ST-kurs i urologi: Sten och obstruktion i övre urinvägar, utredning

advertisement
ST-kurs i urologi: Sten och obstruktion i övre
urinvägar, utredning och behandling
(delmål 7 enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistkompetens i urologi)
När: Fredagen den 2 maj 2014, kl. 09.00- 15.30
Var: Tidskriften, MFC, Jan Waldenströmsgata 5, Skånes Universitetsjukhus, Malmö
Kursprogram:
09.00-09.15 Introduktion till ämnet, presentation av föreläsarna
09.15-09.45 Anatomi, diagnostik, primär utredning och behandling av sten i urinvägarna,
inklusive stenorsakad obstruktion – Magnus Grabe
09.45-10.10 Fallpresentation 1 – handläggning av obstruktion orsakad av sten (1-2 fall med
obstruktion)
10.10-10.30 Kaffepaus
10.30-11.15 Calciumstenar, urinsyrestenar* – Hans Göran Tiselius
11.15-11.25 Bensträckare
11.25-12.00 Cystinsten* – Erik Fjellstedt
12.00-12.20 Fallpresentation 2– cystinsten
12.20-13.00 Lunch
13.00-13.30 Infektionsstenar och sten och infektion, antibiotikabehandling – Magnus Grabe,
Hans-Göran Tiselius
13.30-14.00 Behandling av strikturer i PUJ – Peter Elfving
14.00-14.15 Behandling av strikturer i uretären – Magnus Grabe
14.15-14.25 Bensträckare med kaffe
14.25-15.00 Fallpresentation 3– Tiselius, Grabe, Fjellstedt, Elfving
15.00-15.15 Skriftlig examination
15.15-15.30 Kursutvärdering + avslut
Kurslärare
Magnus Grabe, Docent, Specialist i Urologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hans-Göran Tiselius, Professor Emeritus i Urologi, Karolinska Institutet
Erik Fjellstedt, Docent, ÖL, Specialist i Njurmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Peter Elfving, ÖL, Med Dr, Specialist i Urologi, Skånes Universitetssjukhus
* Underliggande orsak, metabolism, utredning, stenanalys och förebyggande åtgärder
Fallpresentation: deltagarna tar fram egna fall från det dagliga livet, redovisar fallet,
handläggningen och uppföljningen. Diskussion med lärarna.
Kursansvariga:
Magnus Grabe (enl ovan)
Saeed Dabestani & Anne Sörenby, ST-läkare
Urologiska Sektionen, Verksamhetsområde kirurgi och urologi,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Kostnad: Kursen är kostnadsfri för ST-läkare, lunch och fika ingår. Eventuella övriga
kostnader som till exempel transport och boende bekostas av hemkliniken.
Anmälan: Bindande anmälan med uppgift om namn, hemklinik, telefonnummer, mail och
eventuella önskemål om specialkost till Mudzever Vait via mail senast den 11 april 2014:
Mudzever Vait, Kurssekreterare
Urologiska Kliniken, Malmö
[email protected]
Tel: 040 33 37 78
Download