Provtagningsanvisning Glukos i dialysat och övriga kroppsvätskor

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-65570
Fastställandedatum: 2016-03-07
Revisionsnr: 5
Giltigt t.o.m.: 2018-03-07
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(1)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Glukos i dialysat och
övriga kroppsvätskor (D-Glukos)
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs
län eller pappersremiss REMISS 4 Region Gävleborg
Provtagning
Dialysat i plaströr med skruvkork
Övriga kroppsvätskor: 5 mL Na-hep.flourid, grå
propp
Förvaring/Transport
Ocentrifugerat prov bör vara laboratoriet tillhanda
inom 2 timmar
Centrifugera provet inom 2 timmar efter
provtagning
Avskiljd plasma hållbar 1 dygn i rumstemperatur
3 dygn i kyl
Indikation
Vid misstanke bakteriell infektion
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och
Bollnäs
Referensintervall
Ej applicerbart
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
Information saknas
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download