Tazocin - CHMP Opinion Art 30

BILAGA I
Förteckning Över Läkemedlets Namn, Läkemedelsformer, Styrkor,
Administreringssätt Av Läkemedlen Innehavare Av Godkännande För
Försäljning I Medlemsstaterna
1
Medlemsstat
Innehavare av
godkännande för
försäljning
Österrike
Pfizer Corporation Austria
Ges.m.b.H
Floridsdorfer Hauptstraße 1,
A-1210 Wien
Austria
Belgien
Belgien
Bulgarien
Cypern
Pfizer S.A.
Boulevard de la Plaine 17
1050
Belgium
Pfizer S.A.
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
Belgium
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Pfizer Hellas A.E.
243 Messoghion Avenue
154 51 Neo Psychico
Greece
(Läkemedlets)
namn
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innehåll (Koncentration)
Tazonam 4,0 g/0,5 g 4,0 g/0,5 g
Trockenstechampullen
Frystorkat pulver till
injektionsvätska,
Intravenös
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
1 injektionsflaska innehåller
piperacillinnatrium
motsvarande 4.0 g
piperacillin och
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.5 g
tazobaktam.
Tazocin 2g/250 mg
poudre pour solution
injectable
2g/250 mg
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Intravenös
2,085 g piperacillinnatrium
+ 268,30 mg
tazobaktamnatrium
Tazocin 4g/500 mg
poudre pour solution
injectable
4 g/500 mg
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Intravenös
4,170 g piperacillinnatrium
+ 536,60 mg
tazobaktamnatrium
4g/0,5g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Intravenös
4.170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4 g
piperacillin och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 milligram
tazobaktam.
TAЗОЦИНТМ 4 g/0,5 g
прах за
инжекционен/инфузи
онен разтвор
Пиперацилин/Тазобак
там
(TAZOCIN 4
g/0,5 g powder for
solution for
injection/infusion
Piperacillin/Tazobacta
m)
TAZOCIN® EF
Pulver till
2.25 G/VIAL injektionsvätska,
lösning
2
2.085 g piperacillinnatrium
motsvarande 2 g
piperacillin och 0.2683 g
Intravenös användning
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.250 g
tazobaktam.
Medlemsstat
Innehavare av
godkännande för
försäljning
Cypern
Pfizer Hellas A.E.
243 Messoghion Avenue
154 51 Neo Psychico
Greece
Tjeckien
Tjeckien
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 3191/17,
150 00 Praha Smíchov,
Czech Republic
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 3191/17,
150 00 Praha Smíchov,
Czech Republic
(Läkemedlets)
namn
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innehåll (Koncentration)
TAZOCIN® EF
4.5 G/VIAL
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
4.17 g piperacillinnatrium
motsvarande 4 g
piperacillin och 0.5366 g
Intravenös användning
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.5 g
tazobaktam.
Tazocin 2,25 g
2,25 g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Intravenös användning
2 g piperacillinum /
0,25 g tazobaktamctamum
Tazocin 4,5 g
4,5 g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Intravenös användning
4 g piperacillinum /
0,5 g tazobaktamctamum
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 2
g, tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam
0,25 g.
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 4
g, tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam
0,5 g
4,170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4000 mg
piperacillin och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 mg
tazobaktam.
Danmark
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Denmark
Tazocin
2 g/0,25 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Danmark
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Denmark
Tazocin
4 g/0,5 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Estland
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
TAZOCIN 4,5G,
4000mg /
4,0g/0,5g süste- või
+500mg0.5
infusioonilahuse pulber
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Tazocin
2 g/0,25 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Piperacillinnatrium 2.085 g
Tazobaktamnatrium
0,2683 g
Tazocin
4 g/0,5 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Piperacillinnatrium 4.170 g
Tazobaktamnatrium
0,5366 g
Finland
Finland
Pfizer Oy
Tietokuja 4, 00330 Helsinki,
Finland
Pfizer Oy
Tietokuja 4, 00330 Helsinki,
Finland
3
Intravenös
Medlemsstat
Frankrike
Frankrike
Innehavare av
godkännande för
försäljning
Pfizer,
Coeur Défense Tour A – La Défense 4
92931 PARIS LA DEFENSE
Cedex
France
Pfizer,
Coeur Défense Tour A – La Défense 4
92931 PARIS LA DEFENSE
Cedex
France
(Läkemedlets)
namn
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innehåll (Koncentration)
TAZOCILLINE 2 g/250
mg, poudre pour
2g/250mg
solution pour perfusion
Pulver till
infusionsvätska,
lösning
Infusion
Piperacillinnatrium 2.085 g
tazobaktamnatrium
268.300 mg
TAZOCILLINE 4 g/500
mg, poudre pour
4g/500mg
solution pour perfusion
Pulver till
infusionsvätska,
lösning
Infusion
Piperacillinnatrium 4.170 g
tazobaktamnatrium
536.600 mg
Tazobac EF
4g/0,5g
Frystorkat pulver till
injektionsvätska,
Intravenös (Infusion,
lösning eller
Injektion)
infusionsvätska,
lösning
Tyskland
Pfizer Pharma GmbH
Linkstr. 10
10785 Berlin
Germany
Grekland
Pfizer Hellas A.E.
243 Messoghion Avenue
154 51 Neo Psychico
Greece
TAZOCIN® EF
2+0,250
G/VIAL
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Grekland
Pfizer Hellas A.E.
243 Messoghion Avenue
154 51 Neo Psychico
Greece
TAZOCIN® EF
4+0,500
G/VIAL
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Ungern
Wyeth Whitehall Export GmbH
Storchengasse 1
Tazocin 4,5 g injekció
A-1150 Vienna
Austria
4.5g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
4g/0.5g
4
4 g piperacillin
motsvarande 4.17 g
piperacillinnatrium
0.5 g tazobaktam
motsvarande 0.5366 g
tazobaktamnatrium
2.085 g piperacillinnatrium
motsvarande 2 g
piperacillin och 0.2683 g
Intravenös användning
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.250 g
tazobaktam.
4.17 g piperacillinnatrium
motsvarande 4 g
Intravenös användning piperacillin och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.5 g
tazobaktam.
0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 0.500 g
tazobaktam och 4.170 g
Intravenös
piperacillinnatrium
motsvarande 4.00 g
piperacillin
Medlemsstat
Irland
Irland
Innehavare av
godkännande för
försäljning
John Wyeth & Brother
Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow, Maidenhead,
Berks, SL6 0PH
United Kingdom
John Wyeth & Brother
Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow, Maidenhead,
Berks, SL6 0PH
United Kingdom
(Läkemedlets)
namn
Styrka
Tazocin2g/0.25g
Powder for Solution for
2g/0.25g
Injection or Infusion
Tazocin4g/0.5g
Powder for Solution for 4g/0.5g
Injection or Infusion
Läkemedelsform
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Intravenös
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Intravenös
Italien
Wyeth Lederle S.p.A.
Via Nettunense, 90
Aprilia (LT), 04011,
Italy
TAZOCIN
2g+0,250g
Pulver till
infusionsvätska,
lösning
Italien
Wyeth Lederle S.p.A.
Via Nettunense, 90
Aprilia (LT), 04011,
Italy
TAZOCIN
4g+0.500 g
Pulver till
infusionsvätska,
lösning
Lettland
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
TAZOCIN 4,0g/0,5g
pulveris injekciju vai
infūziju šķīduma
pagatavošanai
4,0g/0,500
mg
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
5
Administreringssätt
Innehåll (Koncentration)
2g piperacillin och 0.25g
tazobaktam (båda som
natriumsalt).
4g piperacillin och 0.5g
tazobaktam (båda som
natriumsalt).
Piperacillinnatrium
(motsvarande piperacillin
2g) 2085 mg
Intravenös användning
Tazobaktamnatrium
(motsvarande tazobaktam
250 mg) 268,3 mg
Piperacillinnatrium
(motsvarande piperacillin
4 g) 4170 mg
Intravenös användning
Tazobaktamnatrium
(motsvarande tazobaktam
500 mg) 536,6 mg
4.170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4g piperacillin
och 0.5366 g
Intravenös
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 milligram
tazobaktam
Medlemsstat
Innehavare av
godkännande för
försäljning
Litauern
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
TAZOCIN
Luxemburg
Pfizer S.A.
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
Belgium
Tazocin 2g/250 mg
poudre pour solution
injectable
2g/250 mg
Luxemburg
Pfizer S.A.
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
Belgium
Tazocin 4g/500 mg
poudre pour solution
injectable
4g/500mg
Malta
Malta
Nederländerna
John Wyeth & Brother
Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom
John Wyeth & Brother
Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom
Pfizer B.V.
Rivium westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel
The Netherlands
(Läkemedlets)
namn
Styrka
Läkemedelsform
4,0g/0,5g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Tazocin 2g/0.25 g
Powder for Solution for 2g/0.25g
Injection or Infusion
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
TAZOCIN 4g/0.5g
Powder for Solution for 4g/0.5g
Injection or Infusion
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Tazocin® 2 g/ 250 mg 2g /250 mg
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
6
Administreringssätt
Innehåll (Koncentration)
Intravenös
4.170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4g piperacillin
och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 milligram
tazobaktam
Intravenös
2,085 g piperacillinnatrium
+ 268,30 mg
tazobaktamnatrium
Intravenös
4,170 g piperacillinnatrium
+ 536,60 mg
tazobaktamnatrium
Intravenös
TAZOCIN 2g/0.25g
innehåller 2 aktiva
substanser; piperacillin 2g
och tazobaktam 0.250mg
båda som natriumsalter.
Intravenös
TAZOCIN 4g/0.5g
innehåller 2 aktiva
substanser; piperacillin 4 g
och tazobaktam 0.5500 mg
båda som natriumsalter.
Intravenös
Piperacillinnatrium och
tazobaktamnatrium,
motsvarande 2 g
piperacillin och 250 mg
tazobaktam.
Medlemsstat
Innehavare av
godkännande för
försäljning
Nederländerna
Pfizer B.V.
Rivium westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Tazocin® 4 g/ 500 mg 4 g/500mg
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Norge
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norway
Tazocin
2 g/0,25 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Norge
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norway
Tazocin
4 g/0,5 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Polen
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Polen
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Portugal
Portugal
Instituto Pasteur de Lisboa,
S.A.
Rua Dr. António Loureiro
Borges, 2
Arquiparque - Miraflores
1495-131 ALGÉS
Portugal
Instituto Pasteur de Lisboa,
S.A.
Rua Dr. António Loureiro
Borges, 2
Arquiparque - Miraflores
1495-131 ALGÉS
Portugal
(Läkemedlets)
namn
Tazocin
Tazocin
Tazobac
Tazobac
Styrka
2g + 0,25g
4g + 0,5g
2000mg +
250 mg
4000mg +
500 mg
7
Läkemedelsform
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Administreringssätt
Intravenös
Innehåll (Koncentration)
Piperacillinnatrium och
tazobaktamnatrium
motsvarande 4 g
piperacillin och 500 mg
tazobaktam
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 2
g, tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam.
0,25 g
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 4
g, tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam
0,5 g.
Intravenös
2 g piperacillin (som
piperacillinnatrium) och
0,25 g tazobaktam (som
tazobaktamnatrium).
Intravenös
4 g piperacillin (som
piperacillinnatrium) och 0,5
g tazobaktam (som
tazobaktamnatrium).
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
2.085 g piperacillinnatrium
motsvarande 2 g
piperacillin och 0.2683 g
Intravenös användning
tazobaktamnatrium
motsvarande 250 mg
tazobaktam
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
4.170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4 g
piperacillin och 0.5366 g
Intravenös användning
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 mg
tazobaktam
Medlemsstat
Rumänien
Rumänien
Innehavare av
godkännande för
försäljning
(Läkemedlets)
namn
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Tazocin 2,25 g,
liofilizat pentru soluţie 2,00/0,25g
injectabilă/ perfuzabilă
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Tazocin 4,5 g, liofilizat
pentru soluţie
4,00/0,5g
injectabilă/ perfuzabilă
Styrka
Läkemedelsform
Frystorkat pulver till
injektionsvätska,
Intravenös
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Frystorkat pulver till
injektionsvätska,
Intravenös
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
2.25g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Intravenös
4.5g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
Intravenös
Intravenös
Slovakien
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Slovakien
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
Tazocin 4,5g
Slovenien
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ,
United Kingdom
TAZOCIN 4,5 g prašek
za raztopino za
4,.0g/0.5g
injiciranje ali
infundiranje
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning.
Spanien
Wyeth Farma S.A.
Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío
Algete Km 1
28700 San Sebastián de los
Reyes (Madrid)
Spain
Tazocel 2/0,25 g
Polvo para
solución
inyectable
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Tazocin 2,25g
Administreringssätt
2/0,25 g
8
Intravenös
Innehåll (Koncentration)
Piperacillin 2.00 g som
piperacillinnatrium och
tazobaktam 0.25 g som
tazobaktamnatrium.
Piperacillin 4.00 g som
piperacillinnatrium och
tazobaktam 0.5 g som
tazobaktamnatrium.
innehåller 2.085g
piperacillinnatrium
motsvarande 2 g
piperacillin och 0.2683 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 250 milligram
tazobaktam
innehåller 4.170 g
piperacillinnatrium
motsvarande 4g piperacillin
och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 milligram
tazobaktam
4.170 g piperacillinnatrium
motsvarande 4 g
piperacillin och 0.5366 g
tazobaktamnatrium
motsvarande 500 mg
tazobaktam.
Piperacillin (som
piperacillinnatrium) 2 g
Tazobaktam (som
tazobaktamnatrium) 0.25 g
Medlemsstat
Innehavare av
godkännande för
försäljning
(Läkemedlets)
namn
Spanien
Wyeth Farma S.A.
Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío
Algete Km 1
28700 San Sebastián de los
Reyes (Madrid)
Spain
Tazocel 4/0,5 g
Polvo para
solución
inyectable
Sverige
Pfizer AB
Vetenskapsvägen 10
191 90 Sollentuna,
Sweden
Sverige
Pfizer AB
Vetenskapsvägen 10
191 90 Sollentuna,
Sweden
Storbrittanien
Storbrittanien
John Wyeth & Brother Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom
John Wyeth & Brother Limited
(trading as Wyeth
Pharmaceuticals)
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom
Styrka
Läkemedelsform
4/0,5 g
Pulver till
injektionsvätska,
lösning
Tazocin
2 g/0,25 g
Pulver till injektions/ infusionsvätska,
Intravenös
lösning
Tazocin
4 g/0,5 g
Pulver till injektions/infusionsvätska,
Intravenös
lösning
TAZOCIN 2g/0.25g
Powder for Solution for 2.25g
Injection or Infusion
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
TAZOCIN 4g/0.5g
Powder for Solution for 4.5g
Injection or Infusion
Pulver till
injektionsvätska,
lösning eller
infusionsvätska,
lösning
9
Administreringssätt
Intravenös
Innehåll (Koncentration)
Piperacillin (som
piperacillinnatrium) 4 g
Tazobaktam (som
tazobaktamnatrium) 0.50 g
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 2
g och tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam
0,25 g
Piperacillinnatrium
motsvarande piperacillin 4
g och tazobaktamnatrium
motsvarande tazobaktam
0,5 g
Intravenös
Piperacillin 2g och
tazobaktam
250mg båda som
natriumsalt.
Intravenös
Piperacillin 4g och
tazobaktam
500mg båda som
natriumsalt.
BILAGA II
EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av produktresumé,
märkning och bipacksedel
10
Vetenskapliga slutsatser
Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av
Tazocin och associerade namn (se bilaga I)
Tazocin ingår i den förteckning över produkter vars produktresuméer skulle harmoniseras på grund av
medlemsstaternas skilda beslut rörande produktens godkännande. Piperacillinnatrium är ett
semisyntetiskt ureido-penicillin med antibakteriell bredspektrumaktivitet som används för behandling
av infektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa och andra känsliga bakterier. Dess kliniska roll
har stärkts genom tillägg av en betalaktamashämmare (tazobaktam), som skyddar piperacillinet från
enzymatisk nedbrytning av betalaktamasproducerande bakterier och därmed breddar dess
antimikrobiella spektrum. Tazobaktam är ett sulfonderivat av penicillansyra som hämmar betalaktamas
på samma sätt som sulbaktam men som anses vara mer potent. Kombinationen av piperacillin och
tazobaktam i förhållandet 8:1 är en effektiv behandling för medelsvåra till svåra polymikrobiella
infektioner som intraabdominella infektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner och är godkänd och
marknadsförs som behandling av ett antal infektioner orsakade av grampositiva och gramnegativa
aeroba och anaeroba organismer.
Innehavaren av godkännande för försäljning tog tillfället i akt att harmonisera modul 3 och skickade in
ett uppdaterat övergripande kvalitetssammandrag. CHMP beslutade att utesluta trippelkombinationen
(intramuskulär administrering med lidokain) från förfarandet, i linje med meddelandet. Efter den första
bedömningen kvarstod ett antal listor med frågor som diskuterades. En förslagsgrupp för CHMP
sammankallades vid två tillfällen.
Avsnitt 4.1 – Terapeutiska indikationer
Innehavaren av godkännande för försäljning lämnade förslag på en lista över harmoniserade
indikationer som grundas på gällande riktlinjer (EG-riktlinjerna om produktresuméer, september 2009,
och CPMP/EWP/558/95 rev. 1 – Note for Guidance on Evaluation of Medicinal Products Indicated for
Treatment of Bacterial Infections, 2004) och på produktinformationen i CDS (core data sheet). CHMP
kommenterade generellt avsnitt 4.1 och påpekade att riktlinjedokumentet säger att en indikation kan
beviljas om kliniska data stöder ett positivt förhållande mellan nytta och risk och speglar typen och
allvarlighetsgraden hos de vanligaste infektionerna. Indikationerna måste specificeras för varje
infektion/infektionslokal. I de fall ett medel kan komma att användas i en viss undergrupp av patienter
(t.ex. patienter med nedsatt immunförsvar) måste indikationerna ändå vara så specifika som möjligt
baserat på tillgängliga data. Specifika indikationer diskuteras nedan för varje infektionslokal. För alla
indikationer ska skillnader i klinisk praxis och nationella behandlingsrekommendationer
uppmärksammas genom meningen ”Officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av antibiotika ska
beaktas”.
1. Nedre luftvägsinfektioner
CHMP bedömde de inlämnade uppgifterna men ansåg att termerna ”luftvägsinfektion” (LI) och ”nedre
luftvägsinfektioner” (NLI) inte är tillräckligt tydliga och att deras exakta betydelse är öppen för
tolkning. CHMP delade därför upp diskussionen att gälla samhällsförvärvad pneumoni (CAP, community
acquired pneumonia) och sjukhusförvärvad pneumoni (HAP, hospital acquired pneumonia), inklusive
ventilatorassocierad pneumoni (VAP).
När det gäller CAP noterade CHMP att de ej jämförande studier som lämnats in i samband med den
första ansökan om godkännande för försäljning hade utförts på patienter med luftvägsinfektioner som
bl.a. nedre luftvägsinfektioner och akuta exacerbationer av kronisk bronkit (AECB). CHMP ansåg att
AECB inte kunde godkännas på grund av avsaknaden av en s.k. ”superiority study” för att visa medlets
överlägsenhet.
När det gäller HAP noterade CHMP de redovisade jämförande studierna av patienter med enbart HAP,
HAP med VAP eller enbart VAP. I dessa studier användes flera olika regimer av Tazocin och flera olika
jämförelsepreparat, vart och ett administrerat med eller utan en aminoglykosid. Totalt tyder studierna
på att 4,5 g administrerat antingen var 8:e timme, eller hellre var 6:e timme, ger tillfredsställande
effekt vid behandling av patienter med HAP och VAP. CHMP ansåg därför att det fanns tillräckliga
belägg för att stödja användningen av Tazocin som behandling av HAP och VAP.
11
CHMP drog slutsatsen att innehavaren av godkännande för försäljning lagt fram tillfredsställande bevis
för att visa effekten av Tazocin som behandling av nedre luftvägsinfektioner. CHMP bedömde att
Tazocin är ett mycket värdefullt preparat på grund av dess breda antibakteriella verkan som inkluderar
många grampositiva och gramnegativa patogener, anaerober och flera multiresistenta organismer som
är vanliga vid nosokomiala infektioner. Läkemedlet bör därför inte användas vid lindrigare infektioner
för vilka det finns mer lämpliga alternativ, och istället användas till svårt sjuka patienter med
samhällsförvärvad pneumoni som kräver inläggning på sjukhus. CHMP ansåg, liksom CHMP:s
förslagsgrupp, med hänsyn till den omfattande kliniska erfarenheten och trots begränsade data, att
Tazocin är verksamt mot de flesta organismer som orsakar allvarlig samhällsförvärvad,
sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni. CHMP godkände följande harmoniserade
indikation:
”Allvarlig pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni”
2. Urinvägsinfektioner
CHMP utvärderade inlämnade data och konstaterade att de flesta medlemsstater anger
urinvägsinfektioner (UVI) som en indikation och att indikationen i vissa produktresuméer endast gäller
komplicerade UVI. Baserat på ett flertal kliniska studier, Tazocins farmakokinetiska egenskaper och
dess antibakteriella spektrum, har läkemedlets effekt vid denna indikation fastställts, men CHMP
konstaterade också att okomplicerad UVI är en mycket vanlig infektion och att det enligt
internationella riktlinjedokument finns flera rekommenderade behandlingsalternativ som oftast inte
inkluderar Tazocin. Som nämns ovan bör piperacillin-tazobaktam reserveras för situationer där det
verkligen krävs ett bredspektrumantibiotikum, dvs. inte för att behandla lindrigare infektioner. CHMP
ansåg därför att Tazocin inte är lämpligt för rutinbehandling av okomplicerade urinvägsinfektioner.
Istället föreslog man den mer begränsade indikationen komplicerad UVI och pyelonefrit, som följer
andra nyligen harmoniserade produkter och även klinisk praxis. Efter diskussioner med CHMP:s
förslagsgrupp och på grundval av samtliga tillgängliga data beslutade CHMP att begränsa indikationen
och godkände följande indikation:
”Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)”
3. Gastrointestinala, biliära och abdominella infektioner
CHMP utvärderade inlämnade data och konstaterade att samtliga berörda medlemsstater hade
inkluderat indikationen intraabdominella infektioner, även om den exakta ordalydelsen varierade.
CHMP ändrade förslaget från innehavaren av godkännande för försäljning för att texten skulle
överensstämma med gällande riktlinjer och ansåg att tillgängliga uppgifter tillfredsställande stöder
användningen av Tazocin 4,5 g var 8:e timme för denna indikation. Efter diskussioner med CHMP:s
förslagsgrupp och på grundval av samtliga tillgängliga data beslutade CHMP att begränsa indikationen
och godkände följande indikation:
”Komplicerade intraabdominella infektioner”
4. Hud- och mjukdelsinfektioner
CHMP bedömde inlämnade data men konstaterade att alla jämförande studier hade utförts med den
första behandlingsregimen som godkändes i USA på 3,375 g var 6:e timme. CHMP ansåg att studierna
tyder på att Tazocin är effektivt som behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner och
ansåg att Tazocins säkerhet och effekt vid behandling av hud- och mjukdelsinfektioner är väl grundad i
flera kliniska studier, behandlingsriktlinjer från vetenskapliga samfund och erfarenhet från klinisk
praxis. Den ordalydelse som föreslagits av innehavaren av godkännande för försäljning följde
emellertid inte gängse EU-terminologi och inte heller ordalydelsen i flera nyligen avslutade förfaranden
som avser generiska läkemedel. Efter diskussioner med CHMP:s förslagsgrupp och på grundval av
samtliga tillgängliga data beslutade CHMP att begränsa indikationen och godkände följande indikation:
”Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive fotinfektioner vid diabetes)”
12
5. Infektioner hos neutropena patienter
CHMP noterade inlämnade data. Efter diskussioner med CHMP:s förslagsgrupp och på grundval av samtliga
tillgängliga data beslutade CHMP att omformulera indikationen och godkände följande indikation:
”Tazocin kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks orsakas av
bakteriell infektion.”
6. Septikemi, bakteriemi
CHMP noterade inlämnade data och konstaterade att flera studier har visat Tazocins säkerhet och
effekt vid behandling av patienter med septikemi och att bredspektrumpreparat som t.ex.
piperacillin-tazobaktam ofta används i klinisk praxis i dessa situationer. CHMP noterade att stödjande
uppgifter huvudsakligen kommer från studier av febril neutropeni och att endast ungefär en fjärdedel
av patienterna i olika prövningar hade ”bakteriemi”. CHMP konstaterade att piperacillin-tazobaktam
hade jämförbar effekt med jämförelsepreparaten i studierna och att alla fall av ”bakteriemi” förekom
hos patienter med en eller flera av de övriga indikationerna. Den sammanslagna analysen omfattade
patienter med positiv blododling, dock hade ingen av studierna i förväg definierat dessa patienter och
därför är det mycket sannolikt att de flesta av dessa patienter inte skulle uppfylla kriterierna för sepsis.
Med beaktande av synpunkterna från CHMP:s förslagsgrupp och trots de mycket begränsade
uppgifterna för denna indikation och genom att man insåg svårigheterna med att utföra retrospektiva
analyser, ansåg CHMP dock att piperacillin-tazobaktam har antibakteriell bredspektrumaktivitet och
därför är ett lämpligt alternativ för behandling av bakteriemi. CHMP godkände följande harmoniserade
indikation:
”Behandling av patienter med bakteriemi som uppträder i samband med, eller misstänks ha samband
med, någon av de infektioner som anges ovan”
7. Gynekologiska infektioner inklusive endometrit postpartum och bäckeninflammation
CHMP noterade inlämnade data men ansåg att dessa var otillräckliga för att stödja den önskade breda
indikationen eller någon mer begränsad version av denna indikation. CHMP uteslöt därför denna
indikation.
8. Skelett- och ledinfektioner
CHMP noterade inlämnade data och konstaterade att indikationen skelett- och ledinfektioner har
godkänts i omkring hälften av EU:s medlemsstater. Den singelstudie som inlämnades som stöd för den
första ansökan om godkännande av Tazocin för indikationen skelett- och ledinfektioner var dock en
öppen och icke-jämförande studie och inga ytterliga data från några jämförande studier redovisades.
Resultat
från
tre
öppna
singeldosstudier
för
att
beskriva
vävnadspenetrationen
hos
piperacillin-tazobaktam inlämnades, men enbart dessa data kan inte motivera den sökta indikationen.
Farmakokinetiska data tyder på att koncentrationen av piperacillin och tazobaktam i såväl skelett som
synovialvävnad är tillräcklig för att behandla de flesta infektioner orsakade av känsliga organismer,
men CHMP ansåg trots detta att tillgänglig klinisk dokumentation är för begränsad och otillräcklig för
att motivera indikationen skelett- och ledinfektioner. CHMP uteslöt därför denna indikation.
9. Nyfödda och barn
CHMP noterade inlämnade data och ansåg att data från vuxna var relevanta och att de
farmakokinetiska uppgifterna kan användas för att extrapolera effekten till den pediatriska
populationen. Eftersom det finns mycket få kliniska data för barn och dessa huvudsakligen måste
extrapoleras från den vuxna populationen kommer godkännandet av indikationer för barn att påverkas
av vilka indikationer som godkänns för vuxna. Med tanke på inlämnade data och klinisk erfarenhet av
säkerhet och effekt av piperacillin-tazobaktam hos neutropena och icke-neutropena barn, ansåg CHMP
att indikationen för neutropena barn var motiverad. Det finns en omfattande klinisk erfarenhet från
behandling av neutropena vuxna och barn över 2 år med feber som misstänks vara orsakad av
bakteriella infektioner, ofta i kombination med en aminoglykosid. Piperacillin-tazobaktams säkerhet för
immunkompetenta patienter är också väl dokumenterad. Kliniska och farmakokinetiska data från
jämförande studier av vuxna och barn, såväl som en bred klinisk erfarenhet från barn över 2 år, stöder
på samma sätt säkerhet och effekt vid behandling av intraabdominella infektioner hos barn. CHMP
13
omformulerade indikationen för att spegla studiepopulationen i den pivotala studien och gällande
praxis och anpassade den till indikationen för vuxna. CHMP antog följande harmoniserade indikation:
”Barn 2 till 12 år
– Komplicerade intraabdominella infektioner
Tazocin kan användas för behandling av neutropena barn med feber som misstänks orsakas av
bakteriell infektion"
Avsnitt 4.2 – Dosering och administreringssätt
När det gäller administreringssätt rekommenderade CHMP intravenös infusion under 30 minuter på
grundval av förhållandet mellan effekten och den tid under vilken det fria (obundna) läkemedlets
koncentration i blodet överstiger MIC för organismen (T > MIC). Infektioner orsakade av bakterier med
högre MIC-värden kräver dosering med tätare intervall, medan känsliga bakterier kan behandlas med
längre doseringsintervall. För vuxna och ungdomar (> 12 år) beror doseringen på infektionens
svårighetsgrad
och
plats
samt
indikationen.
CHMP
kom
överens
om
dosen
4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam var 6:e till var 8:e timme. CHMP införde också en tabell som redogör
för doserna. CHMP godkände även att ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt
leverfunktion. För barn i åldern 2–12 år med normal njurfunktion beslutade CHMP om en dosering på
80/10 mg/kg var 6:e timme för neutropena barn och 100/12,5 mg/kg var 8:e timme vid komplicerade
intraabdominella infektioner. CHMP beslutade om ett uttalande om att normal behandlingslängd för de
flesta indikationerna är 5–14 dagar, men att behandlingslängden bör styras av infektionens
svårighetsgrad, patogenen/patogenerna och det kliniska och bakteriologiska förloppet. CHMP antog en
harmoniserad text för avsnitt 4.2.
Avsnitt 4.3 - Kontraindikationer
Information om överkänslighet mot de aktiva substanserna eller några av de andra innehållsämnena
och klasspecifik överkänslighet mot betalaktamer och betalaktamashämmare lades till. Innehavaren av
godkännande för försäljning föreslog en harmoniserad text som följer nuvarande CDS. CHMP antog en
harmoniserad text för avsnitt 4.3.
Avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet
Förslaget från innehavaren av godkännande för försäljning följde nuvarande CDS. CHMP godkände
förslaget från innehavaren av godkännande för försäljning men ville göra några tillägg, främst i form
av en försiktighetsuppmaning vid användning till patienter utan allvarliga överkänslighetsreaktioner
mot betalaktamer som inte är penicilliner, men som kan ha haft icke allvarliga reaktioner. Man ville
också lägga till en varning vid pseudomembranös kolit. En mening om utvecklingen av resistenta
organismer lades till. CHMP antog en harmoniserad text för avsnitt 4.4.
Avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Innehavaren av godkännande för försäljning sammanställde en förteckning över följande interaktioner:
icke-depolariserande muskelavslappnande medel, orala antikoagulantia, metotrexat, probenecid,
aminoglykosider och vankomycin och lade fram en översikt över skillnaderna mellan de nationellt
godkända texterna i avsnitt 4.5. Innehavaren av godkännande för försäljning föreslog en
harmonisering av avsnitt 4.5 som följer CDS. CHMP instämde i tillgängliga uppgifter om
interaktionsstudier och godkände en harmoniserad text för avsnitt 4.5.
Avsnitt 4.6 – Fertilitet, graviditet och amning
Innehavaren av godkännande för försäljning ansåg att innehållet i avsnitt 4.6 om graviditet och
amning var detsamma i alla länder även om ordalydelsen skilde sig åt något. Innehavaren av
godkännande för försäljning föreslog en text som följer gällande CDS. CHMP ansåg att den motivering
som inlämnades av innehavaren av godkännande för försäljning var godtagbar men införde ett
omnämnande av studier som visat utvecklingstoxicitet hos djur. CHMP antog en harmoniserad text för
avsnitt 4.6.
14
Avsnitt 4.7 – Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Innehavaren av godkännande för försäljning föreslog en text som följer gällande CDS. CHMP antog en
harmoniserad text för avsnitt 4.7.
Avsnitt 4.8 – Biverkningar
Innehavaren av godkännande för försäljning noterade inga större skillnader i avsnitt 4.8 i de nationellt
godkända produktresuméerna. Flera medlemsstater använde inaktuella texter för organsystemklasser
och biverkningarna var i vissa fall angivna med olika frekvens. Innehavaren av godkännande för
försäljning lämnade in en översikt över skillnaderna i de nationellt godkända texterna och föreslog en
harmoniserad ordalydelse för detta avsnitt, uppdaterad i enlighet med gällande MedDRA-terminologi.
Avsnitt 4.8 följer CDS i alla länder. CHMP ansåg att motiveringarna från innehavaren av godkännande
för försäljning för de föreslagna ordalydelserna var godtagbar och godkände en harmoniserad text för
avsnitt 4.8.
Avsnitt 4.9 – Överdosering
Innehavaren av godkännande för försäljning konstaterade skillnader mellan de för närvarande
godkända texterna i avsnitt 4.9 och lämnade in en översikt över dessa, samt föreslog en harmoniserad
ordalydelse som följer företagets CDS. CHMP ansåg att den motivering som inlämnades av
innehavaren av godkännande för försäljning var godtagbar men lade till en mening om
behandlingsavbrott i händelse av överdosering och avsaknad av antidot. CHMP antog en harmoniserad
text för avsnitt 4.9.
Avsnitt 5.1 – Farmakodynamiska egenskaper
Innehavaren av godkännande för försäljning påstod att all nödvändig information finns i alla länder
men att den inte alltid är lika detaljerad. Alla medlemsstater använder samma MIC (minimun inhibitory
concentration, minsta hämmande koncentration) baserat på brytpunkter antagna i Storbritannien, men
på grund av nationella godkännanden och skilda tidpunkter för godkännande finns det mindre
skillnader i hur data presenteras. Även sammanfattningen/listan över känsliga organismer skiljer sig
något åt mellan länderna. Innehavaren av godkännande för försäljning lade endast fram in vitro-data
som stöd för detta avsnitt och uppgifter om mot vilka patogener klinisk effekt hade påvisats i kliniska
prövningar. CHMP begärde en total omarbetning av avsnittet och att det strikt skulle följa gällande
riktlinjer (CPMP/EWP/558/95, rev. 1 – Note for Guidance on Evaluation of Medicinal Products Indicated
for Treatment of Bacterial Infections) och utan en lång lista över olika arter. Endast MIC-brytpunkter
fastställda av EUCAST och endast arter relevanta för den godkända indikationen ingick i listan.
Innehavaren av godkännande för försäljning ändrade tabellen över vanligen känsliga arter. CHMP
godkände det omarbetade förslaget och antog en harmoniserad text för avsnitt 5.1.
Avsnitt 5.2 – Farmakokinetiska egenskaper
Innehavaren av godkännande för försäljning påstod att all nödvändig information finns i alla länder
men att den inte alltid är lika detaljerad. Innehavaren av godkännande för försäljning föreslog en text
som följer gällande produktinformation och presenterade data till stöd för detta. CHMP antog en
harmoniserad text för avsnitt 5.2.
Avsnitt 5.3 – Prekliniska säkerhetsuppgifter
Innehavaren av godkännande för försäljning påstod att all nödvändig information finns i alla länder
men att den inte alltid är lika detaljerad. Innehavaren av godkännande för försäljning föreslog en
harmoniserad text som följer gällande CDS. CHMP införde endast den prekliniska information som är
relevant för förskrivarna och även aktuell kännedom om reproduktionstoxicitet för produkten, i
enlighet med den text som godkänts för nyligen genomförda EU-förfaranden för generiska läkemedel
av
piperacillin-tazobaktam
och
med
en
sammanfattning
av
publicerade
data
om
reproduktionstoxicitetstester av piperacillin och tazobaktam. Innehavaren av godkännande för
försäljning instämde och CHMP godkände en harmoniserad text för avsnitt 5.3.
Avsnitt 6 – FARMACEUTISKA UPPGIFTER
CHMP godkände förslagen från innehavaren av godkännande för försäljning och antog en harmoniserad
text för avsnitt 6.1 – Förteckning över hjälpämnen, avsnitt 6.2 – Inkompatibiliteter, avsnitt 6.3 –
15
Hållbarhet, avsnitt 6.4 – Särskilda förvaringsanvisningar, avsnitt 6.5 – Förpackningstyp och innehåll,
samt avsnitt 6.6 – Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.
Modul 3
Innehavaren av godkännande för försäljning lämnade in en översikt över skillnaderna i de nationellt
godkända texterna som beskrev de ändringar som gjorts i alla nuvarande nationella dokument. För var
och en av de tre tillverkarna av läkemedelssubstansen (två för piperacillin och en för tazobaktam)
presenterade och diskuterade innehavaren av godkännande för försäljning allmän information,
tillverkning, kontroll av läkemedelssubstansen, referensstandarder och -material, förslutningssystem
för behållare och stabilitet. För läkemedelsprodukten presenterade och diskuterade innehavaren av
godkännande för försäljning beskrivning och sammansättning av läkemedlet, det farmaceutiska
utvecklingsarbetet, kontroll av hjälpämnen, referensstandard, förslutningssystem för behållare och
stabilitet. Efter ett antal förtydliganden godkändes förslaget från innehavaren av godkännande för
försäljning och CHMP antog en harmoniserad modul 3. Modul 2 uppdaterades i enlighet med modul 3.
Skäl till ändring av produktresumé, märkning och bipacksedel
CHMP rekommenderar ändring av de godkännanden för försäljning för vilka produktresumé, märkning
och bipacksedel återfinns i bilaga III för Tazocin och associerade namn (se bilaga I), med beaktande av
följande:

Det hänskjutna ärendet avsåg harmonisering av produktresumé, märkning och bipacksedel.

Den produktresumé, märkning och bipacksedel som föreslagits av innehavaren av godkännande för
försäljning har bedömts på grundval av den dokumentation som redovisats och den vetenskapliga
diskussionen i kommittén.
16
BILAGA III
Produktresumé, märkning och bipacksedel
Obs! Denna bipacksedel, märkning och bipacksedel är den giltiga versionen vid tiden för
kommissionens beslut.
Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter i medlemsstaterna, tillsammans med
referensmedlemsstaten, att uppdatera produktinformationen efter behov. Därför representerar denna
produktresumé, märkning och bipacksedel inte nödvändigtvis den aktuella texten.
17
PRODUKTRESUMÉ
18
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
Tazocin med synonymer (se bilaga I) 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning.
Tazocin med synonymer (se bilaga I) 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning.
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
2.
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
En injektionsflaska innehåller piperacillin (som natriumsalt) motsvarande 2 g och tazobaktam (som
natriumsalt) motsvarande 0,25 g.
En injektionsflaska Tazocin 2 g/0,25 g innehåller 5,58 mmol (128 mg) natrium.
En injektionsflaska innehåller piperacillin (som natriumsalt) motsvarande 4 g och tazobaktam (som
natriumsalt) motsvarande 0,5 g.
En injektionsflaska Tazocin 4 g/0,5 g innehåller 11,16 mmol (256 mg) natrium.
Hjälpämnen:
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.
LÄKEMEDELSFORM
Pulver till infusionsvätska, lösning.
Vitt till gulvitt pulver.
4.
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Tazocin är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn över 2 års ålder (se avsnitt
4.2 och 5.1):
Vuxna och ungdomar
-
Svår pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni
Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)
Komplicerade intraabdominella infektioner
Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive fotinfektioner hos diabetiker)
Behandling av patienter med bakteremi som förekommer i samband med, eller misstänks ha samband
med, någon av ovanstående infektioner.
Tazocin kan användas vid behandlingen av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en
bakterieinfektion.
19
Barn i åldrarna 2 till 12 år
-
Komplicerade intraabdominella infektioner
Tazocin kan användas vid behandlingen av neutropena barn med feber som misstänks bero på en
bakterieinfektion.
Officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel ska beaktas.
4.2
Dosering och administreringssätt
Dosering
Dosen och frekvensen för Tazocin beror på infektionens svårighetsgrad och lokalisering samt förväntade
patogener.
Vuxna och ungdomar
Infektioner
Vanlig dos är 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam givet var 8:e timme.
För nosokomial pneumoni och bakterieinfektioner hos neutropena patienter är den rekommenderade dosen
4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam administrerat var 6:e timme. Denna regim kan även användas för att
behandla patienter med andra indicerade infektioner när dessa är särskilt svåra.
I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och rekommenderad dos för vuxna och
ungdomar per indikation eller tillstånd:
Behandlingsfrekvens
Var 6:e timme
Tazocin 4 g/0,5 g
Svår pneumoni
Neutropena vuxna med feber som misstänks bero på en
bakterieinfektion.
Var 8:e timme
Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)
Komplicerade intraabdominella infektioner
Hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive diabetesfotinfektioner)
Nedsatt njurfunktion
Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje
patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska
justeras motsvarande):
Kreatininclearance
(ml/min)
>40
20–40
<20
Tazocin
(rekommenderad dos)
Ingen dosjustering behövs
Maximal föreslagen dos: 4 g/0,5 g var 8:e timme
Maximal föreslagen dos: 4 g/0,5 g var 12:e timme
För patienter på hemodialys ska ytterligare en dos piperacillin/tazobaktam 2 g/0,25 g administreras efter
varje dialystillfälle eftersom hemodialys avlägsnar 30–50 % av piperacillinet på 4 timmar.
Nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).
20
Dosering hos äldre patienter
Ingen dosjustering behövs för äldre med normal njurfunktion eller kreatininclearancevärden över
40 ml/min.
Pediatrisk population (2–12 års ålder)
Infektioner
I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och dos per kroppsvikt för barn som är 2–12 år
per indikation eller tillstånd:
Dos per vikt och behandlingsfrekvens
Indikation/tillstånd
80 mg piperacillin/10 mg tazobaktam per
Neutropena barn med feber som misstänks bero på
kg kroppsvikt/var 6:e timme
bakterieinfektioner*
100 mg piperacillin/12,5 mg tazobaktam
Komplicerade intraabdominella infektioner*
per kg kroppsvikt/var 8:e timme
* Får inte överskrida maximum 4 g/0,5 g per dos under 30 minuter.
Nedsatt njurfunktion
Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje
patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska
justeras motsvarande):
Kreatininclearance
(ml/min)
Tazocin
(rekommenderad dos)
>50
50
Ingen dosjustering behövs.
70 mg piperacillin/8,75 mg tazobaktam/kg
var 8:e timme.
För barn på hemodialys ska ytterligare en dos om 40 mg piperacillin/5 mg tazobaktam/kg administreras
efter varje dialystillfälle.
Användning till barn under 2 år
Säkerheten och effekten för Tazocin hos barn i åldern 0–2 år har inte fastställts.
Inga data från kontrollerade kliniska studier finns tillgängliga.
Behandlingslängd
Den vanliga behandlingslängden för de flesta indikationer ligger inom intervallet 5–14 dagar.
Behandlingslängden ska dock anpassas efter infektionens svårighetsgrad, patogen(er) och patientens
kliniska och bakteriologiska förlopp.
Administreringsväg
Tazocin 2 g/0,25 g administreras med intravenös infusion (i 30 minuter).
Tazocin 4 g/0,5 g administreras med intravenös infusion (i 30 minuter).
För anvisningar om beredning, se avsnitt 6.6.
21
4.3
Kontraindikationer
Överkänslighet mot de aktiva substanserna, något annat penicillin – antibakteriellt medel eller mot något
hjälpämne.
Akut allvarlig allergisk reaktion mot någon annan beta-laktamaktiv substans (t.ex. cefalosporin,
monobaktam eller karbapenem) i anamnesen.
4.4
Varningar och försiktighet
Valet av piperacillin/tazobaktam för behandlingen av en enskild patient ska innefatta en bedömning av hur
lämpligt det är att använda ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin baserat på sådana faktorer som
infektionens allvarlighetsgrad och prevalensen för resistens mot andra lämpliga antibakteriella medel.
Innan behandling inleds med Tazocin ska noggrann förfrågan göras om tidigare överkänslighetsreaktioner
mot penicilliner, andra beta-laktampreparat (t.ex. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) och andra
allergener. Svåra och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida [inklusive
chock]) har rapporterats hos patienter som erhållit behandling med penicilliner, bland annat
piperacillin/tazobaktam. Det är mera sannolikt att dessa reaktioner inträffar hos personer med tidigare
känslighet mot flera allergener. Svåra överkänslighetsreaktioner kräver utsättning av antibiotikumet och
kan kräva administrering av epinefrin och andra akutåtgärder.
Antibiotikainducerad pseudomembranös kolit kan manifesteras genom svår ihållande diarré som kan vara
livshotande. Symtom på pseudomembranös kolit kan debutera under eller efter antibakteriell behandling. I
dessa fall ska Tazocin sättas ut.
Behandling med Tazocin kan leda till utveckling av resistenta organismer som kan orsaka
superinfektioner.
Blödningsmanifestationer har förekommit hos vissa patienter som erhållit beta-laktamantibiotika. Dessa
reaktioner har ibland satts i samband med avvikande resultat vid koagulationstester, t.ex. koagulationstid,
trombocytaggregation och protrombintid, och det är mera sannolikt att de förekommer hos patienter med
njurinsufficiens. Om blödningsmanifestationer förekommer ska antibiotikumet sättas ut och lämplig
behandling ges.
Leukopeni och neutropeni kan förekomma, i synnerhet vid långvarig behandling. Regelbunden bedömning
av hematopoesfunktionen ska därför göras.
Liksom vid behandling med andra penicilliner kan neurologiska komplikationer i form av kramper
förekomma när höga doser administreras, i synnerhet hos patienter med nedsatt njurfunktion.
En injektionsflaska Tazocin 2 g/0,25 g innehåller 5,58 mmol (128 mg) natrium och Tazocin 4 g/0,5 g
innehåller 11,16 mmol (256 mg) natrium. Hänsyn ska tas till detta för patienter som ordinerats saltfattig
kost.
Hypokalemi kan förekomma hos patienter med låga kaliumreserver eller patienter som samtidigt erhåller
läkemedel som kan sänka kaliumnivåerna. Regelbundna elektrolytbestämningar kan vara tillrådligt hos
sådana patienter.
4.5
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Icke-depolariserande muskelrelaxerande medel
Vid samtidig användning av piperacillin och vekuron har piperacillin misstänkts kunna förlänga den
neuromuskulära blockad som orsakas av vekuron. På grund av likartade verkningsmekanismer förväntas
22
att den neuromuskulära blockad som produceras av icke-depolariserande muskelrelaxerande medel kan
förlängas i närvaro av piperacillin.
Orala antikoagulantia
Vid samtidig administrering av heparin, orala antikoagulantia och andra substanser som kan påverka
blodets koagulationssystem inklusive trombocytfunktionen, bör lämpliga koagulationstester utföras oftare
och kontrolleras regelbundet.
Metotrexat
Piperacillin kan minska utsöndringen av metotrexat. Serumnivåer av metotrexat bör därför kontrolleras
hos patienterna för att undvika toxicitet mot substansen.
Probenecid
Liksom med andra penicilliner ger samtidig administrering av probenecid och piperacillin/tazobaktam en
längre halveringstid och lägre njurclearance både för piperacillin och tazobaktam. De maximala
koncentrationerna i plasma påverkas inte för någon av substanserna.
Aminoglykosider
Piperacillin, antingen som monoterapi eller tillsammans med tazobaktam, ändrade inte signifikant
farmakokinetiken för tobramycin hos patienter med normal njurfunktion och med lindrig eller måttlig
njurinsufficiens. Farmakokinetiken för piperacillin, tazobaktam och M1-metaboliten ändrades inte heller
signifikant genom administrering av tobramycin.
Inaktiveringen av tobramycin och gentamicin med piperacillin har påvisats hos patienter med allvarligt
nedsatt njurfunktion.
För information som är relaterad till administreringen av piperacillin/tazobaktam tillsammans med
aminoglykosider, se avsnitt 6.2 och 6.6.
Vankomycin
Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats mellan piperacillin/tazobaktam och vankomycin.
Effekter på laboratorietester
Icke-enzymatiska metoder för mätning av glukos i urin kan leda till falskt positiva resultat liksom med
andra penicilliner. Därför krävs enzymatisk mätning av glukos i urin vid behandling med Tazocin.
Ett antal kemiska mätmetoder för protein i urin kan leda till falskt positiva resultat. Proteinmätning med
sticka påverkas inte.
Direkt Coombs test kan vara positivt.
Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-tester kan leda till falskt positiva resultat för patienter som
erhåller Tazocin. Polysackarider och polyfuranoser som inte härrör från Aspergillus har rapporterats
korsreagera med Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-test.
Positiva testresultat för de analyser som anges ovan hos patienter som erhåller Tazocin ska bekräftas med
andra diagnostiska metoder.
23
4.6
Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet
Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Tazocin till gravida kvinnor.
Djurstudier har visat utvecklingstoxikologiska effekter men inga tecken på teratogenicitet vid doser som är
toxiska för modern (se avsnitt 5.3).
Piperacillin och tazobaktam passerar placenta. Piperacillin/tazobaktam ska användas under graviditet
endast då det är tydligt indicerat, dvs. endast om den förväntade nyttan uppväger de möjliga riskerna för
den gravida kvinnan och fostret.
Amning
Piperacillin utsöndras i låga koncentrationer i bröstmjölk. Koncentrationerna av tazobaktam i bröstmjölk
har inte studerats. Kvinnor som ammar ska behandlas endast om den förväntade nyttan uppväger de
möjliga riskerna för kvinnan och barnet.
Fertilitet
En fertilitetsstudie på råttor visade ingen effekt på fertilitet och parning efter intraperitoneal administrering
av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam (se avsnitt 5.3).
4.7
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Inga studier har utförts.
4.8
Biverkningar
De vanligast rapporterade biverkningarna (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100) är diarré, kräkning,
illamående och utslag.
I nedanstående tabell redovisas biverkningar per organsystem och MedDRA-terminologi. Biverkningarna
presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.
Organsystemklass
Vanliga
≥1/100,
<1/10
Mindre vanliga
≥1/1 000, <1/100
Infektioner och
infestationer
Blodet och
lymfsystemet
Candidasuperinfektion
leukopeni,
neutropeni,
trombocytopeni
Immunsystemet
överkänslighet
24
Sällsynta
≥1/10 000,
<1/1 000
Mycket sällsynta
(<1/10 000)
anemi, hemolytisk
anemi,
purpura, epistaxis,
förlängd
blödningstid,
eosinofili
agranulocytos,
pancytopeni,
förlängd aktiverad
partiell
tromboplastintid,
förlängd
protrombintid,
positivt direkt
Coombs test,
trombocytemi
anafylaktisk/
anafylaktoid
reaktion
(inklusive chock)
Organsystemklass
Vanliga
≥1/100,
<1/10
Mindre vanliga
≥1/1 000, <1/100
Sällsynta
≥1/10 000,
<1/1 000
hypokalemi, sänkt
blodglukos, sänkt
blodalbumin, sänkt
totalt blodprotein
Metabolism och
nutrition
huvudvärk,
sömnlöshet
Centrala och
perifera
nervsystemet
Blodkärl
Magtarmkanalen
diarré,
kräkning,
illamående
Lever och
gallvägar
Hud och subkutan
vävnad
Muskuloskeletala
systemet och
bindväv
Njurar och
urinvägar
Allmänna symtom
och/eller symtom
vid
administreringsstället
Mycket sällsynta
(<1/10 000)
utslag,
inklusive
makulopapulärt
utslag
hypotoni,
tromboflebit,
flebit
gulsot, stomatit,
förstoppning,
dyspepsi
förhöjt
alaninaminotransferas, förhöjt
aspartataminotransferas
nässelfeber,
klåda
blodvallning
pseudomembranös kolit,
buksmärta
hepatit, förhöjt
blodbilirubin,
förhöjt
alkalinfosfatas i
blodet, förhöjt
gammaglutamyltransferas
erythema
multiforme,
bullös dermatit,
exantem
toxisk epidermal
nekrolys, StevensJohnsons syndrom
artralgi, myalgi
förhöjt
blodkreatinin
feber,
reaktion vid
injektionsstället
njursvikt,
tubulointerstitiell
nefrit
frossa
förhöjt blodurea
Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter
med cystisk fibros.
4.9
Överdosering
Symtom
Det har förekommit rapporter efter lansering om överdosering av piperacillin/tazobaktam. Merparten av
de upplevda biverkningarna, inklusive illamående, kräkning och diarré, har även rapporterats vid den
vanliga rekommenderade dosen. Patienten kan drabbas av neuromuskulär retbarhet eller kramper om
högre doser än de rekommenderade ges intravenöst (i synnerhet vid njursvikt).
25
Behandling
Vid en överdos ska behandlingen med piperacillin/tazobaktam avbrytas. Någon specifik antidot är inte
känd.
Behandlingen ska vara understödjande och symtomatisk enligt patientens kliniska bild.
Höga serumkoncentrationer av antingen piperacillin eller tazobaktam kan minskas med hjälp av
hemodialys (se avsnitt 4.4).
5.
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1
Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemisk användning, kombinationer av penicilliner
inklusive beta-laktamashämmare. ATC-kod: J01C R05
Verkningsmekanism
Piperacillin, ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin, verkar bakteriedödande genom att hämma både
septum och cellväggssyntes.
Tazobaktam, en beta-laktam som strukturellt liknar penicilliner, är en hämmare av många beta-laktamaser
som vanligtvis orsakar resistens mot penicilliner och cefalosporiner, men det hämmar inte AmpC-enzymer
eller metallo-beta-laktamaser. Tazobaktam utökar piperacillinets antibiotiska spektrum så att det även
omfattar många beta-laktamasproducerande bakterier som har byggt upp en resistens mot piperacillin
ensamt.
Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande
Tiden över minimal hämmande koncentration (T>MIC) anses vara den främsta farmakodynamiska
avgörande faktorn för piperacillinets effekt.
Resistensmekanism
De två huvudsakliga resistensmekanismerna för piperacillin/tazobaktam är:

Inaktivering av piperacillinkomponenten av de beta-laktamaser som inte hämmas av tazobaktam: betalaktamaser i molekylklass B, C och D. Dessutom ger tazobaktam inte skydd mot beta-laktamaser med
utökat spektrum (ESBL) i enzymgrupperna molekylklass A och D.

Förändring av penicillinbindande proteiner (PBP) som resulterar i minskning av piperacillinets
affinitet för det molekylära målet i bakterierna.
Dessutom kan förändringar i bakteriemembranets permeabilitet samt uttryck av effluxpumpar för flera
läkemedel orsaka eller bidra till bakteriell resistens mot piperacillin/tazobaktam, i synnerhet hos
gramnegativa bakterier.
26
Brytpunkter
EUCAST kliniska MIC-brytpunkter för piperacillin/tazobaktam (2009-12-02, v 1). För
känslighetstest är koncentrationen tazobaktam konstant vid 4 mg/l
Patogen
Speciesrelaterade brytpunkter (S≤/R>)
Enterobacteriaceae
8/16
Pseudomonas
16/16
Gramnegativa och
8/16
grampositiva
anaerober
Icke speciesrelaterade
4/16
brytpunkter
Känsligheten för streptococci kommer från känsligheten för penicillin.
Känsligheten för staphylococci kommer från känsligheten för oxacillin.
Känslighet
Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda species och lokal
information om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt ska
expert konsulteras när den lokala resistensprevalensen är sådan att nyttan med medlet mot åtminstone
vissa typer av infektioner är ifrågasatt.
Grupper av relevanta species enligt känslighet för piperacillin/tazobaktam
VANLIGTVIS KÄNSLIGA SPECIES
Aeroba grampositiva mikroorganismer
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus, meticillinkänslig£
Staphylococcus-species, koagulasnegativ, meticillinkänslig
Streptococcus pyogenes
Grupp B-streptokocker
Aeroba gramnegativa mikroorganismer
Citrobacter koseri
Haemophilus influenza
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Anaeroba grampositiva mikroorganismer
Clostridium-species
Eubacterium-species
Peptostreptococcus-species
Anaeroba gramnegativa mikroorganismer
Bacteroides fragilis-gruppen
Fusobacterium-species
Porphyromonas-species
Prevotella-species
27
Grupper av relevanta species enligt känslighet för piperacillin/tazobaktam
SPECIES FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM
Aeroba grampositiva mikroorganismer
Enterococcus faecium$,+
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus viridans-grupp
Aeroba gramnegativa mikroorganismer
Acinetobacter baumannii$
Burkholderia cepacia
Citrobacter freundii
Enterobacter-species
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Morganella morganii
Proteus vulgaris
Providencia ssp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia-species
TILL SIN NATUR RESISTENTA ORGANISMER
Aeroba grampositiva mikroorganismer
Corynebacterium jeikeium
Aeroba gramnegativa mikroorganismer
Legionella-species
Stenotrophomonas maltophilia+,$
Övriga mikroorganismer
Chlamydophilia pneumonia
Mycoplasma pneumonia
$
Species som visar naturlig intermediär känslighet.
+
Species för vilka höga resistenstal (mer än 50 %) har observerats i ett eller flera
områden/länder/regioner inom EU.
£
Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot piperacillin/tazobaktam.
5.2
Farmakokinetiska egenskaper
Absorption
Maximal koncentration av piperacillin och tazobaktam efter 4 g/0,5 g som administreras under 30 minuter
genom intravenös infusion är 298 µg/ml respektive 34 µg/ml.
Distribution
Både piperacillin och tazobaktam är till omkring 30 % bundet till plasmaproteiner. Proteinbindningen
påverkas inte vare sig för piperacillin eller tazobaktam av förekomsten av den andra föreningen.
Proteinbindningen av tazobaktams metabolit är försumbar.
Piperacillin/tazobaktam distribueras i stor utsträckning i vävnader och kroppsvätskor inklusive
tarmslemhinna, gallblåsa, lunga, galla och skelett. Genomsnittliga vävnadskoncentrationer är i allmänhet
50 till 100 % av koncentrationerna i plasma. Distributionen till cerebrospinalvätska är låg hos patienter
med icke inflammerade meninger liksom för andra penicilliner.
28
Biotransformation
Piperacillin metaboliseras till en obetydligt mikrobiologiskt aktiv desetylmetabolit. Tazobaktam
metaboliseras till en enda metabolit som har visat sig vara mikrobiologiskt inaktiv.
Eliminering
Piperacillin och tazobaktam elimineras via njuren genom glomerulär filtration och tubulär sekretion.
Piperacillin utsöndras snabbt som oförändrad substans och 68 % av den tillförda dosen återfinns i urinen.
Tazobaktam och dess metabolit elimineras primärt genom utsöndring via njurarna, varvid 80 % av den
tillförda dosen återfinns som oförändrad substans och återstoden som den enda metaboliten. Piperacillin,
tazobaktam och desetylpiperacillin utsöndras även via gallan.
Efter enkeldos eller upprepad dosering av piperacillin/tazobaktam till friska försökspersoner varierade
halveringstiden i plasma för piperacillin och tazobaktam mellan 0,7 och 1,2 timmar och den påverkades
inte av dos eller infusionstid. Elimineringshalveringstiden för både piperacillin och tazobaktam ökar med
minskande njurclearance.
Det föreligger inga signifikanta förändringar i farmakokinetiken för piperacillin på grund av tazobaktam.
Piperacillin verkar reducera clearance av tazobaktam något.
Särskilda populationer
Halveringstiden för piperacillin och för tazobaktam ökar med omkring 25 % respektive 18 % hos patienter
med levercirros jämfört med friska försökspersoner.
Halveringstiden för piperacillin och tazobaktam ökar med minskande kreatininclearance. Ökningen av
halveringstid är tvåfaldig för piperacillin och fyrfaldig för tazobaktam vid kreatininclearance under
20 ml/min jämfört med patienter med normal njurfunktion.
Hemodialys avlägsnar 30 % till 50 % av piperacillin-/tazobaktamdosen och ytterligare 5 % av
tazobaktamdosen försvinner i form av tazobaktams metabolit. Peritonealdialys avlägsnar omkring 6 % av
piperacillindosen och 21 % av tazobaktamdosen och ytterligare upp till 18 % av tazobaktamdosen
försvinner i form av tazobaktams metabolit.
Pediatrisk population
I en populationsfarmakokinetisk analys var beräknad clearance för 9 månader gamla till 12 år gamla
patienter jämförbar med clearance för vuxna med ett populationsmedelvärde (SE) på
5,64 (0,34) ml/min/kg. Beräknad clearance för piperacillin är 80 % av detta värde för pediatriska patienter
i åldrarna 2–9 månader. Populationsmedelvärdet (SE) för distributionsvolymen för piperacillin är
0,243 (0,011) l/kg och är oberoende av ålder.
Äldre patienter
Den genomsnittliga halveringstiden för piperacillin och tazobaktam var 32 % respektive 55 % längre hos
äldre jämfört med yngre försökspersoner. Denna skillnad kan bero på åldersrelaterade förändringar av
kreatininclearance.
Etniskt ursprung
Ingen skillnad i farmakokinetiken för piperacillin eller tazobaktam observerades mellan asiatiska (n=9)
och kaukasiska (n=9) friska frivilliga personer som erhöll enstaka doser på 4 g/0,5 g.
5.3
Prekliniska säkerhetsuppgifter
Prekliniska studier avseende allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för
29
människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts med piperacillin/tazobaktam.
En fertilitets- och generell reproduktionsstudie på råttor med användning av intraperitoneal administrering
av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam rapporterade mindre kullar och ett ökat antal
foster med försenad benbildning och revbensvariationer, åtföljd av toxicitet hos modern. Fertiliteten i F1generationen och fosterutvecklingen i F2-generationen var inte försämrad.
Teratogenicitetsstudier med användning av intravenös administrering av tazobaktam eller kombinationen
piperacillin/tazobaktam på mus och råtta ledde till smärre reduktioner av råttfostrens vikt vid doser som
var toxiska för modern men inga teratogena effekter påvisades.
Peri-/postnatal utveckling var försämrad (lägre vikt hos avkomman, ökat antal dödfödslar, högre dödlighet
hos avkomman) samtidigt med toxicitet hos modern efter intraperitoneal administrering av tazobaktam
eller kombinationen piperacillin/tazobaktam till råtta.
6.
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1
Förteckning över hjälpämnen
Dinatriumedetat (EDTA)
Citronsyramonohydrat
6.2
Inkompatibiliteter
Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.
När Tazocin används samtidigt med andra antibiotika (t.ex. aminoglykosider) måste substanserna
administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med en aminoglykosid in vitro kan det leda
till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.
Tazocin ska inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet
inte har fastställts.
På grund av kemisk instabilitet ska Tazocin inte användas i lösningar som enbart innehåller
natriumbikarbonat.
Tazocin ska inte tillsättas till blodprodukter eller albuminhydrolysater.
6.3
Hållbarhet
Oöppnad injektionsflaska: 3 år
Beredd lösning i injektionsflaska
Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för färdigberedd lösning i upp till 24 timmar vid 25 °C och i
48 timmar vid förvaring i kylskåp vid 2–8 °C vid beredning med en av de kompatibla lösningsmedlen för
beredning (se avsnitt 6.6).
Spädd infusionslösning
Efter beredning har kemisk och fysikalisk bruksstabilitet visats för spädda infusionslösningar i 24 timmar
vid 25 °C och i 48 timmar vid förvaring i kylskåp vid 2–8 °C vid beredning med en av de kompatibla
lösningsmedlen för ytterligare spädning av beredd lösning vid de föreslagna spädningsvolymerna (se
avsnitt 6.6).
30
Ur mikrobiologisk synpunkt bör den beredda och spädda produkten användas omedelbart. Om den inte
används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider för den bruksfärdiga lösningen och
förhållanden för bruksfärdig produkt före användning och dessa bör normalt inte överstiga 12 timmar vid
2–8 °C, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska
förhållanden.
6.4
Särskilda förvaringsanvisningar
Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25 °C.
För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.
6.5
Förpackningstyp och innehåll
30 ml injektionsflaska av glas typ I med brombutylgummipropp och snäpplock.
70 ml injektionsflaska av glas typ I med brombutylgummipropp och snäpplock.
Förpackningsstorlekar: 1, 5, 10, 12 eller 25 injektionsflaskor per kartong.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
6.6
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Beredning och spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt med
avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösningen ska användas endast om lösningen
är klar och fri från partiklar.
Intravenöst bruk
Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd ett
av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras
konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).
Injektionsflaskans innehåll
Volym lösningsmedel* som ska tillsättas
injektionsflaskan
10 ml
20 ml
2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)
4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)
* Kompatibla lösningsmedel för beredning:
0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridinjektionsvätska, lösning
Sterilt vatten för injektionsvätskor(1)
Glukos 5 %
(1)
Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.
De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna
ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den angivna mängden piperacillin och tazobaktam.
De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med ett av
följande kompatibla lösningsmedel:
0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridinjektionsvätska, lösning
Glukos 5 %
Dextran 6 % i 0,9 % natriumklorid
31
-
Ringers laktatlösning
Hartmanns lösning
Ringers acetat
Ringers acetat/malat
Samadministrering med aminoglykosider
På grund av att aminoglykosiden inaktiveras in vitro av beta-laktamantibiotika bör Tazocin och
aminoglykosiden administreras var för sig. Tazocin och aminoglykosiden ska beredas och spädas var för
sig när samtidig behandling med aminoglykosider är indicerad.
Under förhållanden då samadministrering rekommenderas är Tazocin kompatibelt för samtidig
samadministrering genom infusion via Y-koppling endast med nedanstående aminoglykosider under
nedanstående förhållanden:
Aminoglykosid
Tazocin
dos
Tazocin
spädningsvolym
(ml)
Aminoglykosid
koncentrationsintervall*
(mg/ml)
Acceptabla
spädningsmedel
0,9 %
natriumklorid
50, 100, 150
1,75–7,5
Amikacin
eller
5 % glukos
0,9 %
2 g/0,25 g
natriumklorid
Gentamicin
50, 100, 150
0,7–3,32
4 g/0,5 g
eller
5 % glukos
* Dosen aminoglykosid ska baseras på patientens vikt, infektionsstatus (svår eller livshotande) och
njurfunktion (kreatininclearance).
2 g/0,25 g
4 g/0,5 g
Kompatibiliteten för Tazocin med andra aminoglykosider har inte fastställts. Endast den koncentration och
de spädningsmedel för amikacin och gentamicin med den dos Tazocin som anges i ovanstående tabell har
fastställt som kompatibla för samadministrering genom infusion via Y-koppling. Samtidig
samadministrering via Y-koppling på något annat sätt än de som anges ovan kan resultera i att
aminoglykosiden inaktiveras av Tazocin.
Se avsnitt 6.2 beträffande inkompatibiliteter.
Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.
Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.
7.
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
{Namn och adress}
<{tel}>
<{fax}>
<{e-post}>
32
8.
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
[Kompletteras nationellt]
9.
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
[Kompletteras nationellt]
10.
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
[Kompletteras nationellt]
Information om detta läkemedel finns tillgänglig på:
33
MÄRKNING
34
UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ
INNERFÖRPACKNINGEN
KARTONG OCH INJEKTIONSFLASKA
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
Tazocin med synonymer (se bilaga I) 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning.
Tazocin med synonymer (se bilaga I) 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning.
Piperacillin/tazobaktam
2.
DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)
En injektionsflaska innehåller: 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt).
En injektionsflaska innehåller: 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt).
3.
FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN
Dinatriumedetat (EDTA) och citronsyramonohydrat.
4.
LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK
1 injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning
5 x 1 injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning
10 x 1 injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning
12 x 1 injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning
25 x 1 injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning
5.
ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG
För intravenös användning efter beredning och spädning.
Läs bipacksedeln före användning.
6.
SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH
RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
35
7.
ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT
8.
UTGÅNGSDATUM
Utg.dat.
9.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25 °C.
10.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL
11.
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
{Namn och adress}
<{tel}>
<{fax}>
<{e-post}>
12.
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
[Kompletteras nationellt]
13.
TILLVERKNINGSSATSNUMMER
Lot
14.
ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING
Receptbelagt läkemedel.
15.
16.
BRUKSANVISNING
INFORMATION I PUNKTSKRIFT
[Kompletteras nationellt]
36
BIPACKSEDEL
37
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Tazocin
2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning
Tazocin
4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning
piperacillin/tazobaktam
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad TAZOCIN är och vad det används för
2.
Innan du använder TAZOCIN
3.
Hur du använder TAZOCIN
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur TAZOCIN ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD TAZOCIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Piperacillin tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”bredspektrumpenicillinantibiotika”. Det kan döda
många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av
piperacillin. Det betyder att fler typer av bakterier dödas när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans.
TAZOCIN används till vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner som till exempel sådana
som drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurar och blåsa), buken, huden eller blodet.
TAZOCIN kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar
(minskat motstånd mot infektioner).
TAZOCIN används till barn i åldrarna 2–12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel
blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och
infektioner i gallblåsan. TAZOCIN kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med
lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).
Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda TAZOCIN i kombination med andra
antibiotika.
2.
INNAN DU ANVÄNDER TAZOCIN
Använd inte TAZOCIN
om du är allergisk (överkänslig) mot piperacillin eller tazobaktam eller mot något av övriga
innehållsämnen i TAZOCIN
om du är allergisk (överkänslig) mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller
andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot TAZOCIN.
38
Var särskilt försiktig med TAZOCIN
om du har allergier. Om du har flera allergier, var noga med att tala om det för läkaren eller annan
vårdpersonal innan du får denna produkt.
om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med
att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén
utan att först kontrollera med din läkare.
om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här
läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.
om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina
njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under
behandlingen.
om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig
blodkoagulering (se även Användning av andra läkemedel i denna information) eller om någon
oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan
vårdpersonal omedelbart.
om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan
vårdpersonal.
om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller
annan vårdpersonal.
Barn under 2 år
Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder eftersom det finns
otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam.
Dessa omfattar:
läkemedel mot gikt (probenecid). Detta kan öka den tid det tar för piperacillin och tazobaktam att
lämna kroppen.
läkemedel som förtunnar blodet eller för behandling av blodproppar (t.ex. heparin, warfarin eller
aspirin).
läkemedel som används för att dina muskler ska slappna av under en operation. Tala om för läkaren
om du ska bli sövd.
metotrexat (läkemedel som används för att behandla cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och
tazobaktam kan öka den tid det tar för metotrexat att lämna kroppen.
läkemedel som sänker kaliumnivån i blodet (t.ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa
läkemedel mot cancer).
läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin eller gentamycin. Tala om för
läkaren om du har problem med njurarna.
Effekter på laboratorietester
Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar TAZOCIN om du måste lämna ett blod- eller
urinprov.
Graviditet och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker bli gravid, tala om det för läkaren eller annan
vårdpersonal innan du får detta läkemedel. Läkaren avgör om TAZOCIN är rätt för dig.
Piperacillin och tazobaktam kan gå över till ett foster eller komma ut i bröstmjölk. Om du ammar avgör
läkaren om TAZOCIN är rätt för dig.
Körförmåga och användning av maskiner
Användningen av TAZOCIN förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.
39
Viktig information om några innehållsämnen i TAZOCIN
TAZOCIN 2 g/0,25 g innehåller 5,58 mmol (128 mg) natrium.
TAZOCIN 4 g/0,5 g innehåller 11,16 mmol (256 mg) natrium.
Hänsyn ska tas till detta om du äter saltfattig kost.
3.
HUR DU ANVÄNDER TAZOCIN
Din läkare eller annan vårdpersonal ger dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under
30 minuter) i en av dina vener. Vilken läkemedelsdos du ges beror på vad du behandlas för, din ålder och
om du har njurproblem eller inte.
Vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre
Vanlig dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme som infusion i en av dina vener
(direkt i blodomloppet).
Barn i åldrarna 2 till 12 år
Vanlig dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt
givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar
är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i
blodomloppet).
Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men den dagliga dosen ska inte överskrida
4 g/0,5 g TAZOCIN.
Du ges TAZOCIN tills tecknet på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).
Patienter med njurproblem
Läkaren kan behöva minska dosen av TAZOCIN eller hur ofta du får det. Läkaren kan också vilja testa ditt
blod för att säkerställa att behandlingen ges med rätt dos, speciellt om du måste ta läkemedlet under lång
tid.
Om du fått för stor mängd av TAZOCIN
Eftersom du får TAZOCIN av en läkare eller annan vårdpersonal är det osannolikt att du ges fel dos. Om
du emellertid upplever biverkningar som t.ex. kramper eller om du tror att du fått för mycket, tala om det
för läkaren omedelbart.
Om du har missat en dos av TAZOCIN
Om du tror att du inte har fått en dos av TAZOCIN tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal
omedelbart.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan vårdpersonal.
40
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan TAZOCIN orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, tala om det för läkare eller annan vårdpersonal.
De allvarliga biverkningarna av TAZOCIN är:
-svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen
-andnöd, väsande andning eller svårighet att andas
-svåra hudutslag, klåda eller nässelutslag
-ögonvitorna eller huden gulfärgas
-skador på blodcellerna (tecken på detta kan vara att du blir andfådd utan orsak, urinen blir röd eller brun,
du får näsblod eller blåmärken)
Om du märker någon av ovanstående biverkningar bör du söka läkare genast. Nedan kan du läsa hur
vanliga dessa biverkningar är.
Eventuella biverkningar anges enligt nedanstående kategorier:
- vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100
- mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000
- sällsynta: förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000
- mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 användare av 10 000
Vanliga biverkningar:
diarré, kräkning, illamående
hudutslag
Mindre vanliga biverkningar:
torsk (svampinfektion i munhålan)
(onormalt) minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) och blodplättar (trombocytopeni)
allergisk reaktion
huvudvärk, sömnlöshet
lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området)
gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna), inflammation i munslemhinnan, förstoppning,
matsmältningsbesvär, orolig mage
ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas)
klåda, nässelutslag
ökning av muskelmetabolismprodukten i blodet (förhöjt blodkreatinin)
feber, reaktion vid injektionsstället
jästinfektion (candidasuperinfektion)
Sällsynta biverkningar:
(onormal) minskning av röda blodkroppar eller blodpigment/hemoglobin, (onormal) minskning av
röda blodkroppar på grund av nedbrytning i förtid (hemolytisk anemi), blåmärken med små prickar
(purpura), näsblod (epistaxis) och förlängd blödningstid, (onormal) ökning av en viss typ av vita
blodkroppar (eosinofili)
allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion, inklusive chock)
hudrodnad
en viss form av infektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit), buksmärta
inflammation i levern (hepatit), ökning av en produkt som bryter ned blodpigment (bilirubin),
ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjt
gammaglutamyltransferas)
41
-
hudreaktioner med rodnad och sår i huden (exantem, erythema multiforme), hudreaktioner med
blåsor (bullös dermatit)
led- och muskelsmärta
nedsatta njurfunktioner och njurproblem
frossbrytningar/stelhet
Mycket sällsynta biverkningar:
allvarlig minskning av granulära vita blodkroppar (agranulocytos), allvarlig minskning av röda
blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)
förlängd tid tills blodkoagel bildas (förlängd partiell tromboplastintid, förlängd protrombintid),
avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), ökning av blodplättar
(trombocytemi)
minskning av kalium i blodet (hypokalemi), minskning av blodsocker (glukos), minskning av
proteinalbumin i blodet, minskning av totalt protein i blodet
avlossning av hudens översta lager över hela kroppen (toxisk epidermal nekrolys), allvarlig
allergisk reaktion i hela kroppen med utslag i hud och slemhinnor och olika hudutslag (StevensJohnsons syndrom)
förhöjt ureakväve i blodet
Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter
med cystisk fibros.
5.
HUR TAZOCIN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ” Utg.dat.”.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25 °C.
Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
-
-
De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam.
En injektionsflaska innehåller 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som
natriumsalt).
En injektionsflaska innehåller 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som
natriumsalt).
Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat och dinatriumedetat (EDTA).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
TAZOCIN 2 g/0,25 g är ett vitt till gulvitt pulver som levereras i en injektionsflaska.
Förpackningarna innehåller 1, 5, 10, 12 eller 25 injektionsflaskor.
42
TAZOCIN 4 g/0,5 g är ett vitt till gulvitt pulver som levereras i en injektionsflaska.
Förpackningarna innehåller 1, 5, 10, 12 eller 25 injektionsflaskor.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning:
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
Tillverkare:
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
{Namn och adress}
<{tel}>
<{fax}>
<{e-post}>
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
[Se bilaga I – Kompletteras nationellt]
Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ}.
[Kompletteras nationellt]
Information om detta läkemedel finns tillgänglig på:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:
Bruksanvisning
TAZOCIN ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).
Intravenöst bruk
Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd en
av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras
konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).
Injektionsflaskans innehåll
2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g
tazobaktam)
4 g/0,50 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)
Volym lösningsmedel* som ska tillsättas
injektionsflaskan
10 ml
20 ml
*Kompatibla lösningsmedel för beredning:
0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridinjektionsvätska, lösning
Sterilt vatten för injektionsvätskor(1)
Glukos 5 %
(1)
Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.
De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna
ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den märkta mängden piperacillin och tazobaktam.
43
De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med ett av
följande kompatibla lösningsmedel:
0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning
Glukos 5 %
Dextran 6 % i 0,9 % natriumklorid
Ringers laktatlösning
Hartmanns lösning
Ringers acetatlösning
Ringers acetat/malat
Inkompatibiliteter
När TAZOCIN används samtidigt med andra antibiotika (t.ex. aminoglykosider) måste substanserna
administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med aminoglykosider in vitro kan det leda
till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden. Det har dock fastställts att amikacin och gentamicin är
kompatibla med TAZOCIN in vitro i vissa lösningsmedel i specifika koncentrationer (se
Samadministrering av TAZOCIN med aminoglykosider nedan).
TAZOCIN ska inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet
inte har fastställts.
På grund av kemisk instabilitet ska TAZOCIN inte användas med lösningar som enbart innehåller
natriumbikarbonat.
TAZOCIN är kompatibelt med Ringers laktatlösning och för samadministrering via en Y-koppling.
TAZOCIN ska inte tillsättas till blodprodukter eller albuminhydrolysater.
Samadministrering av TAZOCIN med aminoglykosider
På grund av att aminoglykosiden inaktiveras in vitro av beta-laktamantibiotika bör TAZOCIN och
aminoglykosiden administreras var för sig. TAZOCIN och aminoglykosiden ska beredas och spädas var
för sig när samtidig behandling med aminoglykosider är indicerat.
Under förhållanden då samadministrering rekommenderas är TAZOCIN kompatibelt för samtidig
samadministrering genom infusion via Y-koppling endast med nedanstående aminoglykosider under
nedanstående förhållanden:
Aminoglykosid
Amikacin
TAZOCIN
dos
TAZOCIN
spädningsvolym
(ml)
Aminoglykosid
Koncentrationsintervall* (mg/ml)
Acceptabla
spädningsmedel
2 g/0,25 g
4 g/0,5 g
50, 100, 150
1,75–7,5
0,9 %
natriumklorid eller
5 % glukos
0,9 %
natriumklorid eller
5 % glukos
* Dosen aminoglykosid ska baseras på patientens vikt, infektionsstatus (svår eller livshotande) och
njurfunktion (kreatininclearance).
Gentamicin
2 g/0,25 g
4 g/0,5 g
50, 100, 150
0,7–3,32
Kompatibiliteten för TAZOCIN med andra aminoglykosider har inte fastställts. Endast den koncentration
och de spädningsmedel för amikacin och gentamicin med den dos TAZOCIN som anges i ovanstående
tabell har fastställt som kompatibla för samadministrering genom infusion via Y-koppling. Samtidig
samadministrering via Y-koppling på något annat sätt än de som anges ovan kan resultera i att
aminoglykosiden inaktiveras av TAZOCIN.
44