Vem är Jesus? - karlskoga.pingst.se

advertisement
Vem var Jesus och hur lär vi känna honom?
Text: Joh 1:19-34
1) Johannes döparens identitet, 1:19-25
Vem var Johannes?
2) Jesu Kristi identitet, 1:26-34
Vem var Jesus? Vad säger Johannes om Jesus? Varför döpte Johannes?
• Han är Guds lamm, jmf Jes 53:4-7
• Han är Guds Son
Hur lärde Johannes känna Jesus?
Från "jag kände honom inte" till "han är Guds Son".
Vad hände i Johannes liv?
I.
När Johannes hörde Faderns ord: "Detta är min älskade Son". Viktigt att höra
Guds Ord. Vad betyder Bibeln för dig? Har du någon personlig erfarenhet av att
Guds Ord blivit ett levande tilltal till dig?
II. När Johannes döpte Jesus såg han Anden komma över Jesus. Anden gjorde
Jesus levande. Viktigt att se Guds verk. Hur är Jesus verklig i ditt liv? Var ser du
Gud i din vardag?
III. När Johannes hörde Faderns Ord förstod han att Jesus måste döpa människor i
Helig Ande. Viktigt att uppleva Guds kraft. Varför vill Jesus döpa oss i Helig
Ande? Vad betyder det? Vad är din erfarenhet av Anden?
Johannes önskan är att vi ska se Sonen, tro på honom och ha liv i hans namn. Så
frågan är idag, känner du Sonen eller är han bara en kändis som du sett på tv (en
Jesus film), hört om i en predikan eller har några tankar om?
Evangelium inbjuder oss att Se Sonen.
Download