Förskrivarutbildning kommunikation hösten 2015

advertisement
Hjälpmedelscentrum utbildar
Förskrivarutbildning
Kommunikation
Hjälpmedelskonsulenter:
Inger Åckander
[email protected]
021-174919
Ulla Rudervall
[email protected]
021-174257
höst 2015
HJÄLPMEDELSCENTRUM
Kommunikation
Hässlö, Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Kundtjänst: 021-17 30 48
Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut
Inger Åckander
[email protected]
021-174919
Ulla Rudervall
021-174257
[email protected]
Maria Söderkvist
[email protected]
Rehabingenjör
Michael Larsson
021-175709
021-173048
[email protected]
Område: Köping, Arboga, Kungsör,
Hallstahammar, Surahammar,
västra Västerås
Hjälpmedelstekniker
Anneli Dandanell Mattsson
[email protected]
Område: Fagersta, Sala, Surahammar,
östra Västerås
021-173048
INNEHÅLL
UR HJÄLPMEDELSHANDBOKEN .................................................................................................................. 1
22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION ........................................................ 1
22 09 RÖSTHJÄLPMEDEL ............................................................................................................. 1
22 09 03 RÖSTGENERATORER ...................................................................................................... 1
22 09 06 RÖSTFÖRSTÄRKARE FÖR PERSONLIGT BRUK ................................................................. 1
22 12 HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT ................................................................. 1
22 12 15 SKRIVMASKINER ........................................................................................................... 1
22 12 24 PROGRAMVARA FÖR ORDBEHANDLING ......................................................................... 2
22 21 SAMTALSHJÄLPMEDEL VID NÄRKOMMUNIKATION ............................................................. 2
22 21 03 BOKSTAVS- OCH SYMBOLSATSER/TAVLOR .................................................................... 2
22 21 09 SAMTALSAPPARATER .................................................................................................... 2
22 21 12 PROGRAMVARA FÖR NÄRKOMMUNIKATION .................................................................. 3
22 21 90 PRESENTATIONSMATERIAL FÖR BOKSTAVSSATSER OCH SYMBOLSATSER ...................... 3
22 24 TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV
TELEKOMMUNIKATION ................................................................................................................ 3
22 24 03 TELEFONER FÖR FASTA NÄT .......................................................................................... 3
22 24 09 TEXTTELEFONER ........................................................................................................... 3
22 24 21 TELEFONTILLBEHÖR ..................................................................................................... 4
22 24 30 PORTTELEFONER ........................................................................................................... 4
22 24 90 TOTALKONVERSATIONSENHETER .................................................................................. 4
22 30 LÄSHJÄLPMEDEL ............................................................................................................... 5
22 30 12 BLADVÄNDARE ............................................................................................................. 5
22 33 DATORER OCH TERMINALER .............................................................................................. 5
22 33 03 STATIONÄRA DATORER ................................................................................................. 5
22 33 06 BÄRBARA DATORER OCH HAND- OCH FICKDATORER ..................................................... 5
RÅDGIVNING TILL EGENÄGD TEKNIK ........................................................................................... 5
UTLÅN AV NY TEKNIK VID EGENANSVAR .................................................................................... 5
SORTIMENT ........................................................................................................................................................ 6
22 09 RÖSTHJÄLPMEDEL ................................................................................................................................ 6
RÖSTGENERATOR SERVOX DIGITAL S-13783 ............................................................................. 6
RÖSTFÖRSTÄRKARE FLEXITAL 2, S-02803 .................................................................................. 6
RÖSTFÖRSTÄRKARE MINI VOICE AMP(UTGÅTT), S-33456.......................................................... 6
RÖSTFÖRSTÄRKARE MICRO VOICE, S-36060 .............................................................................. 7
RÖSTFÖRSTÄRKARE MMT-4, S-33938 ....................................................................................... 7
22 12 HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT ..................................................................... 7
TANGENTBORD ALPHASMART NEO(UTGÅTT) , S-16089 ............................................................. 7
DATOR MED ORDBEHANDLINGSPROGRAM SOM SKRIVHJÄLPMEDEL ............................................ 8
22 21 SAMTALSHJÄLPMEDEL VID NÄRKOMMUNIKATION ................................................................. 8
SAMTALSAPPARAT SPEAKOUT QWERTY, S-34357 ...................................................................... 8
SAMTALSAPPARAT ALLORA 2, S-36024 ...................................................................................... 8
SAMTALSAPPARAT LIGHTWRITER SL40, S-18504 ...................................................................... 9
SAMTALSAPPARAT LIGHTWRITER SL 40 CONNECT, S-34690..................................................... 9
SAMTALSAPPARAT BIGMACK TWIST 4 FÄRGER S-37068 ............................................................ 9
SAMTALSAPPARAT LITTLE STEP-BY-STEP TWIST 4 FÄRGER S-37061 .......................................... 9
ERSÄTTER SAMTALSAPP LITTLE STEPBYSTEP, ERSÄTTNINGSKEDJA ÄR GJORD FRÅN DE GAMLA
SESAMNUMREN. ........................................................................................................................... 9
RECORDING KEYCHAIN*, S-14407............................................................................................ 10
SAMTALSAPPARAT PRATPUCK * ................................................................................................ 10
SAMTALSAPP GOTALK, ............................................................................................................. 10
SAMTALSAPP TECHTALK ........................................................................................................... 11
SAMTALSAPP VOCAFLEXIBEL 30 MIN INKL VÄSKA, S-33014 .................................................... 11
AVANCERADE SAMTALSAPPARATER MED PROGRAMVARA ........................................................ 11
SAMTALSAPPARAT ZINGUI PLUS, S-36025 ................................................................................ 11
SAMTALSAPPARAT MOTION BACKBOX ..................................................................................... 12
SAMTALSAPPARAT TOBII M8 .................................................................................................... 12
COMPACTROLLTALK ................................................................................................................. 12
SAMTALSAPPARATER MY TOBII I-SERIEN ................................................................................ 13
ÖGONSTYRNING PC EYEGO, S-35854 ...................................................................................... 13
SAMTALSAPPARAT TELLUS MOBI 2, S-36055 ........................................................................... 13
SAMTALSAPPARAT DATOR MED PROGRAMVARA FÖR NÄRKOMMUNIKATION ............................ 14
PROGRAM VIPS* , S-33124 ...................................................................................................... 15
22 21 03 BOKSTAVS- OCH SYMBOLSATSER/TAVLOR ........................................................................... 15
PROGRAM BILDBAS PICTO ONLINE 3-ÅRSLICENS* , S-35808 .................................................... 15
VECKODAGARNA I FÄRG PÅ HELARK*, S-09641 ....................................................................... 15
BILDER PÅ HELARK-CONVENA VIA BESTÄLLNINGSUNDERLAG*, S-09530 ................................ 15
BILDER -ATT BESTÄLLA TILLVERKNING AV BILDER FRÅN HMC ................................................ 15
BILDTILLVERKNING HMC ......................................................................................................... 16
PROGRAM PCS 1+2+2006 BILDBAS *, S-18735 ........................................................................ 16
PROGRAM BOARDMAKER BILDBAS+VERKTYG*, S-08660 ......................................................... 16
PROGRAM SYMBOLMATE*, S-34562 ........................................................................................ 16
PROGRAM COMMUNICATE INPRINT BILDBAS+VERKTYG*, S-16888. ........................................ 17
PROGRAM BILDFABRIKEN*, S-12333 ........................................................................................ 17
MATBILDER*, S-16037 ............................................................................................................. 17
HANDLABILDER *, S-11553 ...................................................................................................... 18
GRUNDORDBOK TECKENKOMMUNIKATION BAM*, S-13345.................................................... 18
PROGRAM TAKK-BILDBANK*, S-15291 ................................................................................... 18
PROGRAM TECKENHATTEN CD*, S-16234................................................................................ 18
PROGRAM TECKENHATTEN 10 SPRÅK*, S-32775 ...................................................................... 18
.............................................................................................................................................................................. 18
22 21 90 ................................................................................................................................................................ 19
PRESENTATIONSMATERIAL ....................................................................................................................... 19
BILDFICKOR/PÄRMAR OCH KOMMUNIKATIONSMAPPAR ............................................................ 19
KOMMAPP MEGABOOK*, S_35186 ........................................................................................... 20
ÖGONPEKNINGSRAM *, S-08022 ............................................................................................... 20
BOKSTAVSTAVLA*, S-03609..................................................................................................... 21
BLISS PAPPERSKARTOR* ........................................................................................................... 21
LASERPEKLAMPA S/N, S-06735 ................................................................................................. 21
22 09 TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL ....................................................................................................... 22
TELEFONTILLKOPPLING, S-12532 ............................................................................................. 22
BILDTELEFON TM9000 /TK, S-33546 ...................................................................................... 22
BILDTELEFON ALLAN EC3, S-16023 ......................................................................................... 22
TEXTTELEFON DIATEXT IV, S-13731 ........................................................................................ 23
TEXTTELEFON POLYCOM KOMPIS, S-13495 .............................................................................. 23
TEXT- OCH BILDTELEFON SOM APP ........................................................................................... 23
TELEFON GEWATEL IR HÖGTALANDE, S-16526 ........................................................................ 23
UR HJÄLPMEDELSHANDBOKEN
Bok 2 Del 2 Produkter
22 Hjälpmedel för kommunikation och information
Allmän information: Hjälpmedel för att underlätta för en person att ta emot, sända,
producera och/eller processa olika sorters information. Här ingår till exempel hjälpmedel för
att läsa, skriva, telefonera, signalera, alarmera, informationsteknologi samt talflytshjälpmedel
för stamning.
Brukarens ansvar: Hjälpmedel som är batteridrivna och har ett standardbatteri som finns att
tillgå i öppna handeln, är brukarens ansvar att köpa och byta. Specialbatterier fås vid behov
genom Hjälpmedelscentrum.
Egenansvar: (se Kap 11.11 bok 2 del 1 Brukarens ansvar och kostnader)
En produkt som bedöms vara ”var mans produkt” och används i vardagliga handlingar och
aktiviteter är ett egenansvar. Dit räknas t ex produkter för telefonering, annan
distanskommunikation som mail, sms, chatt, omvärldsbevakning, informationsutbyte, att
sköta ekonomi och produkter för planering. Vad som är egenansvarsprodukter inom detta
område följer samhällsutvecklingen. För att lindra eller kompensera en sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning så att en egenansvarsprodukt kan hanteras som ”var man gör” kan
anpassningar förskrivas.
Rådgivning kan också ges kring hur en egenansvarsprodukt kan användas för att på bästa sätt
fungera som ett hjälpmedel. När ett behov inte kan tillgodoses med egenansvarsprodukt, med
eller utan anpassningar, kan specifika hjälpmedel förskrivas.
22 09 Rösthjälpmedel
Hjälpmedel som ger stöd till person med otillräcklig kraft att tala med sin egen röst.
22 09 03 Röstgeneratorer
Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och
munnen.
Förskrivare: Logoped
Nivå: 1
Kriterier: För personer som inte kan använda sin röst eller behöver vila sin röst.
22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk
Förstärker svag röst via mikrofon och extern högtalare.
Förskrivare: Logoped och Arbetsterapeut
Nivå: 1
Kriterier: För personer utan tillräcklig styrka i sin röst för att höras för den man samtalar
med.
22 12 Hjälpmedel för teckning och handskrift
Hjälpmedel som stöder en person att överföra information genom att producera figurer,
symboler eller språk.
22 12 15 Skrivmaskiner
Här ingår till exempel Alphasmart.
Förskrivare: Arbetsterapeut
Nivå: 1
Kriterier: Förskrivs till brukare med nedsatt finmotorik. Brukaren ska ha betydande
svårigheter att kommunicera i skrift. Behovet ska vara omfattande. Gällande
verksamhetsansvar, se kap 4, 6 och 8 i Bok 1 Allmän del.
22 12 24 Programvara för ordbehandling
Programvara för att skriva, redigera och lagra text.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped för talskadade
Nivå: 1
Kriterier: Förskrivs som tillbehör då dator är förskriven som ersättning för papper-penna
eller samtalsapparat. Endast ett ordbehandlingsprogram ingår i utrustningen.
Utprovning: När programvaran är en del i en datorutrustning sker utprovning i samråd med
hjälpmedelskonsulent.
22 21 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor
Avser bilder, symboler, tecken. Här ingår även programvara för att producera bilder,
symboler eller tecken.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 3
Kriterier: Förskrivs för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig kommunikation.
Förskrivs även till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
22 21 09 Samtalsapparater
Elektroniska hjälpmedel som stöder närkommunikation. En samtalsapparat
ska ersätta eller komplettera talad kommunikation för person med tal-/
språksvårigheter. Här ingår Talflytshjälpmedel.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 1
Kriterier: Förskrivs när en person på grund av tal/språksvårigheter inte kan
kommunicera med omgivningen. All förskrivning av samtalshjälpmedel bör
föregås av tal- och språkbedömning samt diagnostisering av logoped.
Är samtalsapparaten en dator gäller endast en utrustning per person. Enkla
samtalsapparater kan även förskrivas till person med kognitiva
funktionsnedsättningar.
Utprovning: När utrustningen är en dator sker utprovning i samråd med
hjälpmedelskonsulent.
Talflytshjälpmedel
Ger en fördröjd och/eller förvrängd hörselåterkoppling av det egna talet med
syfte att minska stamning.
Förskrivare: Logoped
Betalningsansvar: Logopedmottagningen Västerås Sjukhus
Kriterier: Förskrivs huvudsakligen till personer med svåra
stamningsproblem. Nedre åldersgräns 12 år.
Utprovning:
1. Bedömning av leg. logoped på Logopedmottagningen, Västerås sjukhus.
2. Vid behov skickas specialistvårdsremiss till Centrum för Hjälpmedel, Örebro.
3. Vid behov sker utprovning med patient i Örebro i samverkan med hjälpmedelskonsulent,
logoped från Västmanland medverkar i utprovningen.
4. Hjälpmedlet kan förskrivas efter en provperiod med funktionsuppföljning efter 3 månader.
Brukarens/patientens ansvar: Låneavgift på 1000 kr debiteras efter
förskrivning i enlighet med Hjälpmedelshandbok 2, del 1 allmänt 9.7.
22 21 12 Programvara för närkommunikation
Programvara för att ta fram meddelanden för närkommunikation.
Används tillsammans med dator som samtalsapparat, se produktgrupp 22 33 03 och 22 33 06.
Möjliggör kommunikation med hjälp av syntetiskt tal, bilder, symboler och/eller text.
Brukarens ansvar: Applikation under 300 kr är ett brukar/ patient ansvar
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 1
Kriterier: Förskrivs när en person på grund av tal/språksvårigheter inte kan kommunicera
med omgivningen. All förskrivning av samtalshjälpmedel bör föregås av tal- och
språkbedömning samt diagnostisering av logoped.
Endast ett program per person kan förskrivas.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser
Avser presentationsmaterial för bild- och symbolsatser som till exempel
kommunikationsmappar, bildfickor och ögonpekningsram.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 2 och 3
Kriterier: Förskrivs för att underlätta användandet av bilder, symboler eller tecken vid
alternativa kommunikationssätt. Förskrivs även till personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Se produktgrupp 22 21 03.
22 24 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av
telekommunikation
22 24 03 Telefoner för fasta nät
Här ingår till exempel högtalande telefoner, bildtelefoner och faxar.
Högtalande telefoner
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 2
Kriterier: Förskrivs när personen på grund av funktionsnedsättning inom rimlig tid inte kan
förflytta sig till telefonen för att svara eller till brukare med grav funktionsnedsättning i övre
extremiteter som innebär att personen inte klarar nummerslagning samt telefonlurshantering
utan fodrar IR-styrning. Högtalande telefon ska förskrivas tillsammans med fjärrstyrsystem se
produktgrupp 24 13 03.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Brukarens ansvar: Låneavgift: 500 kr. Abonnemang och telefonjack är brukarens ansvar.
Uppföljning: Förskrivaren ansvarar för att det efter en prövotid om 2 veckor meddelas till
ansvarig konsulent på Hjälpmedelscentrum, om hjälpmedlet fungerar. Efter det uttas
låneavgift.
22 24 09 Texttelefoner
En texttelefon kan vara en komplett utrustning eller en programvara/ applikation.
Brukarens ansvar: Applikation under 300 kr är ett brukar/ patient ansvar.
Förskrivare: Hörselvårdskonsulent, Arbetsterapeut, Logoped
Nivå: 1
Kriterier: Döva, gravt hörselskadade, dövblinda eller talskadade/språkstörda personer kan få
texttelefon om de inte, eller endast med stor svårighet, kan kommunicera via vanlig telefon.
För talskadade/språkstörda bör all förskrivning föregås av tal- och språkbedömning samt
diagnostisering av logoped. Ett hushåll kan endast få en texttelefon. Den
texttelefonberättigade kan efter behovsbedömning få tillgång till en anhörigtelefon.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Brukarens ansvar: Brukaren ska i förekommande fall ha grundläggande datakunskaper. Alla
abonnemangskostnader vad gäller bredband, Sip-abonnemang betalas av brukare/anhörig.
22 24 21 Telefontillbehör
Här ingår nummerslagningshjälpmedel och nummerpresentatör
Om brukaren/patienten telefonerar eller fjärrkommunicerar via en egenägd plattform kan
produkter ur produktgrupp ISO 22 36 Inmatningsenheter till datorer förskrivas.
Nummerslagningshjälpmedel
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 2
Kriterier: Nummerslagningshjälpmedel kan förskrivas till personer med motorisk
funktionsnedsättning i övre extremiteter och till personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
Nummerpresentatör
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 2
Kriterier: Hjälpmedlen kan förskrivas till personer med motorisk funktionsnedsättning i övre
extremiteter och till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Utprovning: Utprovning av nummerpresentatör sker i samråd med konsulent.
Brukarens ansvar: Nummerpresentationtjänst beställs och bekostas av brukare.
22 24 30 Porttelefoner
I en Porttelefonutrustning ingår en stycken rumsenhet, extra rumsenhet kan förskrivas om
brukaren vistas i olika rum men har svårt att förflytta sig.
Förskrivare: Arbetsterapeut
Nivå:2
Kriterier: Porttelefon kan förskrivas till den som på grund av rörelsehinder inte kan besvara
påringning/låsa upp sin ytterdörr inom rimlig tid.
Dörröppnare/automatik är bostadsanpassning och tillhandahålls av respektive kommun.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Uppföljning: Förskrivare ansvarar för att följa upp och se att installation är utförd och att
hjälpmedlet fungerar tillfredställande.
22 24 90 Totalkonversationsenheter
Mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller en kombination av bild- och
texttelefoni över IP-nät.
Förskrivare: Hörselvårdskonsulent, Arbetsterapeut, Logoped
Nivå: 1
Kriterier: Döva, gravt hörselskadade, dövblinda eller talskadade/språkstörda personer kan få
texttelefon om de inte, eller endast med stor svårighet, kan kommunicera via vanlig telefon.
För talskadade/språkstörda bör all förskrivning föregås av tal- och språkbedömning samt
diagnostisering av logoped. Ett hushåll kan endast få en texttelefon. Den
texttelefonberättigade kan efter behovsbedömning få tillgång till en anhörigtelefon.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Brukarens ansvar: Brukaren ska i förekommande fall ha grundläggande datakunskaper. Alla
abonnemangskostnader vad gäller bredband, Sip-abonnemang betalas av brukare/anhörig.
Applikation/programvara under 300 kr är ett brukaransvar.
22 30 Läshjälpmedel
22 30 12 Bladvändare
Elektrisk
Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
Nivå: 1
Kriterier: Motoriskt funktionshindrade personer ska ges möjlighet att läsa bok eller mindre
tidskrift.
22 33 Datorer och terminaler
Förskrivs som ersättning för papper- penna, eller som samtalsapparat vid närkommunikation,
kriterier se produktgrupp 22 21 09. Dator kan vara en bärbar dator, surfplatta, smartphone
eller annan plattform. Vilket bedöms utifrån brukarens/patientens behov och förutsättningar
22 33 03 Stationära datorer
22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped för talskadade.
Nivå: 1
Kriterier: Förskrivs till person med nedsatt finmotorik med betydande svårigheter att
kommunicera i skrift, behovet ska vara omfattande. Gäller endast personer under 20 år.
Förskrivs även till person som på grund av tal/språksvårigheter inte kan kommunicera med
omgivningen. Gällande verksamhetsansvar, se kap 4, 6 och 8 i Bok 1 Allmän del.
Utprovning: Utprovning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent. För flerhandikappade
även samråd mellan berörda förskrivare. När utrustningen förskrivs som ersättning för
papper-penna ingår en programvara för ordbehandling se produktgrupp grupp 22 12 24. I
utrustningen ingår en bildskärm. För att möjliggöra skrivet material i pappersformat när
utrustningen kompenserar för papper-penna samt för att komplettera vid kommunikation när
dator används som samtalsapparat förskrivs en skrivare. Dubbelutrustning kan bli aktuell om
man behöver två stationära datorer. Alternativt kan en bärbar dator förskrivas.
Uppföljning: Ska ske av förskrivare efter tre månader samt efter ett år. Vid behov sker
uppföljningen tillsammans med hjälpmedelskonsulent.
Brukarens ansvar: Skrivpapper, färgpatroner, DVD-skivor och USB-minnen är
förbrukningsartiklar och bekostas av brukaren.
Rådgivning till egenägd teknik
Rådgivning erbjuds enligt samma modell som vid utprovning av förskrivningsbart
hjälpmedel.
Rådgivning initieras av förskrivare och omfattar hjälpmedelstekniker- och
hjälpmedelskonsulentkompetens.
Rådgivning debiteras kund enligt gällande timtaxa 450:- / funktion och timme
När rådgivningen resulterar i förskrivet hjälpmedel i kombination med egenansvarsprodukt
utgår hyra eller kostnad enligt prislista för det förskrivna hjälpmedlet till kund.
Rådgivningstiden debiteras då ej.
Utlån av Ny teknik vid egenansvar
Utlån av Ny teknik erbjuds brukare/patient när det bedöms vara egenansvar för att brukaren
ska kunna utvärdera nyttan av hjälpmedlet innan eget inköp. Utlån erbjuds inom handbokens
definierade produktområden. 3 veckor fritt.Utlån erbjuds inom befintligt aktuellt sortiment
hos Hjälpmedelscentrum. Initieras alltid av förskrivare.
SORTIMENT
22 09 RÖSTHJÄLPMEDEL
Röstgenerator Servox Digital S-13783
Brukare som förlorat rösten genom skada, sjukdom eller opererat struphuvud kan med Servox
få ”rösten tillbaka”. Kan även användas till de som upplever en temporär röstförsämring eller
påverkad talförmåga efter tracheotomi eller vid respiratoranvändning. Levereras med 2
batterier och en laddare. Nya batterier erhålls av Hjälpmedelscentrum.
Leverantör: Atos Medical AB
S-09012 Batteri NICD till Servox
Röstförstärkare Flexital 2, S-02803
En trådlös batteridriven talförstärkare som består av en sändarenhet med mikrofon standard
och en mottagare med högtalare. Mikrofonen sitter på ett nackset standard, vilket ingår..
Levereras med två laddare. Övriga tillbehör, se nedan. Sändaren hängs runt halsen och
mottagaren placeras upp till 100 m från sändaren. Volymen regleras på mottagaren.
Leverantör: Xena Medical AB
Övriga valbara tillbehör Flexital 2:
S-36096 Headset röstförstärkare MMT-4/Flexital Large
S-36097 Headset röstförstärkare MMT-4/Flexital Small
S-34654 Brusskydd till headsetmikrofon MMT-4/Flexital*
S-02805 Mikrofon Mygga
Röstförstärkare Mini Voice Amp(utgått), S-33456
Mini Voice Amp är bärbar, lätt och bekväm att använda, och låter dig göra din röst hörd.
Volymjusteringen ger dig kontroll över din röst, och är enkel att ställa in både för privata eller
yrkesmässiga sammanhang.
Ingår: ett headset diskret design, nätadapter, brusskydd.
Leverantör: Abilia AB
Övriga valbara tillbehör:
S-36064 Headset Mini Voice Amp svart
S-33457 Strupmikrofon
S-36146 Extra brusskydd beige
Röstförstärkare Micro Voice, S-36060
Ersätter Mini Voice Amp. Micro Voice är lätt att använda, har utmärkt ljudkvalitet och lång
batteritid.
Ingår: ett headset diskret design, nätadapter, brusskydd.
Leverantör: Abilia AB
Övriga valbara tillbehör:
S-36064 Headset Mini Voice Amp svart
S-33457 Strupmikrofon
S-36146 Extra brusskydd beige
Röstförstärkare MMT-4, S-33938
Förstärker svag röst via en mikrofon på ett headset till extern högtalare.
Ingår: ett headset standard svart, nätadapter, brusskydd.
Leverantör: Xena Medical AB
Övriga valbara tillbehör MMT-4:
S-36096 Headset röstförstärkare MMT-4/Flexital Large
S-36097 Headset röstförstärkare MMT-4/Flexital Small
S-34654 Brusskydd till headsetmikrofon MMT-4*
S-02805 Mikrofon Mygga
22 12 HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT
Tangentbord Alphasmart Neo(utgått) , S-16089
Är en lätt och bärbar ”dator” där du kan skriva upp till 100 A4-sidor text för att sedan enkelt
överföra dessa till din ordinarie dator. AlphaSmart fungerar som ett vanligt tangentbord när
det är anslutet till PC/Mac. Leverantör: Permobil AB
S-12142 PC-kabel
S-12012 Väska
Dator med Ordbehandlingsprogram som skrivhjälpmedel
Hjälpmedel som ersättning för papper-penna för barn upp till 20 år. Dator kan vara en bärbar
dator, surfplatta eller annan plattform. Vilket bedöms utifrån brukarens/patientens behov och
förutsättningar. Styrsätt till datorer är förskrivningsbart hjälpmedel. Ordbehandling ingår.
S-18513 Dator bärbar 10-11 tum
S-14467 Dator bärbar 12 tum,
S-09803 Dator bärbar 15 tum,
S- 35218 Surfplatta Android
S-35221 Surfplatta iOs
22 21 SAMTALSHJÄLPMEDEL VID NÄRKOMMUNIKATION
Samtalsapparat Speakout Qwerty, S-34357
SpeakOut är en portabel samtalsapparat för personer som saknar tal eller har svårt att göra sig
förstådda verbalt. Fungerar som en ”skrivmaskin”, vilket kräver att man måste kunna använda
minst en hand och förmåga att skriva. Den har två displayer; en för användaren och en för
samtalspartnern, samt inbyggd talsyntes med manlig och kvinnlig röst. Stor lagringskapacitet.
Leverantör Picomed AB
S-34358 Samtalsapparat Speakout ABC,
Som ovan men med ABC-tangentbord
Tillbehör:
S-34382 Salivskydd SpeakOut
S-34683 Väska Speakout
S-34683 Raster Speakout
Samtalsapparat Allora 2, S-36024
Allora 2 är en samtalsapparat med inbyggd talsyntes. Allora 2 kan styras med
tangentbord eller scanning och är konstruerad med tanke på personer som
är läs och skrivkunniga men har reducerad eller ingen talförmåga samt motoriska svårigheter.
Levereras med Acapela talsyntes, svenskt röstpaket. Löstagbar bakre display med inbyggd
högtalare som fungerar upp till 3 m ifrån.
Levereras med laddare, bärväska, förvaringsväska, raster och micro USB-kabel.
Leverantör: Rehabcenter AB
Samtalsapparat Lightwriter SL40, S-18504
Fungerar som ovan men har utvecklats med fler funktioner. Har en enkel bild/
symbolanpassad meny. Inlärningsbar ordlista samt ordprediktion och färdiga samtalsfraser.
Talsyntes Emma/ Erik/ Elin samt engelskt tal. Innehåller dessutom IR-omgivningskontroll.
Klocka med påminnelsefunktion samt inbyggd SMS-funktion och kontaktlista. Är fukttålig.
Raster, väska samt laddare ingår.
Leverantör: Abilia AB
Samtalsapparat Lightwriter SL 40 Connect, S-34690
Enkel och användarvänlig talapparat för snabb kommunikation och telefonering. Förutom
fritext kan man spara färdiga meningar som snabbt kan tas fram. Texten visas på två
displayer. Innehåller mobiltelefon som gör det möjligt att tala i telefon var som helst samt
skicka SMS. Lätt att ta med sig. Anteckningar och säkerhetskopia kan överföras till PC.
Rehabcenters kontakter och samtalsapparater har fått nya artikelnummer.
De levereras nu alltid med 5 lock i 4 olika färger och ett genomskinligt(snaplock), så du
behöver inte längre ange vilken färg du ska ha.
De lock som du inte använder kan du antingen spara eller skicka tillbaka till lagret HMC.
Samtalsapparat BigMack Twist 4 färger S-37068
Ersätter Samtalsapp Big Mack, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.
Enkel och robust samtalsapparat för ett meddelande, max 75 sekunder. Kan styras med extern
manöverkontakt. Batteridriven.
Mått: 12 cm i diameter
Leverantör: Rehabcenter AB
Samtalsapparat LittleMack Twist 4 färger S-37067
Ersätter Samtalsapp Little Mack, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.
Fungerar som Big Mack men mindre.Flera Little Mack kan monteras ihop med fästplatta.
Leverantör: Rehabcenter AB
Mått: 6 cm
Leverantör: Rehabcenter AB
Samtalsapparat Little step-by-step Twist 4 färger S-37061
Ersätter Samtalsapp Little StepbyStep, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren.
Som Little Mack, men med möjlighet att dela upp det inspelade talet på sekvenser eller fraser
upp till 75 sek taltid. Kan användas till sånger, sagor, historier. Ser likadan ut som ovan.
Mått: 6 cm i diameter
Leverantör: Rehabcenter AB
Recording Keychain*, S-14407
Ett enkelt hjälpmedel för minnesstöd eller samtalsapparat där personen själv kan spela in ett
kort meddelande (10 sekunder), som påminnelse om t ex portkod, adress, shoppinglista, var
bilen är parkerad etc. Har ett litet format och är försedd med nyckelring.
Leverantör: Rehabmodul.
Samtalsapparat Pratpuck *
Lättryckt talapparat med högt, klart ljud. Gör en egen inspelning – 10eller 30 sekunders
inspelningstid.
Leverantör: Rehabmodul.
S-33785 orange 10 sek inspelning
S-33786 svart 30 sek inspelning
Samtalsapp Gotalk,
Robust, lätt och stöttålig samtalsapparat med bärhandtag. Finns med 4 eller 9 knappar med 4
nivåer vilket ger möjlighet till 16 respektive 36 meddelanden. Knapparna förtydligas med ett
överlägg med ord/ bild/ foto samt förses med inspelat tal. Överlägg kan göras i Programvaran
Boardmaker eller Communicate Inprint. GoTalk 4 kan lagra 15 sekunder/ruta i alla 4
nivåerna. Total lagringstid är 4 minGoTalk 9 kan lagra 15 sekunder var på ruta 1 och 2. Ruta
3-9 kan lagra 8 sekunder. Gäller alla 4 nivåer. Total inspelningstid är 6 minuter.
Leverantör: Rehabcenter AB
S-13678 Gotalk 4 rutors
S-12536 Gotalk 9 rutors
Samtalsapp Techtalk
Vattentålig och robust, tål "hårda tag". Knapparna förtydligas med bilder/ foton eller ord,
överlägg kan göras i Programvara Boardmaker eller Communicate Inprint.
Kontakt kopplas till för styrning.
Leverantör: Komikapp Rehatek AB/ Abilia AB
S-12996 Techtalk 8x8
S-12554 Techtalk 32, utgången
S-17890 Techspeak 32x6 med scanning, utgången
Samtalsapp Vocaflexibel 30 min inkl väska, S-33014
Liten bärbar tålig samtalsapparat. Har lösa överlägg/ Smart guider för att göra olika
situationskartor. Tal till Smart guiderna spelas enkelt in direkt i apparaten. Varje guide har en
egen unik streckkod för igenkänning. Smartguiderna kan delas upp i 4, 8 och 16 fält.
Vocaflexibel har totalt 30 min minneskapacitet.
Leverantör: Abilia AB
Avancerade samtalsapparater med programvara
Samtalsapparat Zingui Plus, S-36025
Zingui är en samtalsapparat med möjlighet att skapa symbolkartor för närkommunikation,
kartorna anpassas i programmet MindExpress som ingår i apparaten. Zingui har talsyntes
inbyggd men kan även användas med inspelat tal. Den styrs via den inbyggda pekskärmen
eller anpassas med lämpligt styrsätt via USB-ingång. Fungerar även med scanning för en eller
två kontakter.
Levereras med laddare och bärväska.
Leverantör: Rehabcenter AB
Samtalsapparat Motion Backbox
Motion Backbox är en samtalsapparat i tabletdator med Windows 7, 10” pekskärm med
kraftfullt glas. Symbolkartor för närkommunikation kan skapas i programmet Grid 2 som
ingår i apparaten. Kan pekas på direkt på skärm, kontaktstyrning eller USB-pekdon.
Levereras med laddare, väska med integrerad högtalare, axelrem, bordsstöd.
Leverantör: Picomed
Samtalsapparat Tobii M8
CompactRolltalk
Compact Rolltalk är ett kommunikationshjälpmedel med en komplett dator med pekskärm,
olika storlekar. Programsnickaren i kombination med talsyntes används som programvara för
att möjliggöra en personlig anpassning för kommunikation. Kan styras med ögonstyrning,
huvudmus, kontakter, joystick och direktpekning. Kan även möjliggöra SMS och e-post samt
fjärrstyrning av t ex TV, radio, dörrar via en IR sändare.
Samtalsapparater My Tobii I-serien
Dynamiska samtalsapparater med olika storlekar på pekskärm, inbyggd kamera och batteri.
Levereras med programvaran Tobii Communicator och Tobii Sono Key samt inbyggd
talsyntes. Kan styras med direktpekning, kontakter, ögonstyrning.
Leverantör: My Tobii
S- 35852 Samtalsapparat Tobii I-12 med Communicator och ögonstyrning, 2,8 kg
Ögonstyrning PC EyeGo, S-35854
Ögonstyrning som monteras på bärbar dator eller Windowsplatta som möjliggör att man styr
muspekaren med ögonen.
Samtalsapparat Tellus Mobi 2, S-36055
Tellus Mobi 2 är en samtalsapparat baserad på en Pc med Windows 7 som levereras med
programmet MindExpress samt symbolbaserna Bliss och SymbolStix samt inbyggd Acapela
talsyntes, svenskt röstpaket. Har en 12” pekskärmmen kan även styras med kontakter eller
annat styrsätt. Har ett inbyggt Daessyfäste. Via MindExpress kan man även fjärrkommunicera
med e-post och SMS samt utföra omgivningskontroll.
Leverantör: Rehabcenter AB
Samtalsapparat Dator med Programvara för närkommunikation
För att skriva vad man vill säga samt få det uppläst via en talsyntes kan en bärbar dator med
ordbehandlingsprogram samt talsyntes användas. En bärbar lösning för den som har
skrivförmågan intakt motoriskt och kognitivt. Dator kan vara en bärbar dator, surfplatta,
smartphone eller annan plattform. Vilket bedöms utifrån brukarens/patientens behov och
förutsättningar
S-18513 Dator bärbar 10-11tum
S-14467 Dator bärbar 12 tum,
S-09803 Dator bärbar 15 tum,
S-12535 Talsyntes Vital
Som ordbehandlingsprogram används idag programmet Open Office.
Samtalsapparat Surfplatta med kommunikationsapp
Dator kan vara en bärbar dator, surfplatta, smartphone eller annan plattform. Vilket bedöms
utifrån brukarens/patientens behov och förutsättningar
S-35215 Surfplatta Ios
S-35218 Surfplatta Android
Applikation kommunikation*, S-35334
Programvara kan vara en applikation. Vilken applikation bedöms utifrån brukarens/patientens
behov och förutsättningar. Kan förskrivas för närkommunikation om priset överstiger 300kr.
Ej beställningsbart i websesam.
S-35334 App kommunikation ansvar 1*
Program VIPS* , S-33124
Vips är ett programverktyg för att koppla ihop ljud och bild i enkla sekvenser. I programmet
kan man använda bilder i flera olika bildformat. Programmet kan styras med 1 eller 2
kontakter eller från tangentbordets piltangenter. VIPS används oftast som ett program för
”pre-kommunikation”. I lek för att lära in att dator kan användas till att kommunicera.
Leverantör: Hargdata
22 21 03 BOKSTAVS- OCH SYMBOLSATSER/TAVLOR
Program Bildbas Picto online 3-årslicens* , S-35808
Leverantör: SPSM
Veckodagarna i färg på helark*, S-09641
Klisteretiketter
Leverantör: SPSM
Bilder på helark-Convena via beställningsunderlag*, S-09530
Bilder ur Bildfabriken samt Pictogrambilder går att förskriva på helark som pappersbilder,
inplastade eller på klisteretiketter.
Beställningslista med Bildbenämning, Kod , Storlek och Antal bilder av varje, måste bifogas.
Beställningslista och Katalog över bilder finns att beställa från Daglig verksamhet Convena i
Västerås. Beställningslistan finns även under produktområde Kognition- Blanketter och
Bedömningsmaterial på Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor
Leverantör: Daglig verksamhet Convena
Bilder -att beställa tillverkning av bilder från HMC
F
Bildtillverkning HMC
För att kunna göra personligt anpassade kommunikationsunderlag som baseras på bilder finns
olika möjligheter. Kan tillverkas av HMC utifrån en angiven beskrivning på vilken typ av
bilder, vilka bilder, vilket upplägg, vilken storlek och vilken presentationsform. Används
mycket bilder eller för att personen ska kunna utvecklas med sitt AKK kan olika bildbaser och
verktyg förskrivas. Debiteras per/timma.
Program PCS 1+2+2006 bildbas *, S-18735
Leverantör: Hargdata AB
Program Boardmaker bildbas+verktyg*, S-08660
Ett program med verktyg för att skapa papperskartor. I programmet ingår ca: 3 000 PCSbilder. Med Addendum får man ytterligare bilder i ett tilläggspaket. I programmet kan man
även göra överlägg till samtalsapparater.
Leverantör: Rehabcenter
S-13873 Addendum
Program SymbolMate*, S-34562
Tobii SymbolMate är ett verktyg för pedagoger att på ett snabbt och enkelt sätt skapa effektiv,
pappersbaserad symbolkommunikation. Med Tobii SymbolMate kan du skapa, redigera,
hantera och skriva ut kommunikationsöverlägg för samtalsapparater, skapa papperskartor och
utbildningsmaterial med symboler, text eller bilder.
Leverantör: Tobii Technologi
Program SymPrint*, S-34582
SymPrint är ett enkelt och lättarbetat program för att göra kommunikationskartor, scheman,
överlägg till samtalsapparater och mycket mer. Man kan använda sina egna bilder eller de
medföljande bildbaserna SymbolStix och Claro Images (inklusive svenska symboler). Har
mer än 100 färdiga mallar, windowsbaserat verktygsfält. LeverantörTretac Interface AB
Program Communicate Inprint bildbas+Verktyg*, S-16888.
 Överlägg till samtalsapparater
 Kommunikationskartor
 Kommunikationsmappar
 Scheman
 Instruktioner
 Sociala berättelser
Leverantör: Hargdata AB.
Program Bildfabriken*, S-12333
Är ett programpaket med enkla verktyg för att göra bildstöd. Man kan bla göra etiketter,
matsedlar, recept och scheman. Bildfabriken innehåller också 5 bildbaser:
handla, mat, kropp, recept och fokus samt AIR-bilder.
Leverantör: Trollreda
Matbilder*, S-16037
Kartotek med inplastade, fotograferade matbilder sorterade i kategorier under flikar.
Leverantör: Trollreda.
Handlabilder *, S-11553
Kartotek med tio färgmarkerade flikar, inplastade bilder i form av foton på matvaror som är
sorterade under flikarna.
Leverantör: Trollreda.
Grundordbok
Teckenkommunikation BAM*, S-13345
Bok som innehåller ca 830 teckenbilder samt handalfabetet och siffror 0-10.
Indelad i 31 kategorier och med 1460 uppslagsord.
Leverantör: Bam Språkteknik
Program TAKK-bildbank*, S-15291
CD med 880 teckenbilder för utskrift. Kan användas tillsammans med Program Communicate
Inprint, Boardmaker eller Word. Ingen färdig text till bilderna.
Leverantör: Bam Språkteknik
Program Teckenhatten CD*, S-16234
DVD med 1 500 tecken att lära sig framför datorn. Bild för det aktuella begreppet samt film
hur man tecknar.
Leverantör: Hatten förlag AB
Program Teckenhatten 10 språk*, S-32775
DVD med 1 500 tecken på de 10 vanligaste invandrarspråken i Sverige; albanska, arabiska,
BKS (bosniska), engelska, nordkurdiska, persiska, somaliska, sorani, spanska och turkiska.
Tecknen visas på svenska samt valfritt annat språk
Leverantör: Hatten förlag AB
22 21 90
PRESENTATIONSMATERIAL
Bildfickor/pärmar och Kommunikationsmappar
Benämning
Bildficka 6 fack
Bildficka 8 fack
Bildficka vägg 8 fack
Sesamnummer
10x10* 10200
10x10* 09443
10x10* 09444
Nilbild
Bildficka väska 16 fack
10x10* 09445
Nilbild
Bildficka 24 fack
Bildficka 24 fack
3,5x3,5 * 11554
5,5x5,5 * 15570
Nilbild
Kommapp, velcro A4
veckodagsblock*
Kommapp, velcro A5
veckodagsblock*
12334
Kommapp, velcro 14x30
veckodagsblock*
Nilbild
16006
Kommapp tredelad 40X70* Blå
Kommapp tredelad 30X70* Blå
Kommapp tredelad 39X59* Blå
Kommapp tvådelad
A4* Vit
03350
03352
14141
10993
Specialpedagogiska institutet
Bildpärm 23X17 10 sidor*
spiralbunden
Bildpärm A6 10 sidor*
spiralbunden
Nilbild
14812
13531
13532
Kommapp 10X8 12 sidor mjuk*
08038
Rehabcenter
Bildpärm A6 Liggande 10 sidor* 11766
Trollreda
Bildpärm 11X10 10 sidor hård*
12390
Trollreda
Kommapp MegaBook*, S_35186
Tillverkad i vinyl. Innehåller 12 st plastfickor. . vanligaste symbolerna. Storlek ca: 25 x 30 cm.
Leverantör : Rehabcenter
Lilla och Stora Idagboken *
Idagboken är en kombinerad kontaktbok, berättelsebok och kalender. Allt samlat i en enda bok
där framförallt användarens dag, idag, sätts i fokus. Datumetiketter ingår.
Ny pärm levereras med varje beställning.
Hatten Förlag AB
S-16235 Kalender Lilla Idagboken A 5, halvår inkl datumetiketter*
S-34371 Kalender Lilla Idagboken A 5, helår inkl datumetiketter*
S-34718 Kalender Stora Idagboken A 4, halvår inkl datumetiketter*
S-34719 Kalender Stora Idagboken A 4, helår inkl datumetiketter*
Ögonpekningsram *, S-08022
Vikbar ögonpekningsram i grå plast med tio insticksfickor i klar plast. Den bygger på att en
person som kommunicerar med sina ögon har kontakt med en mottagare genom öppningen i
ramens mitt510x375 mm
Leverantör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bokstavstavla*, S-03609
Kan användas för direktpekning med hand/finger eller med laserpeklampa. Kan också
användas genom att person i omgivningen ”scannar” bokstav för bokstav och brukaren ger
något tecken när rätt bokstav markerats. Passar inte standardtavlan kan vi tillverka egna efter
önskemål.
Bliss Papperskartor*
Blisskarta standardkarta med ca 510 symboler, i huvudsak grupperade efter ordklasser. Varje
grupp har en egen bakgrundsfärg för att symbolerna lättare ska kunna identifieras.
Leverantör: SIT
S-11371 Blisskarta A3 papper*
S-11372 Blisskarta A3, laminerad *
S-03346 Blisskarta papper*,
S-03347 Blisskarta laminerad*
S-35991 Blisskarta 3-delad laminerad*
Laserpeklampa s/n, S-06735
Peklampa som används till att peka på t ex en kommuniktionskarta. Kan fästas på ett
pannband eller på glasögonen. Pannband kan fås genom Hjälpmedelscentrum, glasögon är
eget ansvar. Batteri och laddare ingår.
Leverantör: Abilia AB
22 09 TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL
Telefontillkoppling, S-12532
Genom att koppla en samtalsapparat till telefontillkopplingen går ljudet direkt ut på den
analoga linjen. Alla samtalsapparater med 3,5 mm högtalarutgång kan användas. Det går även
att tala direkt i telefonluren samtidigt som samtalsapparaten är ansluten till
telefontillkopplingen.
Leverantör: Abilia AB
Bildtelefon TM9000 /TK, S-33546
Bildtelefon med användarvänligt gränssnitt och enkel pekskärmsfunktion. Möjliggör
konversation i bild, text och tal. Kräver bredbandsuppkoppling.
Leverantör: Europea i Malmö AB
Bildtelefon Allan eC3, S-16023
Allan eC är en programvara för konversation med bild, text och tal samtidigt. Allan eC kräver
bredbandsuppkoppling. En bärbar dator ingår vid förskrivning och gör hjälpmedlet komplett.
Datorn kan enbart användas till telefonering. För texttelefonering till andra texttelefoner krävs
telefonabbonemang.
Leverantör: Omnitor AB
Texttelefon Diatext IV, S-13731
Diatext IV är en avancerad texttelefon som är mycket lätt att använda. Lämplig för döva,
gravt hörselskadade och talskadade personer. Användarvänligheten gör att även personer utan
datorvana kan hantera Diatext IV. För den mer avancerade användaren finns flera funktioner
och inställningar att tillgå.
Leverantör: Entomed AB
Texttelefon Polycom Kompis, S-13495
En portabel enkel texttelefon som kan drivas med hjälp av det inbyggda batteriet. Används
vanligast som anhörigtelefon.
Leverantör: Abilia AB
Text- och bildtelefon som App
Kontakta Hjälpmedelskosulent
Telefon Gewatel IR högtalande, S-16526
Högtalartelefon som kan styras via olika IR-Sändare. Kan programmeras med kortnummer.
Har bra ljudkvalité med full duplex. Autosvarsfunktion finns. Levereras med
strömförssörjning, kablage och telepropp. Som tillbehör finns extra mikrofon som kan
placeras utifrån brukarens behov om man har svag röst. Hörsnäcka finns för att få mer privat
samtal. OBS! Låneavgift uttages av brukare om 500 kr.
Leverantör: Abilia AB
S-17596 Mikrofon extra
S-17597 Öronsnäcka*
Download