Islam grundades av Muhammed som levde i Mekka. Islams

advertisement
Islam
Islam grundades av Muhammed som levde i Mekka.
Islams anhängare kallas muslimer. Det finns omkr. 1.2 miljarder muslimer i världen.
De tror på en gud – Allah.
Muhammed är Allahs profet.
Koranen är det heliga skrift en muslim ska rätta sig och leva efter. Det är Guds sanna budskap
som förmedlades till Muhammed av ängeln Gabriel.
En riktig Koran är alltid på arabiska eftersom Muhammed tog emot den på arabiska.
Jesus benämns som Isa i Koranen. Han anses vara en stor och mycket viktig profet som föddes
av en jungfru, han gjorde under och gav människorna evangeliet. Han anses inte vara guds son
och han korsfästes eller uppstod aldrig.
Islam tillåter inte avbildningar - särskilt inte av profeten Muhammed. Finns han avbildad är det
oftast bakifrån med eldsflammor runt.
Mekka är muslimernas viktigaste stad. Där föddes Muhammed och där finns Kaba. (som enligt
tradition byggdes av Ibrahim och han son Ismael).
Muslimernas byggnad för bön och gudstjänst heter moské. Det finns inga muslimska präster
men lärda i Koranen och ledare för moskéer kallas imamer.
Det finns två inriktningar inom islam:
Sunnimuslimer – menar att man ska leva efter Koranen och Muhammeds sunna(hans
handlingar, och andra personer som han godkändes handlingar)90 % av alla muslimer är
sunnimuslimer.
Shiamuslimer- hävdar att den muslimska församlingen ska ledas av Ali och Fatimas ättlingar.
Man ska leva efter Koranen, Muhammeds sunna och Alis sunna.
Många, men absolut inte alla muslimska kvinnor bär någon form av slöja. Det för att
inte verka lockande för någon annan man än deras make.
Om Muhammed:
Muhammed föddes omk. 570ekr i Mekka. Mekka var en viktig handelsstad men också en stad dit
pilgrimer som trodde på olika gudar(även kristna)vallfärdade till. Där fanns nämligen Kaba – en
fyrkantig byggnad med en helig sten i ansågs helig av många.
Muhammed var en ganska fattig karavanförare som gifte sig med den rika och mäktiga änkan
Khadidja, efter att hon friat till honom.
Muhammed fick Guds ord uppenbarat för sig av ärkeängeln Gabriel. Dessa uppenbarelser fortsatte
livet ut. Han är inte författare eller skapare av Koranen utan bara Allahs budbärare.
Muhammed fördrevs från Mekka till Jatrib år 622 då islams tideräkning börjar. Jatrib döptes om
till Medina – profetens stad.
Muhammed blev inte bara en religiös ledare utan också en erövrare som la stora landområden
under sig. Muhammed dog år 632 men hans välde fortsatte att växa snabbt även efter hans
död.
Muhammed själv menade att han inte startat någon ny religion utan han spred bara Guds rätta
ord som både judar och kristna fått ta del av. Det var samma Gud men judarna och senare
också de kristna hade med tiden förvanskat Guds ord.
Muhammeds efterträdare kallas Kalifer. Det blev strider om vem som skulle ta över efter
Muhammed. Hans brorson Ali tog över men blev mördad.
Islam har fem grundpelare som bär upp islam som muslimer ska leva efter:
Trosbekännelsen - ”Det finns ingen gud utom Gud. Muhammed är hans profet”.
Trosbekännelsen läses ofta, i samband med bön, vid gudstjänster och direkt vid födseln.
Bönen
En rättrogen muslim bör be vänd mot Kaba i Mekka fem gånger om dagen. Innan bönen ska
man tvätta ansikte, händer och fötter.
Allmosan
Man förväntas hjälpa dem som behöver hjälp. En god muslim ska ge 2,5 % av sin inkoms i
zakat, en skatt som ges till behövande.
Fastan
Under en månad ska man fasta så länge solen är uppe. Fastemånaden kallas Ramadan. Man
fastar för att det står att man ska göra det i Koranen. Det är nyttigt för kropp och själ. Under
ramadan ska man tänka extra på att vara omtänksam och vänlig.
Pilgrimsfärden
En muslim förväntas att besöka Kaba i Mekka minst en gång under sitt liv.
Högtider:
Eid-al- Fitr är en högtid som firas när Ramadan avslutas. Man ger varandra och fattiga gåvor och
besöker släktingar och vänner. Man ska förlåta varandra och försöka vara en bättre medmänniska.
Andra högtider är t.ex. Eid-al-Adha, Hidjra-dagen”ödets natt”
Sharia –är den muslimska lagen utifrån vad som står i Koranen. Praktiseras i bland
annat Saudiarabien, Iran och Sudan. Ofta stränga ålderdomliga lagar där exempelvis spöstraff och
stening förekommer.
Judar och muslimer har levt fredligt med varandra under mer än 1000 år och enligt Koranen ska
man visa särskild respekt för ”bokens folk”. Bokens folk är de som följer bibeln = judar och
kristna.
Sedan konflikten om Israel och Palestina inleddes efter 1948 kan man säga att samförståndet
mellan judar och muslimer upphört. Nu pågår ständiga konflikter i Israel/Palestina området och
än så länge är någon lösning tyvärr inte att vänta. Antisemitismen bland muslimer ökar.
Kritik mot islam:
Islam och dess anhängare får kritik för att man säger att man är en fredlig religion och trots det
förs många krig i islams namn. Att man från styrande poster inom islam utlyser domar så
kallade fatwor där man exempelvis uppmanar att döda enskilda (ex. författaren Salman
Rushdie) kritiseras också. Synen på och behandlingen av kvinnor är också ifrågasatt av många.
Kritik riktas också mot att fundamentalistiska islamiska grupper som IS, Al Quaida och talibaner
får stå för oemotsagda av den muslimska majoriteten trots att de inte delar dessa gruppers
uppfattningar.
Källa: Religion och Liv, NE.se
Download