Jourdoser 2016 - Landstinget Sörmland

Jourdoser
2016
Denna lista är ett sortimentstöd för jourmottagningar på sjukhus och vårdcentraler i
Landstinget Sörmland som ofta hanterar jourdoser.
Jourdos - läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka
patientens behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek.
Preparat
Läkemedel vid halsbränna/ulcus
Omeprazol enterokapslar
Antibiotika vid luftvägsinfektioner
Amimox dosgranulat
Amoxicillin tabl.
Doxyferm tabl.
Ery-Max dosgranulat
Ery-Max ent.kapslar
Kåvepenin granulat till oral suspension i dospåse
Kåvepenin tabl.
Kåvepenin tabl.
Antibiotika vid hud- och mjukdelsinfektioner
Dalacin kaps (clindamycin, vid PC-allergi)
Heracillin tabl.
Heracillin tabl.
Spektramox tabl.
Amoxicillin/Clavulanic acid tabl. (=Spektramox) Vid djurbett
Antibiotika vid urinvägsinfektioner
Ciprofloxacin tabl.
Furadantin tabl.
Selexid tabl.
Idotrim tabl.
Medel mot anaerober och Antivirala läkemedel
Flagyl tabl.
Valaciclovir tabl.
Läkemedel vid smärta
OxyContin kaps
Narkotikaklassat
OxyNorm kaps
Narkotikaklassat
Diklofenak supp.
Lugnande läkemedel och kramplösande läkemedel
Oxascand tabl.
Narkotikaklassat
Stesolid rektal lösning
Narkotikaklassat
Zopiklon tabl.
Narkotikaklassat
Läkemedel vid allergi/anafylaxi
Aerius oral lösning
Betapred tabl.
Läkemedel vid hosta/krupp
Bricanyl oral lösning
Mollipect oral lösning
Läkemedel vid ögonsjukdomar
Cincain ögonsalva (vid svetsblänk)
Fucithalmic ögonsalva eng.pipett
Riskläkemedel för äldre
Utarbetad av Expertgruppen för Läkemedelshantering
Fastställd av Läkemedelskommittén Sörmland 2015-12-08
Styrka
Förpackning
20 mg
56 x 1 st
125
500
100
200
250
250
125
1g
20 st
30 st
100 x 1 st
20 st
20 st
30 st
40 st
98 x 1 st
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
150 mg
125 mg
500 mg
250 mg
500/125 mg
40
30
98
30
30
st
st
x 1 st
st
st
250 mg
50 mg
200 mg
160 mg
20
15
40
20
st
st
st
st
400 mg
500 mg
50 x 1 st
10 st
5 mg
5 mg
50 mg
28 st
28 st
10 st
5 mg
5 mg
5 mg
50 x 1 st
5 x 2,5 ml
10 st
0,5 mg/ml
0,5 mg
120 ml
30 st
0,3 mg/ml
0,5+1 mg/ml
100 ml
300 ml
0,5 %
1%
1g
12 x 0,2 g