hälsocentralen informerar vaccinationer mot det pandemiska viruset

HÄLSOCENTRALEN INFORMERAR
VACCINATIONER MOT DET PANDEMISKA VIRUSET H1N1 2009
(svininfluensa)
Information om ordnandet av vaccinationer mot H1N1 år 2009
Obs. Vaccinationstiderna är riktgivande. Vaccinen kommer till kommunerna i flera, olika
stora på förhand okända partier, vilket gör det svårt att ge en säker vaccinationstidtabell.
Informationen om vaccinationstiderna kompletteras och uppdateras allteftersom hälsocentralen får nya anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Målgrupper för vaccinationerna och vaccinationsordning
1. Anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten som
vårdar infektionspatienter eller infektionsmottagliga patienter samt apoteksanställda inom kundtjänsten
Dessa grupper utsätts för smitta i sitt arbete och vaccination av dem skyddar också patienterna.
Vaccinationstid: 19–30.10.2009 (v. 43–44)
Vaccinationsplats: information om vaccinationsplatsen ges via arbetsenheten.
2. Gravida kvinnor
Största delen av gravida kvinnor insjuknar lindrigt. Risken för att de ska bli svårt sjuka av
influensan är dock större än för andra kvinnor i samma ålder.
Vaccinationstid: fr.o.m. 26.10.2009 (v. 44–)
Vaccinationsplats: den egna mödrarådgivningen
3. Barn och personer i åldern 6 månader–64 år som på grund av en sjukdom hör till
en riskgrupp
Personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp löper största risken att bli svårt
sjuka av influensan. Grundsjukdomen kan förvärras och funktionsförmågan bli sämre på
grund av influensan.
A. Barn i åldern 6 månader–6 år som hör till en riskgrupp
Vaccinationstid: 2–13.11.2009 (v. 45–46)
Vaccinationsplats: den egna rådgivningen
B. Barn och ungdomar i åldern 7–18 år som hör till en riskgrupp
Vaccinationstid: 2–6.11.2009 (v. 45)
Vaccinationsplats: information om vaccinationsplatsen ges via skolorna och skolhälsovårdarna.
Obs. Vaccination av skolelever förutsätter ett skriftligt tillstånd av föräldrarna/vårdnadshavarna. En blankett för tillstånd till vaccinering kommer via skolorna hem till elevernas föräldrar/vårdnadshavare. Tillståndet ska undertecknas och lämnas tillbaka till skolan
före vaccineringen.
C. Personer i åldern 19–64 år som hör till en riskgrupp
Vaccinationstid: 2–13.11.2009 (v. 45–46)
Vaccinationsplats: sjukskötarmottagningarna i Nickby och Söderkulla.
Personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp är personer som
har en hjärtsjukdom (inte enbart en blodtryckssjukdom) eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering
har en kronisk ämnesomsättningssjukdom, t.ex. diabetes (inte diabetes som sköts
med diet) eller binjurebarksinsuffiens. Utöver dessa hör personer med ett flertal
andra kroniska ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. kronisk brist på alfa-1-antirypsin
och hereditärt angioödem, till en medicinsk riskgrupp.
har en kronisk leversjukdom eller njurinsuffiens
har en sjukdom som försämrar motståndskraften, t.ex. leukemi, lymfom, HIVinfektion, eller fått mjälten bortopererad
får behandling som försämrar motståndskraften, t.ex. i anslutning till organtransplation, cancer eller reumatism
har en kronisk neurologisk sjukdom eller neuromuskulär sjukdom, t.ex. multipel
skleros (inte migrän).
Dessutom bör observeras att även andra än ovan uppräknade sjukdomar eller tillstånd kan
leda till förstorad risk för att insjukna allvarligt av influensan. Personen kan vara mottaglig
för infektion eller ha en grundsjukdom som skulle förvärra infektionsbilden. Då kan beslut
om vaccination fattas lokalt. I osäkra fall rekommenderas att hälsocentralen kontaktas innan vaccinationerna inleds.
4. Friska barn i åldern 6–35 månader
Små barn insjuknar i influensa mera än andra och måste på grund av influensa tas in för
sjukhusvård oftare än genomsnittligt. Dessutom är de effektiva smittspridare.
Vaccinationstid: fr.o.m. 9.11/16.11.2009 (v. 46/47–)
Vaccinationsplats: den egna rådgivningen.
5. Friska barn och ungdomar i åldern 3–24 år
Barn och ungdomar i åldern 3–24 år har insjuknat mest i svininfluensa. Fastän de ofta insjuknar lindrigt kan en del av dem bli svårt sjuka av influensan.
A. Friska barn i åldern 3–6 år
Vaccinationstid: 16.11–18.12.2009 (v. 47–51)
Vaccinationsplats: den egna rådgivningen
B. Friska barn och ungdomar i åldern 7–18 år
Vaccinationstid: 16.11–11.12.2009 (v. 47–50)
Vaccinationsplats: information om vaccinationsplatsen ges via skolorna och skolhälsovårdarna.
Obs. Vaccination av skolelever förutsätter ett skriftligt tillstånd av föräldrarna/vårdnadshavarna. En blankett för tillstånd till vaccinering kommer via skolorna hem till elevernas föräldrar/vårdnadshavare. Tillståndet ska undertecknas och lämnas tillbaka till skolan
före vaccineringen.
C. Friska personer i åldern 19–64 år
Vaccinationstid: 16.11–18.12.2009 (v. 47–51)
Vaccinationsplats: sjukskötarmottagningarna i Nickby och Söderkulla.
6. 65 år fyllda personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp (se punkt 3
C)
Hos 65 år fyllda personer är sjukfrekvensen mindre än hos andra åldersklasser. En grundsjukdom ökar dock risken att insjukna i influensa.
Vaccinationstid: fr.o.m. 14.12.2009 (v. 51–)
Vaccinationsplats: vaccinationsplatsen meddelas senare.
Beslut om vaccination av den övriga befolkningen fattas i enlighet med anvisningar från
THL. THL följer med hur svininfluensasituationen utvecklas.
Hälsocentralen