Instuderingsfrågor Islam Vem är Muhammed och vilken betydelse

advertisement
Instuderingsfrågor Islam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vem är Muhammed och vilken betydelse har han inom Islam?
På vilket sätt var Mecka ett centrum?
Nämn fakta om: Kaba och stenen som finns där.
Vad betyder ordet monoteist?
Vilket uppdrag fick Muhammed av Gabriel?
Nämn fakta om Koranen och berätta varför den är viktig? Ge exempel på regler som finns i
koranen?
7. Beskriv Muhammed budskap.
8. Förklara ordet: muslim.
9. Nämn fakta om moskén.
10. Hur lyder trosbekännelsen och vad innebär den?
11. När skall man be och vad upplever man under bönen?
12. Nämn fakta om tvättningen före bönestunderna.
13. Nämn fakta om: allmosor.
14. Nämn fakta om: fastan.
15. Nämn fakta om vallfärden
Instuderingsfrågor Judendom
1. Vilka religioner har bildats ur judendomen?
2. Vad innebar förbundet med Abraham och Gud?
3. Nämn fakta om Moses möte med Gud på berget Sinai?
4. Hur uppfattar judarna Gud?
5. Vad anser judarna om Messias?
6. Vem är jude? Förklara.
7. Vad är Guds plan enligt judarna?
8. Nämn fakta om Talmud.
9. Nämn fakta om den judiska maten.
10. Nämn fakta om synagogan.
11. Vilka tre grupper av judar finns det?
12. Nämn fakta om bönestunderna.
13. När firas sabbaten?
14. Till minne av vad firas påsken?
15. Beskriv judarnas syn på Gud.
16. Vad anser judarna om livet?
17. Varför började man förfölja judarna?
18. Ge minst två exempel på hemskheter som hänt judarna?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards