Veterinärassistent med administrations

advertisement
Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning
Yrkeshögskoleexamen
Utbildningsnummer 201217510
Utbildningsomgång 1
Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens
Kurs: Djuromvårdnad YH poäng: 35 Mål: Den studerande skall kunna utföra praktiska moment inom djurskötsel, djurhantering, sjukvård och stationärvårdsrutiner. Den studerande skall ha kunskap om det friska respektive det sjuka djurets behov och omvårdnad. Den studerande skall ha kunskap om och kunna tillämpa arbetsmiljö-­‐ och säkerhetsföreskrifter. Den studerande skall ha kunskap om hygien och smittrening och tillämpa detta praktiskt. Den studerande skall ha kunskap om kroppens metabolism samt grundläggande näringslära. Den studerande skall ha kunskaper om friskfoder för hund och katt samt om specialfoder för behandling och förebyggande av olika sjukdomar. Den studerande skall även ha kunskap om artspecifik utfodring för exotiska djurslag. Den studerande skall kunna principer i sårvård och praktiskt kunna utföra enklare bandagering och såromläggning. Innehåll Skötsel och omvårdandsbehov hos inneliggande patient Djurhantering – patienthantering, tunga lyft, aggressiva, rädda djur Sjukvårdande arbetsuppgifter – läkemedelshantering, administration av läkemedel, allmän undersökning av patient Stationärvårdsrutiner -­‐ patientlistor, arbetsfördelning Arbetsmiljö-­‐ och säkerhetsföreskrifter Hygien och smittrening/smittskydd Kroppens metabolism samt näringslära Frisk och specialfoder för behandling och förebyggande av olika sjukdomar Artspecifik utfodring Sårläkningsprocessen och vården av sår, inkl. såromläggning, enklare bandagering Efter avslutad kurs skall den studerande: - kunna hantera och vårda hund, katt och exotiska smådjur på ett säkert och för djurslaget etologiskt riktigt sätt - uppvisa och tillämpa ett hygieniskt tankesätt - ha kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet samt kunna förebygga risker som förekommer i arbetet med djur - praktiskt utföra djursjukvårdande arbetsuppgifter - kunna näringslära för hund, katt och vissa exotiska djurslag och därmed ha kunskaper i utfodringen av dessa djur - ha kunskaper och kännedom om sårläkningsprocessen samt kunna utföra enklare sårvård och bandageomläggning Revision 0 – 2013-­‐03-­‐01 Marie Gustafsson Kursplan fastställd av ledningsgrupp 2013-­‐07-­‐08 Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning
Yrkeshögskoleexamen
Utbildningsnummer 201217510
Utbildningsomgång 1
Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens
Undervisning och examination: Föreläsningar, praktiska övningar samt fördjupningsarbeten med redovisningar. Teoretiska och praktiska prov. Betygskriterier: Betygskriterier för betyget Godkänt Den studerande - skall kunna hantera och vårda hund, katt och exotiska smådjur på ett säkert och för djurslaget etologiskt riktigt sätt - uppvisa och tillämpa ett hygieniskt tankesätt - ha kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet samt kunna förebygga risker som förekommer i arbetet med djur - praktiskt utföra djursjukvårdande arbetsuppgifter med godtagbart resultat - ha kunskap i näringslära för hund, katt och vissa exotiska djurslag och ha kännedom i utfodringen av dessa djur - ha kunskaper och kännedom om sårläkningsprocessen samt kunna utföra enklare sårvård och bandageomläggning Betygskriterier för betyget Väl Godkänt Den studerande - skall praktiskt utföra djursjukvårdande arbetsuppgifter med gott resultat och uppvisar fördjupade teoretiska kunskaper i ämnet - tillämpar och motiverar ett hygieniskt tänkesätt - uppvisar goda kunskaper i behandling och förebyggande av sjukdomar med foder Revision 0 – 2013-­‐03-­‐01 Marie Gustafsson Kursplan fastställd av ledningsgrupp 2013-­‐07-­‐08 
Download