeut/kurator Lena Thorsen
Neuropsykiatriska tillstånd
Kliniska aspekter
Överläkare Elisabeth Nordinge,
leg.sjuksköterska Jonas
Åström, leg.psykolog Marita
Thorén
Psykiatrisk sjukgymnastik
Pröva på
Leg.sjukgymnast Sara Murray
Vårdprogram:
Depression och bipolär
sjukdom
11.30–12.00
KBT vid psykos­diagnos
Metastudie
Leg.psykoterapeut,
arbetsterapeut Freddy Sarin
Psykoterapi: En patient – tre behandlingsformer (KBT, psykodynamisk,
familje­terapi) Leg.psykolog
Åsa Löfvenhaft, leg.psykoterapeut Yvonne Sand, leg.familjeterapeut Jan
Lundgren
12.00–12.30
Om självmord, att upptäcka,
förebygga, behandla
Leg.sjuksköterska Birgitta
Westerman och Magdalena
Carlsson
Gruppbehandling av
neuropsykiatriska tillstånd
Leg.psykolog Ulla Jonasson
leg.arbetsterapeut Kerstin
Jacka, leg.sjuksköterska
Karin Andersson Borg m fl
12.30–13.00
Neuropsykiatriska
tillstånd hos vuxna
Doktorand, överläkare
Irina Manouilenko
Psykoterapi: En patient – tre behandlingsformer (KBT, psykodynamisk,
familje­terapi) Leg.psykolog
Åsa Löfvenhaft, leg.psykoterapeut Yvonne Sand, leg.familjeterapeut Jan
Lundgren
13.00–13.30
Psykisk sjukdom, sexuell
utsatthet och HIV i Uganda
Leg.läkare, doktorand Patric Lundberg
Barnperspektivet, familje­behandling, Beardslee
Leg.psykoterapeut
Jan Lundgren, skötare
Christina Andersson
och Catrin Nilsson
”Att arbeta förebyggande och
uppsökande” samverkan med
Somaliska hälsoteamet
Sektionschef/kurator Helena
Persson, skötare Ulla Vilja,
Amina Ali Yusuf, Agnetha
Hellne (IFS)
Taktil Massage
Pröva på
Leg.sjuksköterska
Birgitta Westerman
13.30–14.00
Aktuell D-vitaminforskning
Med.dr, överläkare
Ann Gardner
Psykiatrisk arbetsterapi,
grupper, bedömning,
hjälpmedel
Leg.arbetsterapeut Pernilla
Heving, Kerstin Jacka, Sari
Prusti, Lena Björk, Jenny
Ekbäck
Neuropsykiatriska tillstånd
Kliniska aspekter
Överläkare Elisabeth Nordinge,
leg.sjuksköterska Jonas
Åström, leg.psykolog Marita
Thorén
Mindfulness
Pröva på
Leg.psykoterapeut/kurator Lena Thorsen
14.00–14.30
Psykisk sjukdom, sexuell
utsatthet och HIV i Uganda
Leg.läkare, doktorand Patric Lundberg
Psykoterapi: En patient – tre behandlingsformer (KBT, psykodynamisk,
familje­terapi) Leg.psykolog
Åsa Löfvenhaft, leg.psykoterapeut Yvonne Sand, leg.familjeterapeut Jan
Lundgren
Kl 14–14.45
Psykiatriska sjukdomstillstånd
och behandlingsformer
Överläkare Elizabet Haking
och Zahra Isaksson-Stammler
Psykiatri i ett mångkulturellt
område. Diagnos och
behand­ling ”Kulturformu­le­
ringen”Leg.psykolog Laszlo
Pattyi, överläkare Kersti
Gabrielsson
Psykiatrisk sjukgymnastik
Pröva på
Leg.sjukgymnast Sara Murray
Kl 12–12.45
Psykiatriska sjukdomstillstånd
och behandlingsformer
Överläkare Elizabet Haking
och Zahra Isaksson-Stammler
Vårdprogram:
Psykos och schizofreni
Vårdprogram: Alkoholproblem
Vårdprogram:
Neuropsykiatri
14.30–15.00
Om självmord, att upptäcka,
förebygga, behandla
Leg.sjuksköterska Birgitta
Westerman och Magdalena
Carlsson
Gruppbehandling av
neuropsykiatriska tillstånd
Leg.psykolog Ulla Jonasson
leg.arbetsterapeut Kerstin
Jacka, leg.sjuksköterska
Karin Andersson Borg m fl
Vårdprogram:
Suicidnära patienter
Trauma och traumabehandling
Leg.psykolog/psykoterapeut
Ann-Britt Engman-Andersson
Taktil Massage
Pröva på
Leg.sjuksköterska
Birgitta Westerman
15.00–15.30
Neuropsykiatriska
tillstånd hos vuxna
Doktorand, överläkare
Irina Manouilenko
Barnperspektivet, familje­behandling, Beardslee
Leg.psykoterapeut
Jan Lundgren, skötare
Christina Andersson
och Catrin Nilsson
Kl 15–15.45
Psykiatriska sjukdomstillstånd
och behandlingsformer
Överläkare Elizabet Haking
och Zahra Isaksson-Stammler
Neuropsykiatriska tillstånd
Kliniska aspekter
Överläkare Elisabeth Nordinge,
leg.sjuksköterska Jonas
Åström, leg.psykolog Marita
Thorén
Mindfulness
Pröva på
Leg.psykoterapeut/kurator Lena Thorsen
Trauma och traumabehandling
Leg.psykolog/psykoterapeut
Ann-Britt Engman-Andersson
Psykiatrisk sjukgymnastik
Pröva på
Leg.sjukgymnast Sara Murray
Vårdprogram:
Ångestsjukdomar och PTSD
15.30–16.00
KBT vid psykos­diagnos
Metastudie
Leg.psykoterapeut,
arbetsterapeut Freddy Sarin
Remissfördelning och
teamarbete – rollspel
Verksamhetschef Kersti
Gabrielsson, sektionschef Laszlo Pattyi samt
medarbetare från tre
psykiatriska team
Remissfördelning och
teamarbete – rollspel
Verksamhetschef Kersti
Gabrielsson, sektionschef Laszlo Pattyi samt
medarbetare från tre
psykiatriska team
Download