Stadsområde Söder 2015-01-28 Reservation Budget 2015

advertisement
.
Reservation
Stadsområdesnämnd Söder 28-01-2015
Ärende: SOFS-2015-23
Internbudget 2015
Vi Sverigedemokrater reserveras oss mot föreslagen budget till förmån för vår
egen budget i Kommunfullmäktige.
Vi anser att Stadsområdesnämnd Söder kunnat prioritera betydligt bättre när
det handlar om ekonomin. Vi har ett stort underskott som man dessutom inte
tar på allvar, utan fortsätter göra vansinniga satsningar. De åtgärder som
försökts göra, anser vi inte vara tillräckliga. Vi har en stor post som absolut
borde minskas, och det är ekonomiskt bistånd. Vi har följt kurvan under årets
gång, och det har under alla månader eskalerat. Med undantag av ett par
månader. Det har trots allt beviljats extra medel för att sänka kostnaderna.
Men man fullständigt misslyckats med sitt uppdrag.
Vi har även posten hemlösheten som vi inte ser någon ljusning på. Oavsätt om
det är inflyttning från ena stadsdelen till den andra, så är detta en post som
måste göras något åt. Vi ser det som om de styrande inte har någon
verklighetsuppfattning.
Det få åtgärder som vi sett under perioden, har varit indragningar på de
verksamheter som vård och omsorg, detta blir betydligt sämre kvalité. Vi anser
att denna grupp inte skall ha det försämrat, utan en betydligt bättre vård och
ett drägligare liv. För denna post saknas det 20 mkr.
Det har gjorts små försök till indragningar genom att se över tjänstemännens
kostnader, så som minskade inköp av material och taxiresor. Detta har ändå
slutat med misslyckande. Man har inte nått målet.
Man har trots den dåliga ekonomin gjort satsningar på fritid och kultur. Det har
startats upp nya Allaktivitetshus samt Mötesplatser, och det planeras ännu en i
den nya detaljplanen Polonäsen, detta ett Kulturhus. Om man inga pengar har,
så måste man först och främst dra in på nöjen och fritidsaktiviteter.
Nästa stora kostnad är Områdesprogrammet. Vi anser att man inte enbart kan
försköna på utsidan, utan man måste se till hur verkligheten och insidan ser ut.
I viss mån kan vi förstå att ett snyggare yttre, även kan betyda trygghet för de
boende och de som vistas ute i området. Men man måste trots, EU-bidrag samt
Kommunbidrag fråga sig, om det är ekonomiskt möjligt. Vi anser att det
prioriteras absolut fel.
Stadsområdesnämnde Söder budgeterar ett underskott för 2015 på 30 mkr.
Detta kan vi Sverigedemokrater inte acceptera. Vi kan inte mer än se på hur
man år efter år fullständigt misslyckas med sitt uppdrag. Vi vill se en mer
detaljerad och välplanerad och budget och en budget som går i balans med
verkligheten
Eva Bergkvist SD
Krister Andersson SD
Stefan Claesson SD
Mariola Hansson SD
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards