PROBLEMLÖSNING mha ekvationer mall

advertisement
PROBLEMLOSNING mha ekvationer
Mall
1. Tolka uppgiften
Vilken information har du?
Gör ett antagande –och skriv ett uttryck, ofta kallar man det man vill ta
reda på för X
2. Skriv en ekvation till uppgiften
3. Lös ekvationen
4. Tolka och kontrollera din lösning
EX Lisa är 2 år yngre än sin storebror och fem år äldre än sin lillebror.
Tillsammans är de 123 år. Vilken är var och ens ålder?
1. Tolkar och antager (skriver uttryck för var och ens ålder),
antager att Lisas ålder är X-år
Storebror (X + 2) år
Lillebror( X – 5 )år
tillsammans är de 123 år
2. Skriv en ekvation till uppgiften
X + ( X+2) + ( X-5) = 123
3. Lös ekvationen
X + X + 2 + X - 5 = 123
3X -3 = 123
3X -3 + 3 = 123 + 3
3X = 126
X = 126
3
3
X = 42
4. Tolkar och kotrollerar min lösning
Lisas ålder är 42 år, storebror 44 år o lillebror 37 år. Om jag adderar alla
deras åldrar blir det 123 år
Download