GEOGRAFI åk 7 Ht-14 Vecka Arbetsområde Lektion/Läxa 42 Tema

advertisement
GEOGRAFI åk 7 Ht-14
Vecka Arbetsområde
42
Lektion/Läxa
Tema 1 – Vår livsmiljö Elevblad: 3:1 Avstånd i vårt solsystem
– jorden och havet
3:2 Jordgloben
Vår planet s.6-21
3:6 Kartan – en bild av verkligheten
3:7 Orientering på hjul
3:8 Att hitta på kartan + Sök i din Atlas + Kartor för alla behov
3:9 Att förminska verkligheten
3:12 Vår planet
Tips: Vår jord
43
Tema 1 – Vår livsmiljö 3:13 Bergstoppar i fem världsdelar
– jorden och havet
3:16 Vulkaner jorden runt
Jordens yta s.24-43
3:19 Spår av inlandsisen
Tips: Jordens yta
Tema 1 – Vår livsmiljö
– jorden och havet
Oceanerna s.46-63
3:21 Utforska haven
3:22 Öar i Atlanten
3:23 Världens största insjöar + Stora floder
Tips: Oceanerna
44
45
HÖSTLOV
HÖSTLOV
Tema 1 – Vår livsmiljö 3:31 + 3:32 Att läsa tabeller + Hur läser man ett klimatdiagram?
– jorden och havet
3:33 Rita själv ett klimatdiagram
Lufthavet s.66-91
3:35 Temperatur i Noren + Temperaturkarta
3:38 Klimatzonerna
Tips: Lufthavet
Adress: Tösavägen 18, 245 65 Hjärup. Tel expedition: 040-46 51 80. Tel förskola: 040-46 51 81
Mail: [email protected] Orgnr: 769612-2592. Bankgiro: 5772-7505.
Hemsida: www.skanskasmastadenskulturskola.se
46
PROV: Europakartan: Fredag 14/11
Tema 2: Världsdelarna 3:40 Europas läge
Världsdelarna + Europa 3:44 Orientera dig bland Europas stater + Vilka är folkrikast?
s.94-99
47
3:43 + 3:45 Europas stater + Var ligger de stora städerna?
Tema 2: Världsdelarna ASIEN
Asien + Afrika
3:47 Asiens läge och storlek
s.100-123
3:48 Namn på kartan + Berg i Asien
3:49 Tre orter – tre klimattyper
3:50 Människan och naturen + Ganges – massor av vatten
3:51 & 3:53 Asiens stater + Var ligger de stora städerna? + Vilka
är de folkrikaste staterna?
3:52 Orientera dig bland Asiens stater
3:54 Mera om några av Asiens stater
AFRIKA
3:57 & 3:58 Afrikas storlek och läge + Namn på kartan
3:59 Mycket och lite regn
3:60 Afrikas kors och tvärs
3:63 Afrikas stater
3:64 Orientera dig bland Afrikas stater + Var ligger Afrikas stora
städer
48
Tema 2: Världsdelarna NORDAMERIKA
Nordamerika s.124-135 3:67 Kontinenternas läge
3:68 Namn på kartan
3:71 Nordamerikas stater
3:72 Orientera dig bland Nordamerikas stater + Storstäder i
Nordamerika
Studiedag: fredag 28/11
Adress: Tösavägen 18, 245 65 Hjärup. Tel expedition: 040-46 51 80. Tel förskola: 040-46 51 81
Mail: [email protected] Orgnr: 769612-2592. Bankgiro: 5772-7505.
Hemsida: www.skanskasmastadenskulturskola.se
49
Sydamerika s.136-145
SYDAMERIKA
3:75 Namn på Sydamerikas karta
3:76 Två orter vid ekvatorn
3:77 Lågland, regnskog och floder
3:79 Sydamerikas stater
3:80 Orientera dig bland Sydamerikas stater + Vilka är de
folkrikaste staterna?
PROV: Ord och begrepp: Fredag 5/12
50
Tema 2: Världsdelarna OCEANIEN
Oceanien + Antarktis
3:82 Namn på kartan
s.146-155
3:83 Antipoden
VÄRLDSDELARNA
3:88 Känn igen världsdelarna!
3:89 Kontinenter och stater
3:90 Vilket land är det?
3:91 Gissa mitt land!
Tips: Världsdelarna
51
Produktion
Produktion
Adress: Tösavägen 18, 245 65 Hjärup. Tel expedition: 040-46 51 80. Tel förskola: 040-46 51 81
Mail: [email protected] Orgnr: 769612-2592. Bankgiro: 5772-7505.
Hemsida: www.skanskasmastadenskulturskola.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards